odejmowanie liczb całkowitych. dodawanie liczb całkowitych

advertisement
ODEJMOWANIE LICZB CAŁKOWITYCH. DODAWANIE LICZB CAŁKOWITYCH
Cele lekcji
Uczeń:
• odejmuje liczby całkowite o różnych i jednakowych znakach.
Materiały
• komplet klocków do gry w warcaby (dla każdego dziecka lub na ławkę),
• w miarę możliwości — tablica magnetyczna z kompletem dwukolorowych magnesów,
• kartki z prostymi przykładami na odejmowanie liczb całkowitych dla każdej pary uczniów.
Czas zajęć
1 godzina lekcyjna.
Struktura i opis lekcji
1. Podanie tematu i celu lekcji.
2. Każda para uczniów ma na ławce komplet klocków do gry w warcaby. Klocki białe to liczby dodatnie, klocki
czarne to liczby ujemne. Nauczyciel objaśnia, jak za ich pomocą ilustrować proste przykłady dodawania
i odejmowania liczb całkowitych (zwracając uwagę na to, że para: klocek biały plus klocek czarny daje
w sumie zero).
2 + (−3) = (−1)
(−3) + (−1) = (−4)
(−4) + 6 = 2
2 − 5 = (−3)
żeby móc zabrać 5 białych klocków, musimy dołożyć 3, ale w parach
z czarnymi (biały + czarny = 0)
(−5) − (−3) = (−2)
4 − (−2) = 6
żeby móc zabrać 2 klocki czarne, musimy je najpierw dołożyć,
ale w parach z białymi
3. Nauczyciel rozdaje kartki z przykładami do samodzielnego rozwiązania. Dzieci pracują w parach, ilustrując
działania na klockach. Nauczyciel w miarę potrzeb pomaga, koryguje błędy.
4. Uczniowie (po jednej osobie z ławki) podchodzą do tablicy i zapisują przykłady, ilustrując je na tablicy
magnetycznej lub rysunkiem.
Zadanie domowe
• Podręcznik zadanie 1 str. 210.
2−3=
3−4=
2−4=
3−5=
3−4=
2−5=
5−7=
4−6=
−2 − 3 =
−2 − 4 =
−4 − 2 =
−5 − 2 =
−1 − 3 =
−3 − 2 =
−3 − 4 =
−7 − 5 =
−2 − (−3) =
−2 − (−4) =
−4 − (−2) =
−5 − (−2) =
−1 − (−3) =
−3 − (−2) =
−3 − (−4) =
−7 − (−5) =
2 − (−2) =
3 − (−3) =
3 − (−2) =
2 − (−3) =
4 − (−3) =
4 − (−2) =
1−2=
2−5=
2−4=
3−5=
1−3=
3−6=
2−5=
2−4=
−2 − 1 =
−2 − 5 =
−3 − 2 =
−3 − 5 =
−3 − 3 =
−2 − 4 =
−2 − 4 =
−3 − 6 =
−2 − (−2) =
−2 − (−4) =
−1 − (−3) =
−5 − (−2) =
−3 − (−4) =
−3 − (−5) =
−4 − (−2) =
−3 − (−6) =
2 − (−1) =
3 − (−6) =
3 − (−2) =
2 − (−4) =
3 − (−4) =
3 − (−5) =
3−6=
4−7=
2−5=
3−5=
1−3=
1−4=
2−6=
5−6=
−3 − 6 =
−4 − 7 =
−2 − 5 =
−3 − 5 =
−1 − 3 =
−1 − 4 =
−2 − 6 =
−5 − 6 =
−3 − (−6) =
−4 − (−6) =
−2 − (−5) =
−3 − (−5) =
−1 − (−3) =
−1 − (−4) =
−2 − (−6) =
−6 − (−5) =
3 − (−6) =
5 − (−6) =
2 − (−5) =
4 − (−7) =
1 − (−3) =
1 − (−4) =
1−4=
2−5=
2−5=
4−6=
3−7=
1−6=
1−5=
3−7=
−1 − 4 =
−5 − 2 =
−2 − 5 =
−4 − 6 =
−3 − 7 =
−1 − 6 =
−1 − 5 =
−3 − 7 =
−1 − (−4) =
−5 − (−2) =
−2 − (−5) =
−4 − (−6) =
−3 − (−7) =
−1 − (−6) =
−1 − (−5) =
−3 − (−7) =
1 − (−4) =
5 − (−2) =
2 − (−5) =
4 − (−6) =
3 − (−7) =
3 − (−7) =
2−5=
3−7=
3−6=
2−5=
4−5=
1−4=
1−6=
2−7=
−2 − 5 =
−3 − 7 =
−3 − 6 =
−2 − 5 =
−4 − 5 =
−1 − 4 =
−1 − 6 =
−2 − 7 =
−2 − (−5) =
−3 − (−7) =
−3 − (−6) =
−2 − (−5) =
−4 − (−5) =
−2 − (−7) =
−1 − (−6) =
−1 − (−4) =
2 − (−5) =
3 − (−7) =
3 − (−6) =
2 − (−5) =
1 − (−6) =
1 − (−4) =
2−3=
4−5=
4−7=
2−7=
3−6=
3−5=
1−7=
1−6=
−2 − 3 =
−4 − 5 =
−4 − 7 =
−2 − 7 =
−3 − 6 =
−3 − 5 =
−1 − 7 =
−1 − 6 =
−2 − (−3) =
−4 − (−5) =
−4 − (−7) =
−2 − (−7) =
−3 − (−6) =
−3 − (−5) =
−1 − (−7) =
−1 − (−6) =
2 − (−3) =
4 − (−5) =
4 − (−7) =
2 − (−7) =
1 − (−7) =
3 − (−5) =
Download