Wykłady 1. Homeostaza komórki. Komórka prokariotyczna a

advertisement
Wykłady
1. Homeostaza komórki. Komórka prokariotyczna a eukariotyczna. Budowa błony
komórkowej – 12. 10. 2004.
2. Funkcja błony komórkowej i błon wewnątrzkomórkowych. Kompartmentalizacja
komórki – organella komórkowe – 19. 10. 2004.
3. Bioenergetyka i metabolizm komórki – 26. 10. 2004.
4. Struktura i funkcja jądra komórkowego – 09. 11. 2004.
5. Chromosomy. Regulacja ekspresji genu – 16. 11. 2004.
6. Transdukcja sygnału – 23. 11. 2004.
7. Cykl komórkowy – 30. 11. 2004.
8. Proliferacja – 07. 12. 2004.
9. Śmierć komórki – apoptoza, nekroza – 14. 12. 2004.
10. Połączenia komórkowe, cytoszkielet. Adhezja, kształt, ruch komórek – 21. 12.
2004.
11. Różnicowanie. Specjalizacja komórek – 04. 01. 2005.
12. Modyfikacje genetyczne komórek – 11. 01. 2005.
13. Podstawowe terminy patologii komórki. Biologia komórki nowotworowej –
18. 01. 2005.
14. Specyfika komórki roślinnej – 25. 01. 2005.
Seminaria
1. Ogólna budowa komórki. Obserwacja komórek. Komórki w warunkach in vitro –
12 i 14. 10. 2004.
2. Transport komórkowy. Funkcje poszczególnych organelli komórkowych. Analiza
organelli komórkowych – 19 i 21. 10. 2004.
3. Podstawowe mechanizmy regulacji metabolizmu komórkowego – 26 i 28. 10.
2004.
4. Od DNA do białka. Cz. 1 – 09. 11. 2004.
5. Od DNA do białka. Cz. 2 – 16 i 18. 11. 2004.
6. Analiza transdukcji sygnału – 23 i 25. 11. 2004.
7. Podziały komórkowe. Analiza cyklu komórkowego – 30. 11. i 02. 12. 2004.
8. Mechanizmy działania czynników wzrostu. Analiza proliferacji– 07 i 09. 12.
2004.
9. Analiza śmierci komórki – 14 i 16. 12. 2004.
10. Analiza adhezji, kształtu i ruchliwości komórek– 21 i 23. 12. 2004.
11. Przykłady wyspecjalizowanych funkcji komórek. Analiza fenotypu
komórkowego – 04 i 06. 01. 2005.
12. Metody modyfikacji genetycznej komórek i organizmów – 11 i 13. 01. 2005.
13. Odpowiedź komórki na uszkodzenie – 18 i 20. 01. 2005.
14. Mechanizmy onkogenezy – 25 i 27. 01. 2005.
15. Zaliczenie - 28. 01. 2005.
Download
Random flashcards
ALICJA

4 Cards oauth2_google_3d22cb2e-d639-45de-a1f9-1584cfd7eea2

bvbzbx

2 Cards oauth2_google_e1804830-50f6-410f-8885-745c7a100970

Motywacja w zzl

3 Cards ypy

Prace Magisterskie

2 Cards Pisanie PRAC

Create flashcards