REFUNDACJA WYNAGRODZEŃ PRACOWNIKÓW MŁODOCIANYCH

advertisement
STAWKI REFUNDOWANEGO WYNAGRODZENIA
PRACOWNIKÓW MŁODOCIANYCH
Miesiąc/rok
Rok nauki
Rok nauki
Rok nauki
I
II
III
Wrzesień 2014
Październik 2014
149,60 187,00 224,40
Listopad 2014
Grudzień 2014
Styczeń 2015
151,25 189,06 226,87
Luty 2015
Marzec 2015
Kwiecień 2015
157,71 197,13 236,56
Maj 2015
Czerwiec 2015
Lipiec 2015
162,20 202,74 243,29
Sierpień 2015
Wrzesień 2015
Październik 2015
154,20 192,74 231,29
Listopad 2015
Grudzień 2015
Styczeń 2016
Luty 2016
155,81 194,77 233,72
Download