Krzyżówka matematyczna

advertisement
Krzyżówka matematyczna
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
1. dwie liczby, których suma wynosi 0, np.
i albo i
,
2. każda liczba naturalna większa od 1, która nie jest liczbą pierwszą,
3. każda liczba naturalna równa sumie wszystkich swoich podzielników mniejszych
od tejże liczby, np. liczby 6 lub 28,
4. każda liczba całkowita, której dzielnikiem jest liczba 2,
5. każda liczba całkowita, która przy dzieleniu przez 2 daje resztę 1,
6. liczba
,
7. liczby, które można przedstawić jako iloraz
dwóch liczb całkowitych, gdzie
8. liczba określająca moc zbioru,
9. dwie liczby naturalne i , których największy wspólny dzielnik równy jest 1,
np. liczby 7 i 13 albo 4 i 25,
10. dwie liczby pierwsze, które różnią się między sobą o 2, np. 3 i 5 albo 29 i 31,
11. każda liczba naturalna większa od 1, która jest podzielna tylko przez 1 oraz przez
samą siebie.
Jolanta Bracisiewicz
Download