UNIWERSTECKIE CENTRUM KLINICZNE Zakład Medycyny

advertisement
UNIWERSTECKIE CENTRUM KLINICZNE
Zakład Medycyny Nuklearnej
ul. Dębinki 7, 80-952 Gdańsk, tel. (058) 349 22 03
CENNIK USŁUG 2010
L.p.
Badanie
Kod
Cena
PLN
92.011
144
92.011
166
1.
Scyntygrafia tarczycy J-131
2.
Oznaczenie jodochwytności
3.
Scyntygrafia przytarczyc
92.012
310
4.
Scyntygrafia tarczycy Tc-99m
92.13
105
5.
Scyntygrafia mózgu HMPAO
92.111
576
6.
Scyntygrafia zmian nowotworowych układu nerwowego MIBI
92.112
317
7.
Scyntygrafia kości
92.14
290
8.
Trójfazowa scyntygrafia kości
92.141
350
9.
Scyntygrafia wątroby
92.02
160
10.
Scyntygrafia naczyniaka wątroby
92.021
300
11.
Renoscyntygrafia EC
92.031
377
12.
Test kaptoprilowy
92.09
390
13.
Scyntygrafia nerek DMSA
92.03
325
14.
Scyntygrafia płuc
92.151
309
15.
Scyntygrafia perfuzyjna mięśnia sercowego
92.052
510
16.
Angiokardiografia izotopowa metodą “pierwszego przejścia”
92.055
257
17.
Cholescyntygrafia (HEPIDA)
380
18.
Scyntygrafia ślinianek
19.
Limfoscyntygrafia
92.091
2
92.091
3
92.16
1321
20.
Scyntygrafia Uchyłku Meckela
92.041
254
21.
Scyntygraficzne poszukiwanie miejsc krwawienia z przewodu
pokarmowego
92.043
338
22.
Leczenie tarczycy radiojodem
92.2
522
23.
Leczenie strontem Sr-89
92.2
3760
24.
Izotopowe badanie Klirensowe
-
280
25.
MIBG Scyntygrafia nadnerczy
-
3705
26.
Leczenie paliatywne samarem Sm-153
-
9685
27.
Analog somastotyny – 99m Tc - tektrotyd
-
4110
28.
Scyntygrafia bramkowa serca znakowanymi krwinkami MUGA
-
227
203
29.
Scyntygrafia serca GATED SPECT
-
288
30.
Scyntygrafia śródpiersia MIBI
-
320
31.
Scyntygrafia całego ciała znakowana J - 131
-
270
32.
PET
-
4500
2
Download