Oświadczenie o stanie ilościowym bazy danej

advertisement
Pieczęć
wnioskodawcy
Miejscowość
Data
Nazwa własna zadania
„Kraszewski. Komputery dla bibliotek”
w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa w roku 2012
ze środków Instytutu Książki
OŚWIADCZENIE
o stanie ilościowym bazy danej stanowiącej podstawę do katalogu on-line
Oświadczam, iż:
(pełna nazwa Wnioskodawcy)
stan ilościowy katalogowej bazy danych książek wynosi, wg stanu na dzień złożenia wniosku:
liczba rekordów zasobu (z wyłączeniem rekordów ubytków)
co stanowi procent zbiorów (książek) opracowanych komputerowo w stosunku
do ogólnej liczby zbiorów1
miejscowość, data
1
podpis, pieczęć imienna
Metoda obliczenia: A/B×100, gdzie A - oznacza liczbę rekordów zasobu (książek) w katalogowej bazie danych (z pominięciem rekordów ubytków); B - oznacza liczbę zinwentaryzowanych zbiorów. Obie wartości muszą być podane
wg stanu na ten sam dzień.
1|Strona
Download
Random flashcards
66+6+6+

2 Cards basiek49

Pomiary elektr

2 Cards m.duchnowski

Prace Magisterskie

2 Cards Pisanie PRAC

słowka

2 Cards kksenia.kot1997

Create flashcards