Ocena aktywności procesu nowotworowego z

advertisement
Ocena aktywności procesu
nowotworowego
z zastosowaniem rhTSH u chorych
po leczeniu z powodu
zróżnicowanego raka tarczycy
Zbigniew Adamczewski
ZRÓŻNICOWANY RAK
TARCZYCY
BŁOGOSŁAWIEŃSTWO?
PRZEKLEŃSTWO?

ZRÓŻNICOWANY RAK
TARCZYCY
BŁOGOSŁAWIEŃSTWO


PRZEKLEŃSTWO?
Przeżywalność ok. 95% po 10
latach i później

Hay ID1, Thompson GB, Grant CS, Bergstralh EJ, Dvorak CE, Gorman CA, Maurer MS,
McIver B, Mullan BP, Oberg AL, Powell CC, van Heerden JA, Goellner JR.
Papillary thyroid carcinoma managed at the Mayo Clinic during six decades (1940-1999):
temporal trends in initial therapy and long-term outcome in 2444 consecutively treated
patients.
World J Surg. 2002 Aug; 26(8):879-85.
{
granica nrd
2009
{
granica nrd
2009
{
granica nrd
2014
ZRÓŻNICOWANY RAK
TARCZYCY
WYCIĘCIE ZMIANY
WYCIĘCIE CAŁEJ TARCZYCY
ABLACJA RESZTEK ZA
POMOCĄ 131I

{
granica nrd
{
granica nrd
{
granica nrd
{
{
granica nrd
{
granica nrd
Resztki tarczycy
{
granica nrd
Resztki tarczycy
{
granica nrd
Przerzut w węźle
ZRÓŻNICOWANY RAK
TARCZYCY


BŁOGOSŁAWIEŃSTWO
PRZEKLEŃSTWO?

Wznowy ponad 23,5%
2/3 w pierwszych 10 latach;
1/3 po 10 latach obserwacji

Mazzaferri EL1, Kloos RT.
Clinical review 128: Current approaches to primary therapy for papillary and follicular
thyroid cancer.
J Clin Endocrinol Metab. 2001 Apr;86(4):1447-63.
{
granica nrd
{
granica nrd
{
granica nrd
02.07.2010 TSH<0,005
Tg/odzysk 0,44/95
03.07.2010 TSH >100,0
04.07.2010 TSH >100,0
Tg/odzysk 1,07/98
05.07.2010 TSH 35,35
Tg/odzysk 2,54/89,9
06.07.2010 TSH 9,23
Tg/odzysk 3,32/92,5
{
02.07.2010 TSH<0,005
Tg/odzysk 0,44/95
03.07.2010 TSH >100,0
04.07.2010 TSH >100,0
Tg/odzysk 1,07/98
05.07.2010 TSH 35,35
Tg/odzysk 2,54/89,9
06.07.2010 TSH 9,23
Tg/odzysk 3,32/92,5
{
12.04.2011 TSH<0,005
Tg/odzysk 0,19/113,9
13.04.2011 TSH >100,0
14.04.2011 TSH >100,0
Tg/odzysk 1,07/109,2
15.04.2011 TSH 42,3
Tg/odzysk 2,54/109,8
16.04.2011 TSH 11,7
Tg/odzysk 2,34/108,5
{
K63 kod CZS: 5.51.01.0010063
nazwa: Kwalifikacja do leczenia
jodem radioaktywnym raka tarczycy
lub ocena skuteczności leczenia z
zastosowaniem rekombinowanego
TSH [rhTSH]
Kod Procedury ICD9
99.293
nazwa: Wstrzyknięcie
rekombinowanych białek
Listy: K6
Grupa JGP
K63 kod CZS: 5.51.01.0010063
nazwa: Kwalifikacja do leczenia jodem radioaktywnym
raka tarczycy lub ocena skuteczności leczenia z
zastosowaniem rekombinowanego TSH [rhTSH]
Specjalności (sugerowane)
Endokrynologia
Dane 194pkt. dla hosp. zwykłej
DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ!
Download