1 HISTORIA I TEORIA TEATRU – zagadnienia na egzamin. Andrzej

advertisement
1
HISTORIA I TEORIA TEATRU – zagadnienia na egzamin.
1. Andrzej Hausbrandt, Elementy wiedzy o teatrze (wykład wstępny).
2. Antyczny teatr grecki. Autorzy tragedii i komedii antycznej i ich najważniejsze
dzieła.
„Król Edyp“.
3. Teatr średniowieczny.
„Historyja o chwalebnym Zmartwychwstaniu Pańskim“.
4. Commedia dell’arte.
„Sługa dwóch panów“.
5. Klasyczny teatr francuski- cechy charakterystyczne. Najważniejsze dzieła
Pierre‘a Corneille’a i Jeana Racine’a.
„Fedra“.
6. Teatr epoki Romantyzmu.
7. Teatr w Meiningen.
8. Teatr naturalistyczny. André Antoine i Konstanty Stanisławski.
9. Wielka Reforma Teatralna.
10. Sztuka reżyserii teatralnej.
LEKTURY










I. Podręczniki i opracowania ogólne.
Andrzej Banach, Wybór maski, Kraków 1962.
Kazimierz Braun, Wielka Reforma Teatru w Europie. Ludzie-idee-zdarzenia, Wrocław
1984.
John Russell Brown [red.], Historia teatru, Warszawa 2007.
Piotr Gruszczyński, Ojcobójcy. Młodsi zdolniejsi w teatrze polskim, Warszawa 2003
(rozdz. Niektórzy przez teatr).
Andrzej Hausbrandt, Elementy wiedzy o teatrze, Warszawa 1982 (rozdz. 1-4).
Zygmunt Hübner, Sztuka reżyserii (rozdz. I-VI), Warszawa 1982.
Tadeusz Kudliński, Vademecum teatromana, Warszawa 1985.
Dariusz Kosiński i in., Słownik wiedzy o teatrze, Bielsko-Biała 2005.
Allardyce Nicoll, Dzieje dramatu, Warszawa 1962.
Allardyce Nicoll, Dzieje teatru, Warszawa 1959.
Download