Silniki indukcyjne 3-fazowe z hamulcem

advertisement
Silniki indukcyjne 3-fazowe z hamulcem
ZASTOSOWANIE
Silniki samohamowne z hamulcem wykorzystywane są tam gdzie konieczne jest szybkie zahamowanie silnika za pomocą
hamulca zasilanego z tabliczki zaciskowej silnika.
Oferujemy silniki z hamulem prądu stałego i przemiennego.
Hamulce prądu przemiennego wykorzystywane są zasadniczo w urządzeniach, gdzie częstotliwość łączeń jest większa niż
7000 – 8000 na godzinę. Charakteryzują się głośniejszą pracą, ale również szybszym czasem zadziałania niż hamulce
prądu stałego.
Hamulce prądu przemiennego oferujemy głównie do silników wielkości mechanicznej od 90 do 160 mm. Istnieje możliwość
zastosowaniu w tych silnikach hamulca prądu stałego. Jednak dla silników małych (w.m. 56 – 80) nie stosuje się z reguły
hamulców prądu zmiennego.
Hamulce prądu stałego są cichsze, o prostszej budowie elektromagnetycznej, jednak ich czas zadziałania jest dłuższy.
Typ i rodzaj hamulca zastosowanego w silniku zależy od wymagań klienta, który określa jakie zadanie ma on spełniać.
KONSTRUKCJA
Zasilanie hamulca prądu stałego jest realizowane poprzez prostowniki 1- lub 2-połówkowe. W wykonaniu standardowym
prostownik podłączony jest na stałe do tabliczki zaciskowej silnika i wykorzystuje napięcie międzyfazowe lub fazowe
zasilania. Brak zasilania silnika oznacza stan zahamowania (silnik samohamowny). Istnieje możliwość niezależnego
sterowania pracą hamulca, wówczas w skrzynce zaciskowej umieszczona jest druga dławnica na przewód sterujący.
Oferujemy również silniki z hamulcami prądu stałego o hamowaniu zwłocznym mające zastosowanie np. do napędu maszyn
do drewna.
Hamulec prądu przemiennego zasilany jest bezpośrednio z tabliczki zaciskowej silnika napięciem przemiennym (lub z
niezależnego układu zasilania). Jest on większy gabarytowo od jego odpowiednika zasilanego prądem stałym. Różnica ta
wynika z technologii wykonywania tego urządzenia.
UWAGI
Charakterystyka wykonania:
!
!
!
!
!
!
!
!
moce znamionowe podane są dla pracy S1,
napięcie znamionowe 380, 400 lub 500 [V],
częstotliwość napięcia zasilania 50 lub 60 [Hz],
temperatura otoczenia od -15 do +40[°C],
wysokość instalowania do 1000 [m] n.p.m.,
izolacja klasy B lub F,
stopień ochrony IP 54 lub IP 55,
z jednym czopem końcowym wału wg rysunku wymiarowego.
Wykonania na życzenia:
!
!
!
!
!
!
!
z dwoma walcowymi czopami wału wg rysunku wymiarowego,
z termistorowymi czujnikami temperatury w czołach uzwojenia,
przystosowane do pracy w klimacie tropikalnym,
z niezależnym zasilaniem hamulca,
z dźwignią do ręcznego zwalniania hamulca,
wykonujemy również silniki samohamowne jednofazowe (w.m. 56 – 90), progresywne, wielobiegowe,
wykonujemy również silniki różniące się od wykonania podstawowego po uprzednim uzgodnieniu szczegółów
konstrukcyjnych i terminów dostaw.
1
Silniki indukcyjne 3-fazowe z hamulcem
SPOSÓB DOBORU HAMULCA
Dla silników wielkości mechanicznej 56 – 160 mm produkcji firm Besel i Indukta, z hamulcem prądu stałego, moment
hamujący oraz typ hamulca zostały podane w tabelach z parametrami eksploatacyjnymi silników.
Natomiast dla silników w.m. 160 – 315 mm produkcji Celmy wielkość hamulca dobiera się według jednego z dwóch
sposobów, zależnie od trybu hamowania:
a) zahamowanie wirujących mas,
moment hamujący dla żądanego czasu zatrzymania należy wyznaczyć ze wzoru:
Mh ≥
100(JW + JL)nn
(x
k)
6(th-t0,9)
gdzie:
Mh = moment hamujący [Nm]
2
JW - Moment bezwładności wirnika (podany w tabeli „Parametry eksploatacyjne”) [kgm ]
JL - Zewnętrzny moment bezwładności (suma momentów bezwładności mas wirujących urządzenia napędzanego
2
sprowadzona na wał wirnika z uwzględnieniem przekładni) [kgm ],
nn = prędkość znamionowa silnika [obr/min]
th = żądany czas zatrzymania [ms]
t0,9 = czas wyłączania [ms]
k = współczynnik bezpieczeństwa (≥1) [--]
Dla obliczeń uproszczonych można przyjąć zamiast wartości prędkości znamionowej silnika, jego prędkość synchroniczną.
b)
utrzymanie pozycji wirnika obciążonego momentem skręcającym:
moment hamujący dla utrzymania pozycji wirnika należy wyznaczyć ze wzoru:
Mh ≥ ML x k
ML = moment obciążenia [Nm]
c)
zahamowanie momentu i mas:
moment hamujący należy wyznaczyć ze wzoru:
Mh ≥
( 100(JW + JL)nn + ML )
6(th-t0,9)
x
k
Wartość algebraiczną ML można dodać ze znakiem ujemnym tylko wówczas, gdy moment skrętny jest przeciwny do
kierunku wirowania mas.
Standardowo w silnikach wielkości mechanicznej 160 – 315 mm produkcji firmy CELMA stosowane są hamulce zestawione
w tabeli poniżej. Na życzenie mogą być użyte wyroby z innego typoszeregu.
Moment hamujący
[Nm]
4
8
16
32
60
80
150
240
360
900
1250
1600
Czas wyłączania *)
[ms]
85
175
200
250
325
450
550
1000
2500
3500
4800
5200
Moc pobierana
[W]
20
25
30
40
50
55
65
75
100
240
280
330
Maksymalna prędkość
[obr/min]
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
1500
1500
1500
2
Silniki indukcyjne 3-fazowe z hamulcem
PARAMETRY EKSPLOATACYJNE SILNIKÓW Z HAMULCEM PRĄDU STAŁEGO
Typ silnika
Moc
[kW]
Prędkość
obrotowa
min –1
Prąd (A)
380V,
400V
Sprawność Współczyn
Moment
nik
znamionowy
η
mocy
Mn
[%}
[Nm}
cos ϕ
Krotność
prądu
rozruchowego
Ir/In
Krotność
momentu
rozruchowego
Mr/Mn
Krotność
momentu
maksymalnego
Mmax/Mn
Moment
bezwładności
J
Kgm2
Typ
hamulca
Moment
hamowania
[Nm]
Masa
[kg]
2 – biegunowe, 3000 min-1
Sg 56-2AHPS
Sg 56-2BHPS
Sg 63-2AHPS
Sg 63-2BHPS
Sh 71-2BHPS
Sh 71-2AHPS
Sg 80-2BHPS
Sg 80-2AHPS
Sh90S-2-HS
Sh90L-2-HS
Sg100L-2-HS
Sg132S-2A-HS
Sg132S-2B-HS
2Sg160L2h
2Sg160M2Bh
2Sg160M2Ah
Sg160M-2B-HS
Sg160M-2A-HS
2Sg180M2h
2Sg200L2Ah
2Sg200L2Bh
2Sg225M2h
2Sg250M2h
2Sg280M2h
2Sg280S2h
2Sg315M2Bh
2Sg315M2Ah
2Sg315S2h
0,09
0,12
0,18
0,25
0,55
0,37
1,1
0,75
1,5
2,2
3
5,5
7,5
18,5
15
11
15
11
22
30
37
45
55
90
75
160
132
110
2800
2800
2760
2760
2790
2800
2760
2770
2835
2855
2905
2910
2920
2920
2925
2930
2920
2930
2945
2960
2960
2967
2970
2970
2973
2970
2975
2975
0,32
0,35
0,55
0,65
1,35
1,0
2,5
1,9
3,2
4,7
6,1
10,4
13,9
32,2
26,6
20
26,2
19,9
38
52
68
72
98
152
128
264
217
180
58
63
65
68
73
68
75
70
81,1
83,2
83,4
87
88,5
91,3
90,2
89,2
90,5
89,5
91,8
93
93,8
94,5
93,4
94,7
93,5
95,5
95,4
95,3
0,75
0,83
0,8
0,83
0,85
0,80
0,89
0,86
0,83
0,82
0,86
0,88
0,88
0,9
0,9
0,89
0,91
0,89
0,89
0,88
0,89
0,89
0,9
0,91
0,91
0,92
0,92
0,93
0,307
0,409
0,623
0,865
1,883
1,262
3,806
2,586
5,05
7,36
9,86
18,05
24,53
60
49
36
49,06
35,85
71
97
120
145
177
289
241
514
424
353
4,5
4,8
3,8
4
4,0
4,4
5
4,5
6,15
7,1
7,5
7
7,5
6,4
6,4
5,7
6,2
6,1
6,6
6
6,7
7
6,9
7
7,5
8,3
8,5
8,1
2,1
1,8
1,9
2,0
2,0
1,9
2,1
2,0
3
3,4
2,7
2,4
2,5
2,5
2,4
2,2
2,4
2,4
2,7
1,9
2,2
2,4
2
2
2,1
2
2
1,8
2,1
2,1
1,9
2,0
2,1
2,0
2,2
2,1
3,05
3,5
2,8
3,2
3,2
2,5
2,4
2,2
2,7
2,9
2,7
1,9
2,2
2,4
2
2
2,1
2
2
1,8
0,0014
0,0021
0,005
0,019
0,016
0,06
0,05
0,04
0,057
0,063
0,07
0,15
0,18
0,26
0,36
0,87
0,76
1,1
0,98
0,91
HPS06
HPS06
HPS06
HPS06
HPS08
HPS08
HPS10
HPS10
HPS10
HPS10
HPS12
HPS16
HPS16
HPS18
HPS18
-
2
2
4
4
6
6
12
12
16
16
32
80
80
150
150
-
3,7
4,1
4,3
4,9
7,0
6,0
11,4
9,9
18,5
21,5
32
71
82
132
112
102
130
115
155
245
265
335
410
605
535
790
725
690
1380
1400
1380
1380
1370
1380
1380
1380
1405
1410
1415
1425
1435
1450
1450
1455
1465
1460
1460
1465
1465
1465
1470
1472
1475
1480
1483
1485
1485
1482
1483
1483
0,34
0,25
0,4
0,6
1,25
0,85
1,5
2,0
2,6
3,5
6,6
4,8
8,3
11
14,6
27,6
21
20,9
27,7
38
32,9
38,8
32,8
55
66
79
94
126
125
186
198
268
61
55
64
67
68
66
71
73
76,7
79
81,5
82
85,1
85,5
87
91
89,3
89
89,5
91,5
90,8
91
90,5
92,5
93
94
93,5
94,4
94,2
94,4
94,6
95
0,65
0,66
0,72
0,7
0,68
0,68
0,78
0,8
0,8
0,78
0,81
0,8
0,82
0,84
0,85
0,86
0,83
0,85
0,87
0,9
0,91
0,9
0,9
0,88
0,88
0,88
0,91
0,92
0,9
0,91
0,9
0,91
0,623
0,409
0,83
1,245
2,579
1,73
3,806
5,19
7,48
10,16
20,25
14,74
26,62
36,22
49,40
99
72
71,95
98,12
143,41
120,60
143,41
120,19
195
240
291
354
579
483
709
850
1031
3,2
3,3
3,2
3,2
3,1
3,0
3,8
4,5
4,9
5,3
6,1
6,1
6,3
6,9
6,7
7,8
7,5
7
7,3
7,4
7,1
7,3
6,8
7,1
6,3
7
7,3
7,5
7,3
7
8,1
8,3
1,9
1,8
2,0
2,0
2,1
2,0
1,7
1,8
2,2
2,5
2,6
2,5
2,6
2,2
2,4
2,5
2,5
2,3
2,4
2,5
2,3
2,7
2,4
2,9
2,1
2,4
2,4
2,6
2,5
2,2
2,8
3
2,0
2,0
2,0
2,0
2,1
2,0
1,8
1,9
2,8
2,8
2,7
2,8
3
3,1
3,1
3,7
3,3
3,1
3,2
2,5
2,8
2,8
2,9
2,5
2,2
2,3
2,6
2,6
2,5
2,4
2,7
2,7
0,0024
0,0029
0,0067
0,0059
0,012
0,03
0,036
0,08
0,06
0,076
0,076
0,13
0,11
0,157
0,137
0,31
0,44
0,53
0,79
1,63
1,37
1,67
1,84
2,08
HPS06
HPS06
HPS06
HPS06
HPS08
HPS08
HPS10
HPS10
HPS10
HPS10
HPS12
HPS12
HPS14
HPS16
HPS16
HPS18
HPS18
HPS20
HPS20
-
2
2
4
4
6
6
12
12
16
16
32
32
60
80
80
150
150
240
240
-
3,6
3,4
4,3
4,9
6,9
5,8
9,7
11
18,5
20,8
33
30
43,5
63
85
129
105
120
145
165
155
200
190
265
320
345
425
635
656
720
750
795
4 – biegunowe, 1500 min-1
Sg 56-4BHPS
Sg 56-4AHPS
Sg 63-4AHPS
Sg 63-4BHPS
Sh 71-4BHPS
Sh 71-4AHPS
Sg 80-4AHPS
Sg 80-4BHPS
Sh90S-4-HS
Sh90L-4-HS
Sg100L-4B-HS
Sg100L-4A-HS
Sg112M-4-HS
Sg132S-4-HS
Sg132M-4-HS
2Sg160L4h
2Sg160M4h
Sg160M-4-HS
Sg160L-4-HS
2Sg180L4h
2Sg180M4h
Sg180L-4-HS
Sg180M-4-HS
2Sg200L4h
2Sg225S4h
2Sg225M4h
2Sg250M4h
2Sg280M4h
2Sg280S4h
2Sg315S4h
2Sg315M4Ah
2Sg315M4Bh
0,09
0,06
0,12
0,18
0,37
0,25
0,55
0,75
1,1
1,5
3
2,2
4
5,5
7,5
15
11
11
15
22
18,5
22
18,5
30
37
45
55
90
75
110
132
160
3
Silniki indukcyjne 3-fazowe z hamulcem
PARAMETRY EKSPLOATACYJNE SILNIKÓW Z HAMULCEM PRĄDU STAŁEGO
Typ silnika
Moc
[kW]
Prędkość
Obrotowa
–1
min
Prąd (A)
380V,
400V
Sprawno
Współczyn
Moment
ść
nik
znamionowy
η
mocy
Mn
[%}
[Nm}
cos ϕ
Krotność
prądu
rozruchowego
Ir/In
Krotność
momentu
oozruchowego
Mr/Mn
Krotność
momentu
maksymalnego
Mmax/Mn
Moment
bezwładności
J
2
Kgm
Typ
hamulca
Moment
hamowani
a
[Nm]
Masa
[kg]
6 – biegunowe, 1000 min-1
Sg 56-6BHPS
Sg 63-6AHPS
Sg 63-6BHPS
Sh 71-6AHPS
Sg 71-6BHPS
Sg 80-6BHPS
Sg 80-6AHPS
Sh90S-6-HS
Sh90L-6-HS
Sg100L-6-HS
Sg112M-6-HS
Sg132S-6-HS
Sg132M-6A-HS
Sg132M-6B-HS
2Sg160L6h
2Sg160M6h
Sg160M-6-HS
Sg160L-6-HS
2Sg180L6h
Sg180L-6-HS
2Sg200L6Bh
2Sg200L6Ah
2Sg225M6h
2Sg250M6h
2Sg280M6h
2Sg280S6h
2Sg315M6Bh
2Sg315M6Ah
2Sg315S6h
0,06
0,09
0,12
0,18
0,25
0,55
0,37
0,75
1,1
1,5
2,2
3
4
5,5
11
7,5
7,5
11
15
15
22
18,5
30
37
55
45
110
90
75
900
820
880
890
880
900
910
915
920
945
960
950
950
950
960
960
960
960
975
975
982
983
985
985
985
985
983
984
985
0,35
0,45
0,5
0,75
1,0
1,75
1,23
2,1
2,9
3,9
4,8
6,8
8,6
11,8
21,9
15,4
15,2
21,9
28,5
29
40,5
35,5
53,5
65
95
83
192
158
132
40
40
53
57
58
69
65
72,4
75,4
76,7
83,8
81
84
85
88,2
86,9
87,5
88,5
89
89
90,5
90,5
91,9
92,5
93,5
93
94,2
93,7
93,7
0,65
0,75
0,7
0,68
0,70
0,72
0,7
0,72
0,71
0,73
0,78
0,78
0,79
0,79
0,82
0,81
0,81
0,82
0,86
0,84
0,88
0,88
0,88
0,89
0,89
0,87
0,88
0,88
0,88
0,637
1,048
1,302
1,931
2,653
5,836
3,883
7,83
11,42
15,16
21,89
30,16
40,21
55,29
109,43
74,61
74,61
109,43
146,92
146,92
214
180
291
359
534
437
1069
874
728
1,8
1,9
2,6
2,6
2,5
3,4
3,3
3,7
4
4,6
5,9
5,4
6
6,3
7
6,6
6,5
7
6
6
6,9
6,8
6,3
6,8
6,2
6,5
6,9
6,4
6,7
1,5
1,15
1,1
1,9
1,9
1,7
1,7
1,9
2,2
1,9
2,2
2,1
2,4
2,7
2,5
2,2
2,3
2,4
2,5
2,8
2,4
2,5
2,1
2,6
2,2
2
2,4
2,3
2,4
1,6
1,3
1,6
1,9
1,9
1,9
1,9
2,2
2,25
2,3
2,8
2,8
3,1
3,1
3,3
3
3,1
3,1
2,2
2,4
2,2
2,4
2,2
2,3
2,2
2,3
2
2
2,1
0,0021
0,0029
0,0091
0,0179
0,026
0,033
0,041
0,1
0,07
0,073
0,097
0,19
0,222
0,47
0,41
0,76
1,23
1,61
1,35
2,86
2,29
2,16
HPS06
HPS06
HPS06
HPS08
HPS08
HPS10
HPS10
HPS10
HPS10
HPS12
HPS14
HPS16
HPS16
HPS16
HPS18
HPS18
HPS20
-
2
4
4
6
6
12
12
16
16
32
60
80
80
80
150
150
240
-
4,1
4,3
4,9
5,9
6,9
10,9
9,5
17,7
22,4
29
42,5
68
78
84
130
101
115
150
157
195
265
250
325
425
535
510
830
740
730
680
680
690
675
695
705
710
720
710
710
700
705
705
705
705
710
725
730
733
735
735
738
737
737
735
735
737
0,65
0,96
0,76
1,9
1,4
3,4
2,3
4
5,5
7,3
15,6
10,3
12,9
9,3
16,3
12,7
23,4
23,5
30
43
38
57
81
70
148
105
170
40
62
57
65
63,4
72,2
71,1
76,8
78
80
83,5
79,7
82,5
81,5
84,5
83
88,5
89
89,5
90,4
89,5
91,5
92,5
92,8
92,9
92,8
93,2
0,60
0,64
0,63
0,64
0,59
0,65
0,66
0,71
0,74
0,74
0,8
0,72
0,75
0,76
0,78
0,75
0,75
0,76
0,83
0,82
0,81
0,84
0,84
0,83
0,79
0,82
0,82
1,263
3,511
2,491
7,78
5,08
14,90
10,09
19,90
29,59
40,35
102,32
54,18
74,50
54,18
101,60
73,98
144,90
143,90
196
286
241
388
583
480
975
715
1167
1,9
2,9
2,8
2,8
2,95
3,6
3,5
4,6
4,7
5
5,7
5,1
5,5
5
5,8
5,5
5,6
5,5
5,5
5,2
5,6
6,3
5,4
5,3
5,7
5
5,9
1,9
1,6
1,6
1,7
1,7
1,6
1,45
1,9
2
2,3
2,7
2
2,5
2,2
2,7
2,7
2
2
2,2
2
2
2,5
2,1
2
2,4
2,1
2,5
1,9
1,8
1,7
1,9
2,3
1,9
1,9
2,3
2,4
3
3,1
2,6
3
2,7
3
3
2,4
2,4
2,1
1,8
2
2,1
2
1,8
1,8
1,8
2
0,0025
0,0022
0,0101
0,0091
0,0194
0,034
0,045
0,1
0,06
0,08
0,061
0,103
0,078
0,19
0,215
0,45
0,68
0,58
1,27
1,8
1,47
2,29
2,16
2,86
HPS08
HPS10
HPS10
HPS10
HPS10
HPS12
HPS12
HPS14
HPS16
HPS16
HPS18
HPS18
HPS18
HPS20
-
6
12
12
16
16
32
32
60
80
80
150
150
150
240
-
5,9
10,9
8,6
19,5
17,7
31,5
28,5
38,5
65
77
118
87
96
100
130
110
157
190
255
315
280
420
580
520
750
720
825
8 – biegunowe, 750 min-1
Sh 71-8AHPS
Sg 80-8BHPS
Sg 80-8AHPS
Sh90L-8-HS
Sh90S-8-HS
Sg100L-8B-HS
Sg100L-8A-HS
Sg112M-8-HS
Sg132S-8-HS
Sg132M-8-HS
2Sg160L8h
2Sg160M8Ah
2Sg160M8Bh
Sg160M-8A-HS
Sg160L-8-HS
Sg160M-8B-HS
2Sg180L8h
Sg180L-8-HS
2Sg200L8h
2Sg225M8h
2Sg225S8h
2Sg250M8h
2Sg280M8h
2Sg280S8h
2Sg315M8Ah
2Sg315S8h
2Sg315M8Bh
0,09
0,25
0,18
0,55
0,37
1,1
0,75
1,5
2,2
3
7,5
4
5,5
4
7,5
5,5
11
11
15
22
18,5
30
45
37
75
55
90
4
Silniki indukcyjne 3-fazowe z hamulcem
PARAMETRY EKSPLOATACYJNE SILNIKÓW Z HAMULCEM PRĄDU PRZEMIENNEGO
Typ silnika
Sg 132S-4-G
Sg 132M-4-G
Sg 160M-4-G
Sg 160L-4-G
Sg 132S-6-G
Sg 132M-6A-G
Sg 132M-6B-G
Sg 160M-6-G
Sg 160L-6-G
Sg 132S-8-G
Sg 132M-8-G
Sg 160M-8A-G
Sg 160M-8B-G
Sg 160L-8-G
Moc
[kW]
Prędkość
obrotowa
–1
Min
Prąd (A)
380V,
400V
5,5
7,5
11
15
3
4
5,5
7,5
11
2,2
3
4
5,5
7,5
1450
1450
1460
1460
950
950
950
960
960
710
710
705
710
705
11
14,6
20,9
27,7
6,8
8,6
11,8
15,2
21,9
5,5
7,3
9,3
12,7
16,3
Sprawno
Współść
czynnik
η
mocy
[%}
cos ϕ
85,5
87
89
89,5
81
84
85
87,5
88,5
78
80
81,5
83
84,5
0,84
0,85
0,85
0,87
0,78
0,79
0,79
0,81
0,82
0,74
0,74
0,76
0,75
0,78
Moment
znamionowy
Mn
[Nm}
Krotność
prądu
rozruchowego
Ir/In
36,22
49,40
71,95
98,12
30,16
40,21
55,29
74,61
109,43
29,59
40,35
54,18
73,98
101,60
6,9
6,7
7
7,3
5,4
6
6,3
6,5
7
4,7
5
5
5,5
5,8
Krotność
momentu
rozruchowego
Mr/Mn
2,2
2,4
2,3
2,4
2,1
2,4
2,7
2,3
2,4
2
2,3
2,2
2,7
2,7
Krotność
Moment
momentu bezwładno
maksy-ści
malnego
J
Mmax/Mn
Kgm2
3,1
3,1
3,1
3,2
2,8
3,1
3,1
3,1
3,1
2,4
3
2,7
3
3
0,03
0,036
0,07
0,084
0,026
0,035
0,046
0,081
0,105
0,035
0,046
0,069
0,086
0,111
Moment
hamowania
[Nm]
Masa
[kg]
100
100
200
200
100
100
100
200
200
100
100
200
200
200
78
90
135
155
70
81
89
130
155
70
82
115
125
145
Czas
Czas
załączenia wyłączenia
hamulca
hamulca
[s]
[s]
0,015
0,015
0,01
0,01
0,015
0,015
0,015
0,01
0,01
0,015
0,015
0,01
0,01
0,01
0,03
0,03
0,1
0,1
0,03
0,03
0,03
0,1
0,1
0,03
0,03
0,1
0,1
0,1
5
Download