Oto lista zawodów i szkół zawodowych

advertisement
Zawody, w których kształcą warszawskie szkoły zawodowe
1. Zawody gastronomiczne, hotelarskie, turystyczne
a. Kelner
 TECHNIKUM GASTRONOMICZNO-HOTELARSKIE NR 1
w Zespole Szkół Gastronomicznych im. prof. Eugeniusza Pijanowskiego
 TECHNIKUM SPOŻYWCZO-GASTRONOMICZNE
w Zespole Szkół Spożywczo-Gastronomicznych im. Jana Pawła II
 TECHNIKUM HOTELARSKO-TURYSTYCZNOGASTRONOMICZNE NR 21
w Zespole Szkół Hotelarsko-Turystyczno-Gastronomicznych nr 1
 TECHNIKUM NR 26
w Zespole Szkół im. Michała Konarskiego
b. Technik żywienia i usług gastronomicznych
 TECHNIKUM GASTRONOMICZNO-HOTELARSKIE NR 1
w Zespole Szkół Gastronomicznych im. prof. Eugeniusza Pijanowskiego
 TECHNIKUM GASTRONOMICZNO-HOTELARSKIE NR 2
w Zespole Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich im. prof. Stefana Bergera
 TECHNIKUM SPOŻYWCZO-GASTRONOMICZNE
w Zespole Szkół Spożywczo-Gastronomicznych im. Jana Pawła II
 TECHNIKUM HOTELARSKO-TURYSTYCZNOGASTRONOMICZNE NR 21
w Zespole Szkół Hotelarsko-Turystyczno-Gastronomicznych nr 1
 TECHNIKUM NR 26
w Zespole Szkół im. Michała Konarskiego
c. Technik technologii żywności
 TECHNIKUM SPOŻYWCZO-GASTRONOMICZNE
w Zespole Szkół Spożywczo-Gastronomicznych im. Jana Pawła II
d. Cukiernik - ZSZ
 ZASADNICZA SZKOŁA GASTRONOMICZNA
w Zespole Szkół Gastronomicznych im. prof. Eugeniusza Pijanowskiego
 ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA NR 20
w Zespole Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich im. prof. Stefana Bergera
 ZASADNICZA SZKOŁA SPOŻYWCZO-GASTRONOMICZNA
w Zespole Szkół Spożywczo-Gastronomicznych im. Jana Pawła II
 ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA NR 37
w Zespole Szkół nr 42 (Oddziały dla młodocianych pracowników)
 ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA NR 39
w Zespole Szkół nr 32 im. K. K. Baczyńskiego (Oddziały dla młodocianych
pracowników)
 ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA NR 41
w Zespole Szkół nr 34 im. Mieszka I (Oddziały dla młodocianych pracowników)
 ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA NR 31
w Zespole Szkół nr 27 (Oddziały dla młodocianych pracowników)
e. Kucharz – ZSZ
 ZASADNICZA SZKOŁA GASTRONOMICZNA
w Zespole Szkół Gastronomicznych im. prof. Eugeniusza Pijanowskiego
 ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA NR 20
w Zespole Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich im. prof. Stefana Bergera
 ZASADNICZA SZKOŁA SPOŻYWCZO-GASTRONOMICZNA
w Zespole Szkół Spożywczo-Gastronomicznych im. Jana Pawła II
 ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA NR 63
w Zespole Szkół Hotelarsko-Turystyczno-Gastronomicznych nr 1
 ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA NR 6
w Zespole Szkół im. Michała Konarskiego
 ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA NR 37
w Zespole Szkół nr 42 (Oddziały dla młodocianych pracowników)
 ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA NR 39
w Zespole Szkół nr 32 im. K. K. Baczyńskiego (Oddziały dla młodocianych
pracowników)
 ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA NR 41
w Zespole Szkół nr 34 im. Mieszka I (Oddziały dla młodocianych pracowników)
 ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA NR 31
w Zespole Szkół nr 27 (Oddziały dla młodocianych pracowników)
f. Piekarz – ZSZ
 ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA NR 41
w Zespole Szkół nr 34 im. Mieszka I
 ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA NR 31
w Zespole Szkół nr 27 (Oddziały dla młodocianych pracowników)
g. Technik hotelarstwa
 TECHNIKUM GASTRONOMICZNO-HOTELARSKIE NR 1
w Zespole Szkół Gastronomicznych im. prof. Eugeniusza Pijanowskiego
 TECHNIKUM GASTRONOMICZNO-HOTELARSKIE NR 2
w Zespole Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich im. prof. Stefana Bergera
 TECHNIKUM HOTELARSKO-TURYSTYCZNOGASTRONOMICZNE NR 21
w Zespole Szkół Hotelarsko-Turystyczno-Gastronomicznych nr 1
 TECHNIKUM NR 26
w Zespole Szkół im. Michała Konarskiego
 TECHNIKUM NR 11
w Zespole Szkół im. Piotra Wysockiego
 TECHNIKUM NR 20
w Zespole Szkół nr 11 im. Władysława Grabskiego
 TECHNIKUM EKONOMICZNE NR 5
w Zespole Szkół nr 35 im. Zofii Jaroszewicz „Kasi”
 TECHNIKUM NR 29
w Zespole Szkół Stenotypii i Języków Obcych
h. Technik obsługi turystycznej
 TECHNIKUM HOTELARSKO-TURYSTYCZNOGASTRONOMICZNE NR 21
w Zespole Szkół Hotelarsko-Turystyczno-Gastronomicznych nr 1
 TECHNIKUM NR 3 im. LUDWIKA KRZYWICKIEGO
w Zespole Szkół nr 7 im. Szczepana Bońkowskiego
 TECHNIKUM NR 8
w Zespole Szkół nr 42
 TECHNIKUM NR 10
w Zespole Szkół nr 4 im. Eugeniusza Kwiatkowskiego
 TECHNIKUM NR 11
w Zespole Szkół im. Piotra Wysockiego
 TECHNIKUM NR 20
w Zespole Szkół nr 11 im. Władysława Grabskiego
 TECHNIKUM NR 23 im. FRYDERYKA SKARBKA
w Zespole Szkół nr 32 im. K. K. Baczyńskiego
 TECHNIKUM NR 25 IM STANISŁAWA STASZICA
w Zespole Szkół nr 10 im. Stanisława Staszica
 TECHNIKUM NR 12
w Zespole Szkół nr 12 im. Olimpijczyków Polskich
 TECHNIKUM NR 29
w Zespole Szkół Stenotypii i Języków Obcych
2. Zawody ekonomiczne, transportowe
a. Technik ekonomista
 TECHNIKUM NR 3 im. LUDWIKA KRZYWICKIEGO
w Zespole Szkół nr 7 im. Szczepana Bońkowskiego
 TECHNIKUM NR 10
w Zespole Szkół nr 4 im. Eugeniusza Kwiatkowskiego
 TECHNIKUM NR 11
w Zespole Szkół im. Piotra Wysockiego
 TECHNIKUM NR 20
w Zespole Szkół nr 11 im. Władysława Grabskiego
 TECHNIKUM NR 23 im. FRYDERYKA SKARBKA
w Zespole Szkół nr 32 im. K. K. Baczyńskiego
 TECHNIKUM NR 25 IM STANISŁAWA STASZICA
w Zespole Szkół nr 10 im. Stanisława Staszica
 TECHNIKUM EKONOMICZNE NR 1 im. MIKOŁAJA KOPERNIKA
w Zespole Szkół Licealnych i Ekonomicznych nr 1
 TECHNIKUM EKONOMICZNE NR 1 im. MIKOŁAJA KOPERNIKA
w Zespole Szkół Licealnych i Ekonomicznych nr 1
 TECHNIKUM EKONOMICZNE NR 5
w Zespole Szkół nr 35 im. Zofii Jaroszewicz „Kasi”
 TECHNIKUM EKONOMICZNE NR 8
w Zespole Szkół nr 3 im. 2 Armii Wojska Polskiego
 TECHNIKUM NR 2 z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI
w Zespole Szkół nr 5 im. Stefana Kisielewskiego
b. Technik handlowiec
 TECHNIKUM NR 10
w Zespole Szkół nr 4 im. Eugeniusza Kwiatkowskiego
 TECHNIKUM EKONOMICZNE NR 5
w Zespole Szkół nr 35 im. Zofii Jaroszewicz „Kasi”
 TECHNIKUM NR 2 z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI
w Zespole Szkół nr 5 im. Stefana Kisielewskiego
 TECHNIKUM NR 12
w Zespole Szkół nr 12 im. Olimpijczyków Polskich
 TECHNIKUM NR 29
w Zespole Szkół Stenotypii i Języków Obcych
c. Sprzedawca - ZSZ
 ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA NR 37
w Zespole Szkół nr 42 (Oddziały dla młodocianych pracowników)
 ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA NR 39
w Zespole Szkół nr 32 im. K. K. Baczyńskiego (Oddziały dla młodocianych
pracowników)
 ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA NR 18
w Zespole Szkół nr 35 im. Zofii Jaroszewicz „Kasi”
 ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA NR 41
w Zespole Szkół nr 34 im. Mieszka I (Oddziały dla młodocianych pracowników)
 ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA NR 31
w Zespole Szkół nr 27 (Oddziały dla młodocianych pracowników)
d. Technik organizacji reklamy
 TECHNIKUM NR 10
w Zespole Szkół nr 4 im. Eugeniusza Kwiatkowskiego
 TECHNIKUM NR 11
w Zespole Szkół im. Piotra Wysockiego
 TECHNIKUM EKONOMICZNE NR 8
w Zespole Szkół nr 3 im. 2 Armii Wojska Polskiego
 TECHNIKUM NR 29
w Zespole Szkół Stenotypii i Języków Obcych
 TECHNIKUM POLIGRAFICZNE
w Zespole Szkół Poligraficznych im. Marszałka Józefa Piłsudskiego
 TECHNIKUM KSIĘGARSKIE im. STEFANA ŻEROMSKIEGO
w Zespole Szkół nr 18
 TECHNIKUM MECHANICZNE NR 7
w Zespole Szkół nr 31 im. Jana Kilińskiego
e. Technik eksploatacji portów i terminali
 TECHNIKUM NR 11
w Zespole Szkół im. Piotra Wysockiego
 TECHNIKUM NR 25 IM STANISŁAWA STASZICA
w Zespole Szkół nr 10 im. Stanisława Staszica
f. Technik logistyk
 TECHNIKUM EKONOMICZNE NR 1 im. MIKOŁAJA KOPERNIKA
w Zespole Szkół Licealnych i Ekonomicznych nr 1
 TECHNIKUM EKONOMICZNE NR 5
w Zespole Szkół nr 35 im. Zofii Jaroszewicz „Kasi”
 TECHNIKUM EKONOMICZNE NR 8
w Zespole Szkół nr 3 im. 2 Armii Wojska Polskiego
 TECHNIKUM NR 12
w Zespole Szkół nr 12 im. Olimpijczyków Polskich
 TECHNIKUM SAMOCHODOWE NR 3
w Zespole Szkół Samochodowych i Licealnych nr 3 im. Ignacego Jana Paderewskiego
 TECHNIKUM NR 7
w Zespole Szkół im. inż. Stanisława Wysockiego, dawna „Kolejówka”
g. Technik spedytor
 TECHNIKUM NR 25 IM STANISŁAWA STASZICA
w Zespole Szkół nr 10 im. Stanisława Staszica
 TECHNIKUM NR 7
w Zespole Szkół im. inż. Stanisława Wysockiego, dawna „Kolejówka”
3. Zawody branży budowlanej
a. Technik budownictwa
 TECHNIKUM BUDOWLANE NR 1 im. ZDZISŁAWA MĄCZEŃSKIEGO
w Zespole Szkół nr 23
 TECHNIKUM BUDOWLANE NR 5 im. prof. STEFANA BRYŁY
w Zespole Szkół nr 24 im. prof. Stefana Bryły
 TECHNIKUM ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANE
im. STANISŁAWA NOAKOWSKIEGO
w Zespole Szkół Architektoniczno-Budowlanych i Licealnych im. Stanisława
Noakowskiego
 TECHNIKUM NR 30
w Zespole Szkół nr 34 im. Mieszka I
b. Technik renowacji elementów architektury
 TECHNIKUM BUDOWLANE NR 5 im. prof. STEFANA BRYŁY
w Zespole Szkół nr 24 im. prof. Stefana Bryły
c. Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie – ZSZ
 ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA NR 39
w Zespole Szkół nr 32 im. K. K. Baczyńskiego (Oddziały dla młodocianych
pracowników)
 ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA NR 41
w Zespole Szkół nr 34 im. Mieszka I (Oddziały dla młodocianych pracowników)
d. Technik urządzeń sanitarnych
 TECHNIKUM ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANE
im. STANISŁAWA NOAKOWSKIEGO
w Zespole Szkół Architektoniczno-Budowlanych i Licealnych im. Stanisława
Noakowskiego
e. Monter sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych – ZSZ
 ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA NR 37
w Zespole Szkół nr 42 (Oddziały dla młodocianych pracowników)
 ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA NR 39
w Zespole Szkół nr 32 im. K. K. Baczyńskiego (Oddziały dla młodocianych
pracowników)
 ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA NR 41
w Zespole Szkół nr 34 im. Mieszka I
 ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA NR 31
w Zespole Szkół nr 27 (Oddziały dla młodocianych pracowników)
f. Technik drogownictwa
 TECHNIKUM GEOLOGICZNO-GEODEZYJNO-DROGOWE
im. prof. dr STANISŁAWA KLUŹNIAKA
w Zespole Szkół nr 14
4. Zawody branży samochodowej
a. Technik pojazdów samochodowych
 TECHNIKUM SAMOCHODOWE NR 1 im. ROMANA MACIEJA
PIJANOWSKIEGO
w Zespole Szkół Samochodowych i Licealnych nr 1
 TECHNIKUM SAMOCHODOWE NR 2
w Zespole Szkół Samochodowych i Licealnych nr 2
 TECHNIKUM SAMOCHODOWE NR 3
w Zespole Szkół Samochodowych i Licealnych nr 3 im. Ignacego Jana Paderewskiego
 TECHNIKUM NR 6
w Zespole Szkół nr 33
b. Lakiernik – ZSZ
 ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA NR 39
w Zespole Szkół nr 32 im. K. K. Baczyńskiego (Oddziały dla młodocianych
pracowników)
 ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA NR 11
w Zespole Szkół Samochodowych i Licealnych nr 3 im. Ignacego Jana Paderewskiego
 ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA NR 41
w Zespole Szkół nr 34 im. Mieszka I (Oddziały dla młodocianych pracowników)
 ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA NR 31
w Zespole Szkół nr 27 (Oddziały dla młodocianych pracowników)
c. Mechanik pojazdów samochodowych - ZSZ
 ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA NR 37
w Zespole Szkół nr 42 (Oddziały dla młodocianych pracowników)
 ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA NR 39
w Zespole Szkół nr 32 im. K. K. Baczyńskiego (Oddziały dla młodocianych
pracowników)
 ZASADNICZA SZKOŁA SAMOCHODOWA NR 2
w Zespole Szkół Samochodowych i Licealnych nr 1
 ZASADNICZA SZKOŁA SAMOCHODOWA NR 1
w Zespole Szkół Samochodowych i Licealnych nr 2
 ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA NR 11
w Zespole Szkół Samochodowych i Licealnych nr 3 im. Ignacego Jana Paderewskiego
 ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA NR 7
w Zespole Szkół nr 33
 ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA NR 41
w Zespole Szkół nr 34 im. Mieszka I (Oddziały dla młodocianych pracowników)
 ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA NR 31
w Zespole Szkół nr 27 (Oddziały dla młodocianych pracowników)
d. Blacharz samochodowy – ZSZ
 ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA NR 41
w Zespole Szkół nr 34 im. Mieszka I (Oddziały dla młodocianych pracowników)
 ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA NR 31
w Zespole Szkół nr 27 (Oddziały dla młodocianych pracowników)
5. Zawody elektryczne, elektroniczne, mechaniczne
a. Technik elektryk
 TECHNIKUM NR 7
w Zespole Szkół im. inż. Stanisława Wysockiego, dawna „Kolejówka”
 TECHNIKUM ELEKTRONICZNE NR 3
w Zespole Szkół Elektronicznych i Licealnych
 TECHNIKUM ELEKTRYCZNE NR 2 im. SYNÓW PUŁKU
w Zespole Szkół nr 28
 TECHNIKUM MECHANICZNE NR 5
w Zespole Szkół nr 40 im. Stefana Starzyńskiego
b. Elektryk – ZSZ
 ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA NR 37
w Zespole Szkół nr 42 (Oddziały dla młodocianych pracowników)
 ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA NR 39
w Zespole Szkół nr 32 im. K. K. Baczyńskiego (Oddziały dla młodocianych
pracowników)
 ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA NR 41
w Zespole Szkół nr 34 im. Mieszka I
c. Elektromechanik pojazdów samochodowych – ZSZ
 ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA NR 37
w Zespole Szkół nr 42 (Oddziały dla młodocianych pracowników)
 ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA NR 39
w Zespole Szkół nr 32 im. K. K. Baczyńskiego (Oddziały dla młodocianych
pracowników)
 ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA NR 41
w Zespole Szkół nr 34 im. Mieszka I (Oddziały dla młodocianych pracowników)
 ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA NR 31
w Zespole Szkół nr 27 (Oddziały dla młodocianych pracowników)
d. Technik elektronik
 TECHNIKUM ELEKTRONICZNE NR 1
w Zespole Szkół nr 36 im. Marcina Kasprzaka
 TECHNIKUM ELEKTRONICZNE NR 3
w Zespole Szkół Elektronicznych i Licealnych
 TECHNIKUM ELEKTRYCZNE NR 2 im. SYNÓW PUŁKU
w Zespole Szkół nr 28
e. Technik energetyk
 TECHNIKUM MECHANICZNE NR 5
w Zespole Szkół nr 40 im. Stefana Starzyńskiego
f. Technik elektroenergetyk transportu szynowego
 TECHNIKUM NR 7
w Zespole Szkół im. inż. Stanisława Wysockiego, dawna „Kolejówka”
g. Technik mechatronik
 TECHNIKUM SAMOCHODOWE NR 3
w Zespole Szkół Samochodowych i Licealnych nr 3 im. Ignacego Jana Paderewskiego
 TECHNIKUM NR 7
w Zespole Szkół im. inż. Stanisława Wysockiego, dawna „Kolejówka”
 TECHNIKUM MECHATRONICZNE NR 1
w Zespole Szkół Licealnych i Technicznych nr 1
h. Monter elektronik - ZSZ
 ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA NR 57
w Zespole Szkół nr 36 im. Marcina Kasprzaka
6. Zawody informatyczne i komunikacyjne
a. Technik informatyk
 TECHNIKUM NR 8
w Zespole Szkół nr 42
 TECHNIKUM NR 25 IM STANISŁAWA STASZICA
w Zespole Szkół nr 10 im. Stanisława Staszica
 TECHNIKUM NR 24
w Zespole Szkół nr 26
 TECHNIKUM ELEKTRONICZNE NR 1
w Zespole Szkół nr 36 im. Marcina Kasprzaka
 TECHNIKUM ELEKTRONICZNE NR 3
w Zespole Szkół Elektronicznych i Licealnych
 TECHNIKUM MECHATRONICZNE NR 1
w Zespole Szkół Licealnych i Technicznych nr 1
 TECHNIKUM MECHANICZNE NR 5
w Zespole Szkół nr 40 im. Stefana Starzyńskiego
 TECHNIKUM ŁĄCZNOŚCI im. prof. JANUSZA GROSZKOWSKIEGO
w Zespole Szkół nr 37 im. Agnieszki Osieckiej
 TECHNIKUM NR 9 LOTNICZE im. BOHATERÓW NARWIKU
w Zespole Szkół im. Bohaterów Narwiku
b. Technik cyfrowych procesów graficznych
 TECHNIKUM NR 24
w Zespole Szkół nr 26
 TECHNIKUM POLIGRAFICZNE
w Zespole Szkół Poligraficznych im. Marszałka Józefa Piłsudskiego
 TECHNIKUM KSIĘGARSKIE im. STEFANA ŻEROMSKIEGO
w Zespole Szkół nr 18
c. Technik teleinformatyk
 TECHNIKUM ELEKTRONICZNE NR 3
w Zespole Szkół Elektronicznych i Licealnych
 TECHNIKUM ELEKTRYCZNE NR 2 im. SYNÓW PUŁKU
w Zespole Szkół nr 28
 TECHNIKUM ŁĄCZNOŚCI im. prof. JANUSZA GROSZKOWSKIEGO
w Zespole Szkół nr 37 im. Agnieszki Osieckiej
d. Technik telekomunikacji
 TECHNIKUM ŁĄCZNOŚCI im. prof. JANUSZA GROSZKOWSKIEGO
w Zespole Szkół nr 37 im. Agnieszki Osieckiej
e. Monter sieci i urządzeń telekomunikacyjnych
 ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA nr 55
w Zespole Szkół nr 37 im. Agnieszki Osieckiej
7. Zawody branż rzemieślniczych
a. Ślusarz – ZSZ
 ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA NR 65
w Zespole Szkół nr 31 im. Jana Kilińskiego (Oddziały dla młodocianych pracowników)
b. Kowal – ZSZ
 ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA NR 65
w Zespole Szkół nr 31 im. Jana Kilińskiego (Oddziały dla młodocianych pracowników)
c. Złotnik – jubiler – ZSZ
 ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA NR 65
w Zespole Szkół nr 31 im. Jana Kilińskiego
d. Stolarz – ZSZ
 ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA NR 41
w Zespole Szkół nr 34 im. Mieszka I
e. Zegarmistrz – ZSZ
 ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA NR 65
w Zespole Szkół nr 31 im. Jana Kilińskiego (Oddziały dla młodocianych pracowników)
8. Zawody innych branż- chemiczne, geodezyjne, odzieżowe, ogrodnicze
a. Technik geodeta
 TECHNIKUM GEOLOGICZNO-GEODEZYJNO-DROGOWE
im. prof. dr STANISŁAWA KLUŹNIAKA
w Zespole Szkół nr 14
b. Technik geolog
 TECHNIKUM GEOLOGICZNO-GEODEZYJNO-DROGOWE
im. prof. dr STANISŁAWA KLUŹNIAKA
w Zespole Szkół nr 14
c. Technik ogrodnik
 TECHNIKUM OGRODNICZE
w Zespole Szkół nr 39 im. prof. Edmunda Jankowskiego
d. Ogrodnik – ZSZ
 ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA NR 39
w Zespole Szkół nr 32 im. K. K. Baczyńskiego (Oddziały dla młodocianych
pracowników)
 ZASADNICZA SZKOŁA OGRODNICZA
w Zespole Szkół nr 39 im. prof. Edmunda Jankowskiego
 ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA NR 41
w Zespole Szkół nr 34 im. Mieszka I (Oddziały dla młodocianych pracowników)
e. Florysta – ZSZ
 ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA NR 39
w Zespole Szkół nr 32 im. K. K. Baczyńskiego (Oddziały dla młodocianych
pracowników)
f. Technik ortopeda
 TECHNIKUM NR 23 im. FRYDERYKA SKARBKA
w Zespole Szkół nr 32 im. K. K. Baczyńskiego
g. Technik awionik
 TECHNIKUM NR 9 LOTNICZE im. BOHATERÓW NARWIKU
w Zespole Szkół im. Bohaterów Narwiku
h. Technik mechanik lotniczy
 TECHNIKUM NR 9 LOTNICZE im. BOHATERÓW NARWIKU
w Zespole Szkół im. Bohaterów Narwiku
i.
Technik ochrony środowiska
 TECHNIKUM OGRODNICZE
w Zespole Szkół nr 39 im. prof. Edmunda Jankowskiego
j.
Technik architektury krajobrazu
 TECHNIKUM BUDOWLANE NR 5 im. prof. STEFANA BRYŁY
w Zespole Szkół nr 24 im. prof. Stefana Bryły
 TECHNIKUM OGRODNICZE
w Zespole Szkół nr 39 im. prof. Edmunda Jankowskiego
k. Technik analityk
 TECHNIKUM NR 27 im. JÓZEFA ZAWADZKIEGO
w Zespole Szkół nr 21
l.
Technik procesów drukowania
 TECHNIKUM POLIGRAFICZNE
w Zespole Szkół Poligraficznych im. Marszałka Józefa Piłsudskiego
m. Technik procesów introligatorskich
 TECHNIKUM POLIGRAFICZNE
w Zespole Szkół Poligraficznych im. Marszałka Józefa Piłsudskiego
n. Introligator
 ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA NR 41
w Zespole Szkół nr 34 im. Mieszka I (Oddziały dla młodocianych pracowników)
o. Drukarz – ZSZ
 ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA NR 41
w Zespole Szkół nr 34 im. Mieszka I (Oddziały dla młodocianych pracowników)
p. Technik księgarstwa
 TECHNIKUM KSIĘGARSKIE im. STEFANA ŻEROMSKIEGO
w Zespole Szkół nr 18
q. Technik technologii odzieży
 TECHNIKUM ODZIEŻOWE I FRYZJERSKIE im. MARII BRATKOWSKIEJ
w Zespole Szkół Odzieżowych, Fryzjerskich i Kosmetycznych nr 22
r. Fotograf – ZSZ
 ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA NR 37
w Zespole Szkół nr 42 (Oddziały dla młodocianych pracowników)
 ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA NR 39
w Zespole Szkół nr 32 im. K. K. Baczyńskiego (Oddziały dla młodocianych
pracowników)
 ZASADNICZA SZKOŁA FOTOTECHNICZNA
w Zespole Szkół Fototechnicznych
 ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA NR 41
w Zespole Szkół nr 34 im. Mieszka I (Oddziały dla młodocianych pracowników)
s. Fototechnik
 TECHNIKUM FOTOTECHNICZNE
w Zespole Szkół Fototechnicznych
t. Fryzjer – ZSZ
 ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA NR 37
w Zespole Szkół nr 42 (Oddziały dla młodocianych pracowników)
 ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA NR 39
w Zespole Szkół nr 32 im. K. K. Baczyńskiego (Oddziały dla młodocianych
pracowników)
 ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA NR 4
w Zespole Szkół Odzieżowych, Fryzjerskich i Kosmetycznych nr 22
 ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA NR 41
w Zespole Szkół nr 34 im. Mieszka I
 ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA NR 31
w Zespole Szkół nr 27 (Oddziały dla młodocianych pracowników)
u. Technik usług fryzjerskich
 TECHNIKUM NR 27 im. JÓZEFA ZAWADZKIEGO
w Zespole Szkół nr 21
 TECHNIKUM ODZIEŻOWE I FRYZJERSKIE im. MARII BRATKOWSKIEJ
w Zespole Szkół Odzieżowych, Fryzjerskich i Kosmetycznych nr 22
 TECHNIKUM NR 30
w Zespole Szkół nr 34 im. Mieszka I
v. Krawiec – ZSZ
 ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA NR 37
w Zespole Szkół nr 42 (Oddziały dla młodocianych pracowników)
 ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA NR 39
w Zespole Szkół nr 32 im. K. K. Baczyńskiego (Oddziały dla młodocianych
pracowników)
w. Kaletnik – ZSZ
 ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA NR 39
w Zespole Szkół nr 32 im. K. K. Baczyńskiego (Oddziały dla młodocianych
pracowników)
 ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA NR 65
w Zespole Szkół nr 31 im. Jana Kilińskiego (Oddziały dla młodocianych pracowników)
Informacje o zawodach, charakterystyki zawodów
www.katalogzawodow.pl
Download
Random flashcards
Motywacja w zzl

3 Cards ypy

Prace Magisterskie

2 Cards Pisanie PRAC

słowka

2 Cards kksenia.kot1997

2+2=?

2 Cards jogaf85537

Create flashcards