cennik_kardiologia

advertisement
Warszawa, dnia 04.12.2014r.
CENNIK BADAŃ I KONSULTACJI KARDIOLOGICZNYCH









Konsultacja kardiologa
Konsultacja kardiologa + echo serca
Badanie echo serca (USG serca)
Próba wysiłkowa
Holter EKG
Holter RR
EKG
Opis EKG
Wykonanie EKG przy wizycie u kardiologa
120 zł
200 zł
120 zł
120 zł
120 zł
100 zł
30 zł
20 zł
gratis
CENNIK PAKIETÓW KARDIOLOGICZNYCH





Test wysiłkowy + konsultacja kardiologa
Holter EKG + konsultacja kardiologa
Holter RR + konsultacja kardiologa
Echo serca + konsultacja kardiologa
Pakiet kompleksowy (test wysiłkowy, holter EKG lub RR,
220 zł
220 zł
200 zł
220 zł
echo serca, badania laboratoryjne (w tym CPK i eGFR, konsultacja
599 zł
kardiologa)
Download