Tablice liczbowe zadania

advertisement
1.
2.
3.
Dana jest macierz kwadratowa B[n][n]. Znaleźć sumę elementów leżących poniżej głównej przekątnej (elementy
poniżej przekątnej j<i).
Dana jest macierz kwadratowa B[n][n]. Znaleźć sumę elementów leżących poniżej głównej przekątnej i jednocześnie
należących do zadanego przedziału [a,b].
Dana jest macierz kwadratowa B[n][n]. Znaleźć sumę tych elementów leżących na obu przekątnych macierzy, które
jednocześnie spełniają warunek (na głównej przekątnej j=i, na drugiej j=n-i):
0
ó
łó
ą
"
sin
≥
0,5
ó
!
ą
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Dana jest tablica n-elementowa Z[n] zawierająca n-1 liczb. Wyznacz średnią arytmetyczną ze wszystkich elementów
tablicy.
Dana jest tablica n-elementowa Z[n] zawierająca n-1 liczb. Wyznacz wartość minimalną i maksymalną wektora oraz
określ ich położenie.
Dana jest tablica n-elementowa M[n] zawierająca n-1 liczb. Odwróć porządek elementów w zbiorze (zmienna
pomocnicza tmp=M[i], M[i]=M[n-i], M[n-i]=tmp, wykonujemy dotąd aż i>n/2).
Dana jest tablica n-elementowa Z[n] zawierająca n-1 liczb uporządkowanych niemalejąco. Włączyć do tej tablicy nie
naruszając porządku, dodatkową daną liczbę E (zmienna pomocnicza tmp=Z[i], Z[i]=E, E=tmp i tak do końca tablicy).
Dana jest macierz kwadratowa B[n][n]. Znaleźć sumę elementów leżących poniżej głównej przekątnej (elementy
poniżej przekątnej j<i).
Dana jest macierz kwadratowa B[n][n]. Znaleźć sumę elementów leżących poniżej głównej przekątnej i jednocześnie
należących do zadanego przedziału [a,b].
Dana jest macierz kwadratowa B[n][n]. Znaleźć sumę tych elementów leżących na obu przekątnych macierzy, które
jednocześnie spełniają warunek (na głównej przekątnej j=i, na drugiej j=n-i):
0
ó
łó
ą
"
sin
≥
0,5
ó
!
ą
Dana jest tablica n-elementowa Z[n] zawierająca n-1 liczb. Wyznacz średnią arytmetyczną ze wszystkich elementów
tablicy.
Dana jest tablica n-elementowa Z[n] zawierająca n-1 liczb. Wyznacz wartość minimalną i maksymalną wektora oraz
określ ich położenie.
Dana jest tablica n-elementowa M[n] zawierająca n-1 liczb. Odwróć porządek elementów w zbiorze (zmienna
pomocnicza tmp=M[i], M[i]=M[n-i], M[n-i]=tmp, wykonujemy dotąd aż i>n/2).
Dana jest tablica n-elementowa Z[n] zawierająca n-1 liczb uporządkowanych niemalejąco. Włączyć do tej tablicy nie
naruszając porządku, dodatkową daną liczbę E (zmienna pomocnicza tmp=Z[i], Z[i]=E, E=tmp i tak do końca tablicy).
Dana jest macierz kwadratowa B[n][n]. Znaleźć sumę elementów leżących poniżej głównej przekątnej (elementy
poniżej przekątnej j<i).
Dana jest macierz kwadratowa B[n][n]. Znaleźć sumę elementów leżących poniżej głównej przekątnej i jednocześnie
należących do zadanego przedziału [a,b].
Dana jest macierz kwadratowa B[n][n]. Znaleźć sumę tych elementów leżących na obu przekątnych macierzy, które
jednocześnie spełniają warunek (na głównej przekątnej j=i, na drugiej j=n-i):
0
ó
łó
ą
"
sin
≥
0,5
ó
!
ą
Download