Rodryg Ramlau

advertisement
Publikacje
1.
Ramlau R, Quoix E, Rolski J, Pless M, Lena M, Levy E, Krzakowski M, Hess D, Tartour
E, Chenard MP, Limacher JM, Bizourne N, Acres B, Velu T
A Phase II study of TG4010 (MVA-MUC1-IL2) in association with chemotherapy in
patients with stage III/IV non small cell lung cancer
Journal of Thoracic Oncology - przyjęta do druku
KBN=10
2. Jassem J, Ramlau R, Santoro A, Schuette W, Chemaissani A, Hong S, Blatter J, Adachi S,
Hanauske AR, Manegold C
Phase III trial of pemetrexed plus best supportive care compared with best supportive care
in previously treated patients with advanced malignant pleural mesothelioma.
Journal of Clinical Oncology, 2008 Apr 1;26(10):1698-704.
IF=13.598, KBN=24
3. Rosell R, Robinet G, Szczęsna A, Ramlau R, Constenla M, Mennecier BC, Pfeifer W,
O’Byrne KJ, Welte T, Kolb R, Pirker R, Chemaissani A, Perol M, Ranson MR, Ellis PA,
Pilz K, Reck M
Randomized phase II study of cetuximab plus cisplatin/vinorelbine compared with
cisplatin/vinorelbine alone as first-line therapy in EGFR-expressing advanced non-smallcell lung cancer.
Annals of Oncology, 2008 Feb; 19(2): 362-9
IF=5.179, KBN=24
4. Gottfried M, Ramlau R, Krzakowski M, Zioło G, Olechowicz H, Koubkova L Dahabreh J,
Szczęsna A, Vivanco GL, Perng RP, Carpagnano F, Leong SS, Fittipaldo A, De Almeida
C, Aubert D, Grunenwald D
Cisplatin-based three drugs combination (NIP) as induction and adjuvant treatment in
locally advanced non-small cell lung cancer: final results.
Journal of Thoracic Oncology 2008, Feb; 3(2): 152-7
KBN=10
5. Pirker R, Ramlau R, Schuette W, Zatloukal P, Ferreira I, Lillie T, Vansteenkiste JF
Safety and Efficacy of Darbepoetin alfa in Patients with Previously Untreated ExtensiveStage Small-Cell Lung Cancer Treated with Platinum plus Etoposide Chemotherapy
Journal of Clinical Oncology, przyjęte do druku
IF=13.598, KBN=24
6. Jassem J, Drosik K, Dziadziuszko R, Kordek R, Kozielski J, Kowalski D, Krzakowski M,
Nikliński J, Olszewski W, Orłowski T, Ramlau R, Roszkowski-Śliż K.
Systemic treatment of non-small cell lung cancer – recommendations based on the results
of reliable clinical trials.
Pneumonologia Alergologia Polska 2008; 76(1); 44-52
KBN=4
7. Jassem J, Drosik K, Dziadziuszko R, Kordek R, Kozielski J, Kowalski D, Krzakowski M,
Nikliński J, Olszewski W, Orłowski T, Ramlau R, Roszkowski-Śliż K.
1
Systemowe leczenie niedrobnokomórkowego raka płuca i złośliwego międzybłoniaka
opłucnej: uaktualnione zalecenia oparte na wynikach wiarygodnych badań klinicznych
Nowotwory, Journal of Oncology, 2007; 57: 711-718
KBN=6
8. O’Brien M, Eckhardt J, Ramlau R.
Recent advances with topotecan in the treatment of lung cancer.
Oncologist 2007, Oct., 12(10): 1194-204
IF=5.206, KBN=24
9. Gatzmeier U, Pluzanska A, Szczęsna A, Kaukel E, Roubec J, De Rosa F, Milanowski J,
Karnicka-Mlodkowski H, Pesek M, Serwatowski P, Ramlau R, Janaskova T,
Vansteenkiste J, Strausz J, Manikhas GM< Von Pawel J.
Phase III study of erlotinib in combination with cisplatin and gemcitabine in advanced
non-small-cell lung cancer: the Tarceva Lung Cancer Investigation Trial
Journal of Clinical Oncology, 2007 April 20; 25(12): 1545-52
IF=13.598, KBN=24
10. Hirsh V, Glaspy J, Mainwarning P, Manegold C, Ramlau R, Eid JE.
Phase II study of two dose schedules of C.E.R.A. (Continuous Erythropoietin Receptor
Activator) in anemic patients with advanced non-small-cell lung cancer (NSCLC)
receiving chemotherapy
Trials. 2007 Mar 6: 8:8
KBN=10
11. Maciej Krzakowski, Tadeusz Orłowski, Kazimierz Roszkowski, Marian Reinfuss,
Włodzimierz Olszewski, Rodryg Ramlau, Dariusz Kowalski, Krzysztof Konopa, Jacek
Jassem, Renata Jankowska, Jerzy Kozielski, Marek Wojtukiewicz, Kazimierz Drosik,
Piotr Koralewski
Drobnokomórkowy rak płuca. Zalecenia diagnostyczno-terapeutyczne Polskiej Grupy
Raka Płuca
Onkologia w praktyce klinicznej,2007, tom 3, nr 1 (str. 1-7)
KBN=4
12. Maciej Krzakowski, Tadeusz Orłowski, Kazimierz Roszkowski, Marian Reinfuss,
Włodzimierz Olszewski, Rodryg Ramlau, Dariusz Kowalski, Krzysztof Konopa, Jacek
Jassem, Renata Jankowska, Jerzy Kozielski, Marek Wojtukiewicz, Kazimierz Drosik,
Piotr Koralewski
Drobnokomórkowy rak płuca. Zalecenia diagnostyczno-terapeutyczne Polskiej Grupy
Raka Płuca
Pneumonologia i Alergologia Polska, 2007: 75(1); 88-94
KBN=4
13. Douillard JY, Rosell R, De Lena M, Carpagano F, Ramlau R, Gonzales-Larriba JL,
Grodzki T, Pereira JR, Le Groumellec A, Lorusso V, Clary C, Torres AJ, Dahabreh J,
Souquet PJ, Astudillo J, Fournel P, Artal-Cortes A, Jassem J, Koubkova L, His P, Riggi
M, Hurteloup P
Adjuvant vinorelbine plus cisplatin versus observation in patients with completely
esected stage IB-IIIA non-small cell lung cancer (Adjuvan Navelbine International
Trialist Association [ANITA]) : a randomised controlled trial.
2
Lancet Oncology 2006 Sep; 7(9) : 719-27
IF=10.119, KBN=24
14. Ramlau R, Spychalski Ł, Kuczek J, Marcinkowska-Kania E.
„Program Mitomycyna, Ifosfamid, Cisplatyna (MIC) – jego zastosowanie u chorych z
niedrobnokomórkowym rakiem płuca w stopniu zaawansowania IIIB i IV.
Nowotwory, Journal of Oncology, 2007, 57(3) 273-278
KBN=6
15. Belani CP, Pereira JR, von Pawel J, Płużańska A, Gorbounova V, Kaukel E, Mattson KV,
Ramlau R, Szcz esna A, Fidias P, Millward M, Fossella F, TAX 326 study group
Effect of chemotherapy for advanced non-small cell lung cancer on patients’ quality of
life. A randomized controlled trial.
Lung Cancer, 2006, Aug; 53(2), 231-9
IF=3.554, KBN=24
16. Ramlau R, Didkowska J, Wojciechowska U, Tarkowski W, Dyszkiewicz W.
Sytuacja epidemiologiczna w Wielkopolsce dotycząca nowotworów złośliwych płuca w
latach 1975-2002.
Pneumonologia i Alergologia Polska, 2006, 74(2), 179-185
KBN=4
17. Tujakowski J, Roszkowski, Ramlau R, Żurawski B
Efektywność i toksyczność leczenia skojarzonego interleukiną-2, interferonem-α i 5fluorouracilem u pacjentów z przerzutowym rakiem nerki
Współczesna Onkologia, 2006, vol. 10; 5 (231-235)
KBN=4
18. Rodryg Ramlau, Maciej Bryl, Wojciech Dyszkiewicz, Stanisław Pieluchowski
Leczenie zaawansowanych inwazyjnych grasiczaków na podstawie doświadczeń
Oddziału Onkologii Wielkopolskiego Centrum Chorób Płuc i Kliniki
Torakochirurgicznej Akademii Medycznej w Poznaniu
Współczesna Onkologia, maj 2006, vol. 10; 4 (171-174)
KBN=4
19. Zbigniew Krasiński, Grzegorz Oszkinis, Ryszard Staniszewski, Krzysztof Lewandowski,
Rodryg Ramlau, Beata Krasińska, Marcin Gabriel, Mirosław Czyżak, Wacław Majewski
Ocena skuteczności leczenia i wtórnej profilaktyki zakrzepicy żył głębokich heparynami
drobnocząstkowymi u pacjentów z chorobą nowotworową.
Efficacy of therapy and secondary prophylaxis of deep vein thrombosis with lowmolecular-weight heparin in cancer patients.
Chirurgia Polska 2005, 7, 1, str. 43-52
KBN=5
20. Thomas Brodowicz, Maciej Krzakowski, Matjaz Zwitter, Valentina Tzekova, Rodryg
Ramlau, Nicolae Ghilezan, Tudor Ciuleanu, Branka Cucevic, Kalman Gyurkovits, Ernst
Ulsperger, Jacek Jassem, Mislav Grgic, Pinar Saip, Maria Szilasi, Christoph Wiltschke,
Maria Wagnerova, Natalya Oskina, Victoria Soldatenkova, Christoph Zieliński, Miklos
Wenczl and for the Central European Cooperative Oncology Group (CECOG).
3
Cisplatin and gemtacibine first-line chemotherapy followed by maintenance gemtacibine
or best supportive care in advanced non-small cell lung cancer: A phase III trial
Lung Cancer, 29 March 2006, 52(2), 155-63
IF=3.554, KBN=24
21. Rodryg Ramlau, Joanna Didkowska, Urszula Wojciechowska, Wojciech Tarkowski
Palenie tytoniu w Wielkopolsce w końcu XX wieku
Pneumonologia i Alergologia Polska, 2005, tom 73, str. 128 – 134
KBN=4
22. J. Jassem, K. Drosik, R. Dziadziuszko, R. Kordek, J. Kozielski, D. Kowalski, M.
Krzakowski, J. Nikliński, W. Olszewski, T. Orłowski, R. Ramlau et al.
Zalecenia dotyczące systemowego leczenia niedrobnokomórkowego raka płuc i
złośliwego międzybłoniaka opłucnej : Konferencja okrągłego stołu.
Nowotwory, Journal of Oncology, 2005, vol. 55, nr 2, str. 160-166
KBN=5
23. Giorgio V Scagliotti, Aleksandra Szczęsna, Rodryg Ramlau, F. Cardenal, K. Mattson, N.
Van Zan Zandwijk, A. Price, B. Lebeau, J. Debus, C. Manegold
Phase II Randomized Trail Comparing Docetaxel-Based Induction Therapy Followed by
Radiotherapy With or Without Docetaxel for Locally Advanced Non-Small-Cell Lung
Cancer
Br J Cancer, 2006 May, 94(10), 1375-82
IF=4.459, KBN=20
24. J. Jassem, K. Drosik, R. Dziadziuszko, R. Kordek, J. Kozielski, D. Kowalski, M.
Krzakowski, J. Nikliński, W. Olszewski, T. Orłowski, R. Ramlau et al.
Zalecenia dotyczące systemowego leczenia niedrobnokomórkowego raka płuca i
złośliwego międzybłoniaka opłucnej : konferencja okrągłego stołu.
Kardiochirurgia i Torakochirurgia Polska, marzec 2005, tom 2, numer 1,str. 13-21
KBN=2
25. SR-ON-12 Study Group
„SRL 172 (killed Mycobacterium vaccae) in addition to standard chemotherapy improves
quality of life without affecting survival, in patients with advanced non-small cell lung
cancer: phase III results.”
Annals of Oncology, 2004, 15, 906-914
IF=4.335, KBN=15
26. R. Ramlau, B.Jezierska
Przerzuty do piersi w przebiegu raka płuca – opis dwóch przypadków.
Współczesna Onkologia, 2004 wrzesień, Nr 7 ,vol.8, Str. 357
KBN=4
27. J.Skowronek, T. Piotrowski, W.Mlynarczyk, R.Ramlau
Advanced tracheal carcinoma – a therapeutic significance of HDR brachytherapy in
palliative treatment.
Neoplasma, 2004, 4, 51, 313 – 318.
IF=0.822, KBN=8
28. Ramlau R., Bryl M.,Dyszkiewicz W.
4
Postepowanie w zaawansowanych inwazyjnych grasiczakach – przeglad pismiennictwa
Wspolczesna Onkologia, 2004 kwiecień, 3 ,vol.8, 148-152.
KBN=4
29. Skowronek J., Piotrowski T., Ramlau R., i wsp.
The repeated use of High Dose Rate Brachytherapy for locally recurrent lung cancer.
Reports of Practical Oncology and Radiotherapy , 2003; 4: 127 – 137.
KBN=4
30. Skowronek J., Piotrowski T., Milecki P., Ramlau R. , Mlynarczyk W.
Paliatywna brachyterapia HDR chorych na raka płuca leczonych w przeszłości z powodu
innego nowotworu.
Polskie Archiwum Medycyny Wewnętrznej, 2003, CX, Jul , 110 ,1 (7): 743 – 50
KBN=5
31. Werynska B., Ramlau R., Podolak-Dawidziak M. Jankowska R., Prajs I., UsnarskaZubkiewicz L., Kuliczkowski K.
Serum bthrombopoietin levels in patients with reactive thrombosis due to lung cancer and
in patients with essential thrombocythemia.”
Neoplasma, 2003, 50 ( 6 ), 447 –51
IF=0.782, KBN=8
32. W.Dyszkiewicz, C.Piwkowski, M.Kasprzyk, R.Ramlau ,J. Adamczak, Pawlak K.
Extended pneumonectomy for non small cell lung cancer- should we still do it ?
Neoplasma, 2004, 51, 2, 150 – 154.
IF=0.822, KBN=8
33. F.Fossella, JR Pereira, J.von Pawel, A.Pluzanska, V.Gorbounova,E.Kankel, KV
Mattsson, R.Ramlau , A. Szczęsna, P. Fidias, M. Millward, CP. Belani.
Randomized, Multinational phase III Study of Docetaxel plus Platinum combinations
versus Vinorelbine plus Cisplatin for advanced non-small cell lung cancer.The TAX 326
study group.”
Journal of Clinical Oncology, vol.21, No.16 ( August 15 ), 2003: pp 3016- 3024.
IF=10.864, KBN=24
34. M.Skrzypski, A.Szymanowska,A.Janowicz, R.Dziadziuszko, R. Ramlau , J. Kozielski, A.
Pilarska-Machowicz, Z. Dobrzańska, J. Bigda, M. Krzakowski, E. Jassem, J. Jassem.
Serum anti P53 antibodies ( AB-anti P53 ) in patients with advanced non-small cell lung
cancer ( NSCLC ).
Pneumonologia i Alergologia Polska , 2002 , tom 70, vol.7-8, 353 – 358.
KBN=4
35. L.Usnarska-Zubkiewicz,R.Maryniak, M.Podolak-Dawidziak,Z.Wozniak,M.Jelen,
R.Ramlau , M. Poreba, K.Kuliczkowski.
The expression of proliferating cell nuclear antigen (PGNA) and of nucleolar organizer
regions (AgNORs) correlates with the morphological type of bone marrow
plasma cells in multiply myeloma (MM).
Polskie Archiwum Medycyny Wewnetrznej ,2003, CIX, 3 (3), 257 – 263.
KBN=5
36. J.Treat, J. Schiller, E.Quoix, A.Mauer, M. Edelman, M. Modiano, P.Bonomi,
5
R. Ramlau, E. Lemarie.
ZD 0473 treatment in lung cancer: an overview of the clinical trial results
European Journal of Cancer, Vol.38, Suppl.8, 2002, S13 – S18.
IF=3.562, KBN=14
37. J.Łuczak, L.Gorzelińska, R.Ramlau i wsp.
Efficacy and safety of TTS fentanyl given directly after tramadol to patients with
cancer related pain ( based on FEN-POL-2 trial ).
Nowotwory Journal of Oncology; 2002, vol.52, No 3, 216 –220.
KBN=4
38. E. Jassem, R. Ramlau , R. Dziadziuszko, A. Szymanowska, J. Jakobkiewicz, K.
Lamperska, G. Kobierska, J. Skokowski, W. Dyszkiewicz, A. Mackiewicz, M. Zylicz, J.
Jassem.
Mutacje genów p53 i p16 w niedrobnokomórkowym raku płuca.
Pneumonologia i Alergologia Polska , 2002 , tom 70, vol.1-2, 64 – 70.
KBN=4
39. R. Ramlau, J. Kinas-Budzisz
Obecność zachowań asertywnych w życiu człowieka a ryzyko zachowania na chorobę
nowotworową.
Współczesna Onkologia – kwiecień 2002, No 3, (187-191)
KBN=2
40. Jassem J. Krzakowski M., Roszkowski K., Ramlau R. , Slomiński JM, Szczęsna A.,
Krawczyk K., B. Mozejko-Pastewka, J. Lis, K. Miracki.
A phase II study of gemcitabine plus cisplatin in patients with advanced non-small lung
cancer.clinical outcames and quality of life.
Lung Cancer, 2002, January; 35 ( 1 ); 73 – 79.
IF=2.451, KBN=11
41. Depierre, G.Freyer , J. Jassem , H.Orfeuvre, R. Ramlau , E. Lemarie, P. Koralewski, L.
Mauriac, JL. Breton, T. Delozier, V. Trillet-Lenoir, .
Oral vinorelbine : Feasibilty and safety profile.
Annals of Oncology , vol. 12, No. 12, 1677 – 1681 , December 2001.
IF=3.153, KBN=13
42. R. Ramlau, J.Didkowska, U. Wojciechowska, W. Zatoński
Epidemiology of breast cancer mortality in the Poznań region of Poland.
Nowotwory, 2001, vol.51 , No.5 , 483-490.
KBN=4
43. A.Skowron, M.Krzakowski, J.Brandys, J.Mądrzak, R. Ramlau i wsp.
Cost analysis of chemotherapy in advanced non-small cell lung cancer.
Nowotwory Journal of Oncology, 2001, vol.51 , No.6, 565 – 569.
KBN=4
44. P.Zatloukal, J.Jassem, A.Depierre, R.Ramlau i wsp.
6
Efficacy and safety of Navelbine oral in Non-small cell lung cancer.
Monduzzi Editore S.p.A.-Medimont Inc. 2001, B603C0049, 353 – 357.
KBN=12
45. R.Ramlau, E.Nowak, T.Ozorowski
Mieszane zakażenie grzybicze u chorego na raka płuca i z krótkotrwałym epizodem
Neutropenii.
Współczesna Onkologia , 2001, vol.5; 2 ( 72 – 73 ).
KBN=1
46. T. Ozorowski, R. Ramlau, E. Nowak
Diagnostyka i leczenie zapalenia płuc u pacjenta z niedoborem odporności.
Współczesna Onkologia , 2001 vol.5 ; 1 ( 17-18 ).
KBN=1
47. W. Dyszkiewicz, M.Kasprzyk, C. Piwkowski, L.Gasiorowski, R. Ramlau,
The prognostic value of DNA content analysis in patients with squamous cell lung cancer
treated surgically.
Lung Cancer , vol.29, No.3; September 2000, 161 – 167.
IF=1.401, KBN=9
48. W.Woźniak, Bruska M., P.Pyda, R. Ramlau
Topografia i odmiany dużych naczyń żylnych wykorzystywanych w chemioterapii
nowotworów.
Współczesna Onkologia, 1998, 2, 77-78.
KBN=1
49. Ramlau C, M. Litwiniuk, P. Tomczak, R. Ramlau, M. Świrska
Poprawa jakości życia chorych leczonych cytostatykami w wyniku zastosowania nowych
metod leczenia wspomagającego.
Nowiny Lekarskie, 1995, 64, 5, 70-76
KBN=1
50. M. Pawlicki, J. Jassem, J. Zborzil, B. Żuchowska-Vogelgesang, K. Matuszewska, K.
Jeziorski, R.Ramlau, A .Badzio
Zastosowanie ludzkiej rekombinowanej erytropoetyny w leczeniu niedokrwistości u
chorych na nowotwory złośliwe otrzymujących chemioterapie.
Nowotwory, 1994, 44, 291-297
KBN=3
51. F.de Waard, R. Ramlau, Y. Mulders, T. de Vries, S.van Waveren
A feasibility study on weight reduction in obese postmenopausal breast cancer patients.
European Journal of Cancer Prevention, 1993, 2, 233-238
KBN=6
52. Ramlau C, A. Górny, R. Ramlau
Organizacja walki z rakiem na terenie województwa poznańskiego od momentu
powołania.
Pierwszej w Polsce Katedry Radiobiologii Uniwersytetu Poznańskiego
Nowotwory, 1993, 43, 255-260 KBN=3
7
53. C.Ramlau R. Ramlau
Zakład Badawczo- Leczniczy do Zwalczania Nowotworów w Wilnie i jego inicjator
prof.dr K. Pelczar
Nowotwory, 1993, 43, 370-375
KBN=3
54. M. Zabel, A. Kaczmarek, R. Łukianow, R. Ramlau, A. Górny
Testowanie wrażliwości komórek nowotworowych na cytostatyki w warunkach hodowli
komórkowej.
Nowotwory , 1992, 42, 187-192.
KBN=3
55. C. Ramlau, M. Litwiniuk, R. Ramlau
Zofran ( Ondansetron )- lek przeciwwymiotny stosowany w Oddziale Chemioterapii.
Kliniki Onkologii A.M. w Poznaniu
Nowiny Lekarskie. 1992,4,61-67
KBN=1
56. C. Ramlau, R. Ramlau
Oświata zdrowotna w onkologii.
Nowiny Lekarskie, 1991, 1, 49-53
KBN=1
57. C. Ramlau, P. Tomczak, J. Załuski, R. Ramlau
Wyniki leczenia nowotworów kości w materiale oddziału chemioterapii
Kliniki Onkologii A.M. w Poznaniu.
Nowiny Lekarskie, 1990, 1, 50-53
KBN=1
58. M.Zabel, A.Kaczmarek, R.Ramlau, M.Matecka-Nowak
Rola P-glikoproteiny w wielolekowej oporności nowotworów na cytostatyki.
Nowotwory, 1991,1,37-45.
KBN=1
59. C. Ramlau, T. Gajda, R. Ramlau
Początki społecznej walki z rakiem w Poznaniu z uwzględnieniem ówczesnych
Osiągnięć w tym zakresie w Polsce i na świecie.
Nowiny Lekarskie, 1990,1, 27-33
KBN=1
PUBLIKACJE opublikowane w czasopismach naukowych po uzyskaniu stopnia
naukowego doktora habilitowanego nauk medycznych
1. Krzakowski M, Ramlau R, Jassem J, Szczęsna A, Zatloukal P, Von Pawel J, Sun X,
Bennouna J, Santoro A, Biesma B, Delgado FM, Salhi Y, Vaissiere N, Hansen O, Tan
EH, Quoix E, Garrido P, Douillard JY
Phase III trial comparing vinflinine with docetaxel In second-line advenced non-smallcell lung cancer previously treated with platinum-containing chemotherapy
Journal of Clinical Oncology, 2010 May 1, 28(13), 2167-73
8
2. Souquet PJ, Krzakowski M, Ramlau R, Sun XS, Lopez-Vivanco G, Pouget J, Pinel
MC, Rosell R
Phase I/II and Pharmacokinetic Study of Intravenous Vinflunine in Combination with
Cisplatin for the Treatment of Chemonaive Patients with Advanced Non-Small-Cell
Lung Cancer.
Clinical Lung Cancer, 2010Mar 1, 11(2):105-13
3. Reck M, von Pawel J, Zatloukal P, Ramlau R, Gorbounova V, Hirsh V, Leighl N,
Mezger J, Archer V, Moore N, Manegold C; BO17704 Study Group
Overall survival with cisplain-gemcitabine and bevacizumab or placebo as first-line
therapy for nonsquamous non-small-cell lung cancer: results from a randomised phase
III trial (AVAiL)
Annals of Oncology, 2010Feb 11
4. Tan EH, Ramlau R, Płużańska A, Kuo HP, Reck M, Milanowski J, Au JS, Felip E,
Yang PC, Damyanov D, Orlov S, Akimov M, Delmar P, Essioux L, Killenbach C,
Klughammer B, Mcloughlin P, Baselga J
A multicentre phase II gene expression profiling study of putative relationships
between tumour biomarkers and clinical response with erlotinib in non-small-cell lung
cancer.
Annals of Oncology, 2010 Feb, 21 92 0, 217-22
5. Scagliotti GV, Germonpre P, Bosquee L, Vansteenkiste J, Gervais R, Planchard D,
Reck M, De Marinis F, Lee JS, Park K, Biesma B, Gans S, Ramlau R, Szczęsna A,
Makhson A, Manikhas G, Morgan B, Zhu Y, Chan KC, Von Pawel J
A randomized phase II study of bortezomib and pemetrexed, in combination or alone,
in patients with previously treated advanced non-small-cell lung cancer.
Lung Cancer, 2009 Aug 17,
6. Roila F, Rolski J, Ramlau R, Dediu M, Russo MW, Bandekar RR, Grunberg SM
Randomized, double-blind, dose-ranging trial of the oral neurokinin-1 receptor
antagonist casopitant mesylate for the prevention of cisplatin-induced nausea and
vomiting.
Annals of Oncology, 2009 Nov, 20(11): 1867-73. Epub 2009 Jun 18
7. Pirker R, Pereira JR, Szczesna A, von Pawel J, Krzakowski M, Ramlau R,
Vynnychenko I, Park K, Yu CT, Ganul V, Roh JK, Bajetta E, O'Byrne K, de Marinis
F, Eberhardt W, Goddemeier T, Emig M, Gatzemeier U; FLEX Study Team
Cetuximab plus chemotherapy in patients with advanced non-small-cell lung cancer
(FLEX): an open-label randomised phase III trial
Lancet. 2009 May 2;373(9674):1525-31
8. Reck M, von Pawel J, Zatloukal P, Ramlau R, Gorbounova V, Hirsh V, Leighl N,
Mezger J, Archer V, Moore N, Manegold C
Phase III trial of cisplatin plus gemcitabine with either placebo or bevacizumab as
first-line therapy for nonsquamous non-small-cell lung cancer: AVAil
Journal of Clinical Oncology, 2009 Mar 10;27(8):1227-34. Epub 2009 Feb 2. Erratum
in: J Clin Oncol. 2009 May 10;27(14):2415
9
10
Download