Podział strony html na części:

advertisement
Podział strony html na części:
część nagłówkowa – plik header.php
stopka – footer.php
Wygląd strony dodaj.php z wykorzystaniem plików header.php i footer.php. Dodawanie plików
zewnętrznych za pomocą funkcji include. Przypisanie do zmiennych wartości z formularza.
Strona dodawanie.php – odczytanie zmiennych typu POST i wykorzystanie ich do zapytanie SQL
dodającego elementy do bazy danych.
Download
Random flashcards
ALICJA

4 Cards oauth2_google_3d22cb2e-d639-45de-a1f9-1584cfd7eea2

bvbzbx

2 Cards oauth2_google_e1804830-50f6-410f-8885-745c7a100970

Pomiary elektr

2 Cards m.duchnowski

Prace Magisterskie

2 Cards Pisanie PRAC

Create flashcards