Rozmieszczenie działów piśmiennictwa w Wolnym Dostępie - BUW-u

advertisement
Biblioteka Uniwersytecka w Warszawie
Rozmieszczenie działów piśmiennictwa w Wolnym Dostępie
SYMBOL DZIAŁU
NAZWA DZIAŁU
SZEROKA DZIEDZINA
POZIOM
AC AS AZ
Historia nauki. Instytucje naukowe
Dzieła treści ogólnej. Bibliotekoznawstwo
2
AE AG AY
Wydawnictwa informacyjne
Dzieła treści ogólnej. Bibliotekoznawstwo
2
AM C CD-CT
Nauki pomocnicze historii
Nauki historyczne
1
B
Filozofia (gen.). Historia filozofii
Filozofia. Psychologia. Religia. Oświata
1
BC BD BH BJ
Działy filozofii
Filozofia. Psychologia. Religia. Oświata
1
BF1-990
Psychologia
Filozofia. Psychologia. Religia. Oświata
1
BF1001-2050
Parapsychologia. Paranauka
Filozofia. Psychologia. Religia. Oświata
1
BL
Religioznawstwo. Mitologie
Filozofia. Psychologia. Religia. Oświata
1
BM BP BQ
Monoteistyczne religie niechrześcijańskie
Filozofia. Psychologia. Religia. Oświata
1
BR BT BV BX
Chrześcijaństwo
Filozofia. Psychologia. Religia. Oświata
1
BS
Biblia
Filozofia. Psychologia. Religia. Oświata
1
CB D
Historia (gen.)
Nauki historyczne
1
CC GN700-875
Archeologia
Nauki historyczne
1
DA-DJK DL-DR
Europa
Nauki historyczne
1
DK1-651
Europa Wschodnia
Nauki historyczne
1
DK670-949.5
Były ZSRR. Azja Centralna. Syberia
Nauki historyczne
1
DK4010-4452
Polska
Nauki historyczne
1
DK4600-4800
Polska. Historia regionalna
Nauki historyczne
1
DS
Azja
Nauki historyczne
1
DT-DX
Afryka. Australia. Oceania
Nauki historyczne
1
E-F
Ameryka
Nauki historyczne
1
G-GF
Geografia. Kartografia. Oceanologia
Geografia. Nauki matematyczne,
przyrodnicze, stosowane
1
GN1-673 GR-GV
Antropologia. Sport i rekreacja
Nauki społeczne. Antropologia
2
H-HA
Nauki społeczne (gen.). Statystyka
Nauki społeczne. Antropologia
2
HB
Ekonomia
Nauki społeczne. Antropologia
2
HC
Historia gospodarcza
Nauki społeczne. Antropologia
2
HD-HE
Zarządzanie. Praca. Transport
Nauki społeczne. Antropologia
2
HF-HJ
Handel. Finanse
Nauki społeczne. Antropologia
2
HM
Socjologia
Nauki społeczne. Antropologia
2
HN-HQ
Historia społeczna. Rodzina
Nauki społeczne. Antropologia
2
HS-HT
Wspólnoty i klasy społeczne
Nauki społeczne. Antropologia
2
HV
Opieka społeczna. Patologia. Kryminologia
Nauki społeczne. Antropologia
2
HX
Utopie. Socjalizm. Ekstremizm
Nauki społeczne. Antropologia
2
J-JL
JN-JZ
Nauki polityczne. Teoria polityki. Instytucje polityczne
Prawo. Nauki polityczne
i administracja publiczna
Instytucje polityczne i administracja publiczna (Europa).
Prawo. Nauki polityczne
Samorząd terytorialny. Stosunki międzynarodowe
2
2
K
Prawo (gen.)
Prawo. Nauki polityczne
2
KD-KWX
Prawo poszczególnych krajów
Prawo. Nauki polityczne
2
KJ KJC KJE
KL KB KJA
Historia prawa europejskiego. Prawo wspólnot
europejskich. Prawo europejskie
Prawo Starożytnej Grecji i Starożytnego Wschodu.
Prawo religijne. Prawo rzymskie
Prawo. Nauki polityczne
2
Prawo. Nauki polityczne
2
KKP2-472
KKP4980-4990
Prawo polskie (gen.)
Prawo. Nauki polityczne
2
KKP475-1258
Prawo cywilne i handlowe (pol.)
Prawo. Nauki polityczne
2
KKP1261-1569
Prawo pracy (pol.)
Prawo. Nauki polityczne
2
KKP1572-1979
Wymiar sprawiedliwości. Procedura (pol.)
Prawo. Nauki polityczne
2
KKP2000-3184
Prawo konstytucyjne i administracyjne (pol.)
Prawo. Nauki polityczne
2
KKP3190-3785
Prawo gospodarcze. Finanse publiczne (pol.)
Prawo. Nauki polityczne
2
KKP3790-4857
Prawo karne (pol.)
Prawo. Nauki polityczne
2
KZ
Prawo międzynarodowe
Prawo. Nauki polityczne
2
L
Pedagogika. Szkolnictwo
Filozofia. Psychologia. Religia. Oświata
1
M
Muzyka
Muzyka. Architektura. Sztuki piękne
2
NA
Architektura
Muzyka. Architektura. Sztuki piękne
2
N-NK
Sztuki plastyczne. Sztuka użytkowa
Muzyka. Architektura. Sztuki piękne
2
NX
Sztuka (gen.)
Muzyka. Architektura. Sztuki piękne
2
P
Filologia (gen.). Językoznawstwo ogólne
Język. Literatura
1
PA
Filologia klasyczna. Literatura grecka i łacińska
Język. Literatura
1
PB-PF PH
Nowożytne języki europejskie
Język. Literatura
1
PG
Języki i literatury słowiańskie
Język. Literatura
1
PG2001-2752
PG2900-3580
Język i literatura rosyjska
Język. Literatura
1
PG6001-7446
Język i literatura polska
Język. Literatura
1
PJ-PM
Języki i literatury orientalne
Język. Literatura
1
PN
Nauka o literaturze. Literatura powszechna. Teatr
Język. Literatura
1
PN1990-1999
PN4699-5650
Radio. Telewizja. Film. Prasa
Język. Literatura
1
PQ
Literatury romańskie
Język. Literatura
1
PR-PS
Literatury anglojęzyczne
Język. Literatura
1
PT
Literatury niemieckojęzyczne i skandynawskie
Język. Literatura
1
Q-QA
Nauka (gen.). Matematyka. Informatyka
QB-QC
Astronomia. Fizyka
QD-QE
Chemia. Nauki o Ziemi
QH-QR
Nauki biologiczne
R
Nauki medyczne
S-T
Nauki rolnicze.
Nauki techniczne. Technika
U-V
Nauki wojskowe. Marynarka wojenna. Żegluga
Z4-1000.5
Księgoznawstwo. Bibliotekoznawstwo
Dzieła treści ogólnej. Bibliotekoznawstwo
2
Z1001-6967
Bibliografie ogólne
Dzieła treści ogólnej. Bibliotekoznawstwo
2
ZA
Ośrodki informacji. Źródła informacji
Dzieła treści ogólnej. Bibliotekoznawstwo
2
21.03.2010 r.
Geografia. Nauki matematyczne,
przyrodnicze, stosowane
Geografia. Nauki matematyczne,
przyrodnicze, stosowane
Geografia. Nauki matematyczne,
przyrodnicze, stosowane
Geografia. Nauki matematyczne,
przyrodnicze, stosowane
Geografia. Nauki matematyczne,
przyrodnicze, stosowane
Geografia. Nauki matematyczne,
przyrodnicze, stosowane
Geografia. Nauki matematyczne,
przyrodnicze, stosowane
1
1
1
1
1
1
1
Biblioteka Uniwersytecka w Warszawie
Rozmieszczenie działów piśmiennictwa w Wolnym Dostępie
SYMBOL DZIAŁU
NAZWA DZIAŁU
SZEROKA DZIEDZINA
POZIOM
AC AS AZ
Historia nauki. Instytucje naukowe
Dzieła treści ogólnej. Bibliotekoznawstwo
2
AE AG AY
Wydawnictwa informacyjne
Dzieła treści ogólnej. Bibliotekoznawstwo
2
AM C CD-CT
Nauki pomocnicze historii
Nauki historyczne
1
B
Filozofia (gen.). Historia filozofii
Filozofia. Psychologia. Religia. Oświata
1
BC BD BH BJ
Działy filozofii
Filozofia. Psychologia. Religia. Oświata
1
BF1-990
Psychologia
Filozofia. Psychologia. Religia. Oświata
1
BF1001-2050
Parapsychologia. Paranauka
Filozofia. Psychologia. Religia. Oświata
1
BL
Religioznawstwo. Mitologie
Filozofia. Psychologia. Religia. Oświata
1
BM BP BQ
Monoteistyczne religie niechrześcijańskie
Filozofia. Psychologia. Religia. Oświata
1
BR BT BV BX
Chrześcijaństwo
Filozofia. Psychologia. Religia. Oświata
1
BS
Biblia
Filozofia. Psychologia. Religia. Oświata
1
CB D
Historia (gen.)
Nauki historyczne
1
CC GN700-875
Archeologia
Nauki historyczne
1
DA-DJK DL-DR
Europa
Nauki historyczne
1
DK1-651
Europa Wschodnia
Nauki historyczne
1
DK670-949.5
Były ZSRR. Azja Centralna. Syberia
Nauki historyczne
1
DK4010-4452
Polska
Nauki historyczne
1
DK4600-4800
Polska. Historia regionalna
Nauki historyczne
1
DS
Azja
Nauki historyczne
1
DT-DX
Afryka. Australia. Oceania
Nauki historyczne
1
E-F
Ameryka
Nauki historyczne
1
G-GF
Geografia. Kartografia. Oceanologia
Geografia. Nauki matematyczne,
przyrodnicze, stosowane
1
GN1-673 GR-GV
Antropologia. Sport i rekreacja
Nauki społeczne. Antropologia
2
H-HA
Nauki społeczne (gen.). Statystyka
Nauki społeczne. Antropologia
2
HB
Ekonomia
Nauki społeczne. Antropologia
2
HC
Historia gospodarcza
Nauki społeczne. Antropologia
2
HD-HE
Zarządzanie. Praca. Transport
Nauki społeczne. Antropologia
2
HF-HJ
Handel. Finanse
Nauki społeczne. Antropologia
2
HM
Socjologia
Nauki społeczne. Antropologia
2
HN-HQ
Historia społeczna. Rodzina
Nauki społeczne. Antropologia
2
HS-HT
Wspólnoty i klasy społeczne
Nauki społeczne. Antropologia
2
HV
Opieka społeczna. Patologia. Kryminologia
Nauki społeczne. Antropologia
2
HX
Utopie. Socjalizm. Ekstremizm
Nauki społeczne. Antropologia
2
J-JL
JN-JZ
Nauki polityczne. Teoria polityki. Instytucje polityczne
Prawo. Nauki polityczne
i administracja publiczna
Instytucje polityczne i administracja publiczna (Europa).
Prawo. Nauki polityczne
Samorząd terytorialny. Stosunki międzynarodowe
2
2
K
Prawo (gen.)
Prawo. Nauki polityczne
2
KD-KWX
Prawo poszczególnych krajów
Prawo. Nauki polityczne
2
KJ KJC KJE
KL KB KJA
Historia prawa europejskiego. Prawo wspólnot
europejskich. Prawo europejskie
Prawo Starożytnej Grecji i Starożytnego Wschodu.
Prawo religijne. Prawo rzymskie
Prawo. Nauki polityczne
2
Prawo. Nauki polityczne
2
KKP2-472
KKP4980-4990
Prawo polskie (gen.)
Prawo. Nauki polityczne
2
KKP475-1258
Prawo cywilne i handlowe (pol.)
Prawo. Nauki polityczne
2
KKP1261-1569
Prawo pracy (pol.)
Prawo. Nauki polityczne
2
KKP1572-1979
Wymiar sprawiedliwości. Procedura (pol.)
Prawo. Nauki polityczne
2
KKP2000-3184
Prawo konstytucyjne i administracyjne (pol.)
Prawo. Nauki polityczne
2
KKP3190-3785
Prawo gospodarcze. Finanse publiczne (pol.)
Prawo. Nauki polityczne
2
KKP3790-4857
Prawo karne (pol.)
Prawo. Nauki polityczne
2
KZ
Prawo międzynarodowe
Prawo. Nauki polityczne
2
L
Pedagogika. Szkolnictwo
Filozofia. Psychologia. Religia. Oświata
1
M
Muzyka
Muzyka. Architektura. Sztuki piękne
2
NA
Architektura
Muzyka. Architektura. Sztuki piękne
2
N-NK
Sztuki plastyczne. Sztuka użytkowa
Muzyka. Architektura. Sztuki piękne
2
NX
Sztuka (gen.)
Muzyka. Architektura. Sztuki piękne
2
P
Filologia (gen.). Językoznawstwo ogólne
Język. Literatura
1
PA
Filologia klasyczna. Literatura grecka i łacińska
Język. Literatura
1
PB-PF PH
Nowożytne języki europejskie
Język. Literatura
1
PG
Języki i literatury słowiańskie
Język. Literatura
1
PG2001-2752
PG2900-3580
Język i literatura rosyjska
Język. Literatura
1
PG6001-7446
Język i literatura polska
Język. Literatura
1
PJ-PM
Języki i literatury orientalne
Język. Literatura
1
PN
Nauka o literaturze. Literatura powszechna. Teatr
Język. Literatura
1
PN1990-1999
PN4699-5650
Radio. Telewizja. Film. Prasa
Język. Literatura
1
PQ
Literatury romańskie
Język. Literatura
1
PR-PS
Literatury anglojęzyczne
Język. Literatura
1
PT
Literatury niemieckojęzyczne i skandynawskie
Język. Literatura
1
Q-QA
Nauka (gen.). Matematyka. Informatyka
QB-QC
Astronomia. Fizyka
QD-QE
Chemia. Nauki o Ziemi
QH-QR
Nauki biologiczne
R
Nauki medyczne
S-T
Nauki rolnicze.
Nauki techniczne. Technika
U-V
Nauki wojskowe. Marynarka wojenna. Żegluga
Z4-1000.5
Księgoznawstwo. Bibliotekoznawstwo
Dzieła treści ogólnej. Bibliotekoznawstwo
2
Z1001-6967
Bibliografie ogólne
Dzieła treści ogólnej. Bibliotekoznawstwo
2
ZA
Ośrodki informacji. Źródła informacji
Dzieła treści ogólnej. Bibliotekoznawstwo
2
21.03.2010 r.
Geografia. Nauki matematyczne,
przyrodnicze, stosowane
Geografia. Nauki matematyczne,
przyrodnicze, stosowane
Geografia. Nauki matematyczne,
przyrodnicze, stosowane
Geografia. Nauki matematyczne,
przyrodnicze, stosowane
Geografia. Nauki matematyczne,
przyrodnicze, stosowane
Geografia. Nauki matematyczne,
przyrodnicze, stosowane
Geografia. Nauki matematyczne,
przyrodnicze, stosowane
1
1
1
1
1
1
1
Download