Majestatyczny posąg Buddy w Hongkongu. Największy

advertisement
Majestatyczny posąg Buddy w Hongkongu.
Największy na świecie, posiada aż 34 metry
wzrostu! Jego budowa kosztowała ok 68 mld
$...niesamowite miejsce!
Majestatyczny posąg Buddy w Hongkongu. Największy na świecie,
posiada aż 34 metry wzrostu! Jego budowa kosztowała ok 68 mld
$...niesamowite miejsce!
Majestatyczny posąg Buddy w Hongkongu. Największy na świecie, posiada aż 34 metry wzrostu! Jego
budowa kosztowała ok 68 mld $...niesamowite miejsce!
Download