Zagadnienia na egzamin z mikrobów

advertisement
Zagadnienia na egzamin z mikrobów
I.Mikrobiologia ogólna
1.Morfologia bakterii
2.Hodowla bakterii
3.Sterylizacja i dezynfekcja
4.Metody diagnostyki bakteryjnej
5.Mechanizmy oporności bakterii na antybiotyki i chemioterapeutyki
6. Metody określania wrażliwości bakterii na chemioterapeutyki
7. Mechanizmy chorobotwórczości bakterii
II.Mikrobiologia lekarska szczegółowa
1. Ziarenkowce Gram dodatnie
Rodzaj Staphylococcus
Rodzaj Streptococcus
Rodzaj Enterococcus
2.Ziarenkowce Gram ujemne
Rodzaj Neisseria
3.Krętki
Rodzaj Treponema
Rodzaj Borelia
4.Gram ujemne pałeczki tlenowe lub mikroaerofilne
Rodzaj Pseudomonas
Rodzaj Legionella
Rodzaj Bordetella
5. Gram ujemne pałeczki względnie beztlenowe
Rodzaj Escherichia
Rodzaj Salmonella
Rodzaj Shigella
Rodzaj Klebsiella
Rodzaj Proteus
Rodzaj Yorsinia
Rodzaj Vibrio
Rodzaj Haemophilus
6. Gram ujemne pałeczki mikroaerofilne
Rodzaj Helicobacter
7. Gram ujemne pałeczki beztlenowe
Rodzaj Bacteroides
Rodzaj Fusobacterium
Rodzaj Porohyromonas
Rodzaj Prevotella
8. Gram ujemne pałeczki nieprzetrwalnikujace
Rodzaj Corynebacterium
Rodzaj Listeria
Rodzaj Actinomyces
Rodzaj Lactobacillus
9. Gram dodatnie pałeczki przetrwalnikjące (laseczki)
Rodzaj Bacillus
Rodzaj Clostridium
10. Prątki
Rodzaj Mycobacterium
11.Promieniowce nokardiokształtne
Rodzaj Nocardia
12. Riketsje i Chlamydie
13 Mykoplazmy i formy L bakterii.
III.Wirusologia ogólna
1.Budowa i replikacja wirusów.
2.Klasyfikacja wirusów.
3.Diagnostyka zakażeń wirusowych.
4.Profilaktyka i leczenie chorób wirusowych.
5.Mechanizmy chorobotwórczości wirusów.
6. Odporność w zakażeniach wirusowych.
IV. Wirusologia lekarska szczegółowa.
Rodzina Herpesviridiae
Wirus HIV
Wirusy zapalenia wątroby
Wirusy wywołujące choroby, których objawy widoczne są w obrębie jamy ustnej.
V.Zawodowe narażenie na czynniki zakaźne.
VI. Mikrobiologia jamy ustnej.
Download