05 października 2016 - sp7.czechowice

advertisement
Szkoła Podstawowa nr 7 im. Kazimierza Wielkiego w Czechowicach-Dziedzicach
2016/2017
Kartkówka 1 z 3 – 05 października 2016 (max. 7 punktów)
Grupa A
Grupa B
Zad 1. Co to jest kwadrat liczby? (1 pkt)
Zad 1. Co to jest sześcian liczby? (1 pkt)
Zad 2. Zapisz jak przeczytasz daną liczbę (3
możliwości) a następnie podaj wynik: (3 pkt)
Zad 2. Zapisz jak przeczytasz daną liczbę (3
możliwości) a następnie podaj wynik: (3 pkt)
23=
32=
Zad 3. Zaznacz to działanie jakie wykonasz jako
pierwsze a następnie oblicz: (3 pkt)
Zad 3. Zaznacz to działanie jakie wykonasz jako
pierwsze a następnie oblicz: (3 pkt)
7+ 27:3 =
100 – 48:4 =
Kartkówka 2 z 3 – 10 października 2016 (max. 6 punktów)
Grupa A
Grupa B
Zad 1. Wymieo kolejnośd wykonywania działao. (3
pkt)
Zad 1. Wymieo etapy rozwiązywania zadao
tekstowych. (3 pkt)
Zad 2. Maks ma 12 długopisów. Patryk ma 3 razy
więcej długopisów niż Maks. Ile długopisów ma
Patryk? (3 pkt)
Zad 2. Julka ma 12 długopisów. Wanseka ma 3 razy
mniej długopisów niż Julka. Ile długopisów ma
Wanska? (3 pkt)
Kartkówka 3 z 3 – 2 listopada 2016 (max. 6 punktów)
Grupa A
1.
2.
3.
4.
5.
Ile mamy cyfr? (1 pkt)
Z czego zbudowane są liczby? (1 pkt)
Zapisz liczbę słownie: 6121765 (2 pkt)
Zapisz liczbę cyframi: 2 mln 21 tys. (1 pkt)
Porównaj liczby: *** ** (1 pkt)
1.
2.
3.
4.
5.
Grupa B
Ile mamy liczb? (1 pkt)
Czy liczba 15 to cyfra czy liczba? (1 pkt)
Zapisz liczbę słownie: 5621746 (2 pkt)
Zapisz liczbę cyframi: 2 mln 25 tys. (1 pkt)
Porównaj liczby: ** *** (1 pkt)
Punktacja:
MAX: 19 punktów
Bardzo dobry – od 17 punktów
Dobry: od 14 punktów
Dostateczny: od 10 punktów
Dopuszczający: od 6 punktów
Nauczyciel: mgr Bartłomiej Nowak
[email protected]
Download