Dyscyplina

advertisement
Wydział Humanistyczny
Termin rozmowy
kwalifikacyjnej
Ogłoszenie wyników przez
wydziałowe komisje rekrutacyjne
Zakończenie
postępowania
rekrutacyjnego
od 12.06.2017
Przyjmowanie
kompletu
wymaganych
dokumentów
21-31.08.2017
07.09.2017
20.09.2017
22.09.2017
od 12.06.2017
od 12.06.2017
od 12.06.2017
04-14.09.2017
04-15.09.2017
04-18.09.2017
21.09.2017
19.09.2017
19.09.2017
21.09.2017
20.09.2017
20.09.2017
22.09.2017
22.09.2017
22.09.2017
Dyscyplina
Rejestracja w
systemie ERK
Pedagogika
Historia
Nauki o polityce
Filozofia
Miejsce i godziny składania dokumentów:
Dyscyplina: Historia, Nauki o polityce, Filozofia:
Dziekanat ds. Nauki i studiów doktoranckich, pok. 170,
Wydział Humanistyczny
ul. Krakowska 71-79, w godz. 9.00-14.00
Dyscyplina: Pedagogika
Sekretariat Instytutu Pedagogiki
Wydział Humanistyczny
ul. Ogińskiego 16/17, w godz. 8.00 – 15.00
Dyscyplina: Historia, Filozofia, tel. 91 444 3107, e-mail:[email protected]
Dyscyplina: Pedagogika, Nauki o polityce, tel. 91 444 3247, e-mail: [email protected]
Miejsce i godzina rozmowy kwalifikacyjnej:
Dyscyplina: Pedagogika, Instytut Pedagogiki WH, ul. Ogińskiego 16/17, s. 203, godz. 09.00;
Dyscyplina: Historia, Instytut Historii i Stosunków Międzynarodowych WH, ul. Krakowska 71-79, s. 067, godz. 11.00;
Dyscyplina: Nauki o polityce, Instytut Politologii i Europeistyki WH, ul. Krakowska 71-79, s. 006, godz. 10.00;
Dyscyplina: Filozofia, Instytut Filozofii WH, ul. Krakowska 71-79, s. 246, godz. 10.00.
Download
Random flashcards
Pomiary elektr

2 Cards m.duchnowski

słowka

2 Cards kksenia.kot1997

Create flashcards