Limfocyty regulatorowe – rola fizjologiczna oraz udział w

advertisement
Limfocyty
regulatorowe – rola fizjologiczna oraz udział w patologii wieku
dziecięcego (część II)
Regulatory T lymphocytes (Treg) – physiology and the role in pathogenesis of diseases
in childhood (part II)
Ida Posiadała, Aleksander Matyl, Tomasz Szczepański
Streszczenie
Komórki regulatorowe stanowią niejednorodną grupę limfocytów, odgrywającą istotną
rolę w regulacji odpowiedzi immunologicznej. W części pierwszej artykułu omówiono
rolę fizjologiczną limfocytów regulatorowych (Treg) oraz ich udział w patologii wieku
dziecięcego w związku ze zwiększoną funkcją tych komórek. W części drugiej
przedstawiono zagadnienia związane z niedoczynnością limfocytów regulatorowych –
ich
znaczenie
w
alergologii,
transplantologii
oraz
w
patogenezie
chorób
autoimmunizacyjnych.
Słowa kluczowe: limfocyty regulatorowe, odpowiedź immunologiczna, dzieci
Abstract
Regulatory cells are heterogeneous group of lymphocytes playing an important role in the
immune response. The first part of the paper deals with a physiological role of regulatory
lymphocytes (T reg) and their importance in pathologies of young age, due to an
enhanced function of these cells during this period. The second part discusses problems
connected with deficient function of regulatory lymphocytes – their role in allergology,
transplantology and pathogenesis of autoimmune diseases.
Key words: regulatory T cells, immune response, children
Download
Random flashcards
123

2 Cards oauth2_google_0a87d737-559d-4799-9194-d76e8d2e5390

ALICJA

4 Cards oauth2_google_3d22cb2e-d639-45de-a1f9-1584cfd7eea2

Motywacja w zzl

3 Cards ypy

2-2=0

2 Cards jogaf85537

Create flashcards