niedoczynność tarczycy

advertisement
NIEDOCZYNNOŚĆ TARCZYCY
UwaŜa się, Ŝe najczęstszą przyczyną niedoczynności tarczycy jest choroba
Hashimoto, która jest chorobą autoimmunologiczną. Polega ona m.in. na tym, Ŝe
organizm człowieka staje się uczulony na hormon tarczycy.
Ch. Hashimoto to przewlekły stan zapalny tarczycy charakteryzujący się naciekami z
limfocytów, komórek plazmatycznych i makrofagów. UwaŜa się ją za chorobę o
podłoŜu autoimmunologicznym, prowadzącą do wola i niedoczynności tarczycy.
Niedoczynność tarczycy jest efektem niedostatecznej produkcji hormonu tarczycy.
Objawy:
Gruczoł tarczycy reguluje temperaturę poprzez wydzielanie dwóch hormonów, które
kontrolują prędkość, z jaką organizm spala kalorie i zuŜywa energię. Niedobór tych
hormonów sprawia, Ŝe osoba taka uskarŜa się na stałe uczucie zimna pomimo
przebywania w ciepłym miejscu. W takiej sytuacji istnieje duŜe prawdopodobieństwo,
Ŝe powodem jest niedoczynność tarczycy.
Inne objawy: zmęczenie, brak apetytu, zaparcia, depresja, trudności z koncentracją,
wolniejsze tempo bicia serca, nadwaga, zespól napięcia przedmiesiączkowego,
wyciek z piersi, obrzęk w okolicach oczu, problemy z płodnością, osłabienie mięśni,
skurcze mięśni, wysuszona skóra, marchewkowe zabarwienie skóry, wypadanie
włosów, powiększenie tarczycy.
Niewłaściwy styl Ŝycia: brak ruchu, uŜywki, zła dieta, a w szczególności nadmierny
stres i pesymizm, powodują, Ŝe system obronny przestaje prawidłowo funkcjonować i
atakuje komórki tarczycy uznając je za potencjalnego wroga i wysyłając przeciwko
nim przeciwciała, które niszczą komórki tarczycy prowadząc do niedoboru
hormonów.
MoŜliwe jest wyleczenie, ale pod warunkiem zmiany stylu Ŝycia, z czego
najwaŜniejsza jest kontrola stresu poprzez dostarczenie wraz z dietą odpowiednich
ilości witamin z gr. B, intensywne ćwiczenia fizyczne, radość, śpiew, codzienna
lektura Biblii, unikanie uŜywek, słodyczy, białego pieczywa itp.
Kategorycznie nie wolno palić papierosów, pić kawy, herbaty, alkoholu, jeść serów
Ŝółtych, czekolady, słodyczy, nabiału i mięsa.
Na okres leczenia, najlepiej jest całkowicie wykluczyć spoŜycie nabiału, gdyŜ zawarte
w nim związki bardzo często mogą inicjować reakcję autoimmunologiczną.
ZALECENIA
Codziennie energiczny spacer lub intensywne ćwiczenia fizyczne, nie krócej niŜ
godzinę.
Unikać zbyt częstego oglądania TV i zwrócić uwagę na odpowiedni dobór
programów. Nie mogą mieć one niewłaściwego wpływu na psychikę.
Okłady z glinki „Humy” na tarczycę. Przed zastosowaniem okładu z glinki warto
robić naprzemienne gorące i zimne prysznice na okolice tarczycy, najpierw
rozgrzewając dobrze to miejsce.
Unikać naleŜy: uŜywek, mięsnych pokarmów, słodyczy, serów Ŝółtych, pokarmów
zawierających tiomocznik (kapusta, marchew, orzeszki ziemne, brzoskwinie, gruszki,
soja, szpinak, truskawki, rzepa, brukselki, brokuły, gorczyca, musztarda), chloru
(woda z kranu) i fluorków, włącznie z pastami do zębów zawierających jego związki.
Dieta powinna być bezmięsna i bez nabiału, zamiast mleka krowiego moŜna
spoŜywać mleko owsiane, ryŜowe bądź gryczane. Sojowe mleko raczej w małych
ilościach lub w ogóle.
Unikać spoŜywania pokarmów z soi, gdyŜ zwiększa ona zapotrzebowanie na jod.
Jeść naleŜy szczególnie często: płatki owsiane, banany, morele, daktyle, pietruszkę,
śliwki.
Najlepsza woda do picia, to woda destylowana.
Unikać leków sulfa lub przeciwhistaminowych.
Kelp – 3 razy dziennie po 3 – 5 tabletek po posiłkach,
L-tyrozyna (znajduje się w Special Two) – występuje jej niedobór w przypadku
niedoczynności tarczycy,
Lecytyna – 3 razy dziennie 1 po jedzeniu,
Beta-karoten,
Wit. E,
Special Two,
B12, B2,
Boracelle,
Witamina C,
Cynk.
UWAGA!
PoniewaŜ niedoczynność tarczycy jest chorobą z autoagresji, najwaŜniejsze w
leczeniu tej dolegliwości jest koncentrowanie się na usuwaniu jej prawdziwej
przyczyny. Aby jednak zrozumieć co faktycznie stanowi ukrytą przyczynę tej
dolegliwości naleŜy koniecznie zapoznać się z opracowaniem „CHOROBY
AUTOIMMUNOLOGICZNE”!
W przypadku niedoczynności tarczycy bardzo waŜne jest teŜ dokładne zapoznanie się
z tematem DEPRESJA oraz zastosowanie podanych tam zaleceń.
Sławomir Gromadzki
[email protected]
UWAGA!
Informacje o wymienionych w opracowaniu ziołolekach oraz sposób ich zaŜywania
znajdują się w dziale ARTYKUŁY w temacie ZIOLOŁEKI.
Środki te moŜna nabyć w niektórych sklepach zielarskich bądź zamówić za
pobraniem pocztowym (płatne przy odbiorze) w sklepie zielarsko-medycznym "Leki
z BoŜej Apteki" (Szczecin):
EMAIL: [email protected]
TEL:
091 433 85 38
Aby leczenie opisanej tutaj dolegliwości było kompletne naleŜy koniecznie
dodatkowo przeczytać treść wszystkich opracowań na temat zdrowia (znajdujących
się w dziale ARTYKUŁY) a przynajmniej artykuł pt. ZASADY ZDROWIA, gdyŜ
realizując podane tam zalecenia oraz odŜywiając się wyłącznie według zawartych tam
przepisów kulinarnych z czasem usunięta zostanie prawdziwa przyczyna dolegliwości
a nie jedynie jej objawy.
Nie mniej istotne jest uwaŜne wysłuchanie znajdujących się równieŜ na tej stronie
cyklu wszystkich wykładów (audio) na temat zdrowia, gdyŜ w wyniku ich
wysłuchania oraz zastosowania podanych podczas tych prelekcji zaleceń wiele osób
uwolniło się od roŜnych - często opornych na wcześniejsze próby leczenia dolegliwości. Zachęcam do uwaŜnego wysłuchania wszystkich tych wykładów bez
względu na temat, gdyŜ w kaŜdym z nich znajduje się wiele cennych informacji
dotyczących zdrowia.
Niezwykle waŜne jest codziennie powierzanie swojego Ŝycia i zdrowia Bogu, który
jest w stanie dokonać o wiele więcej niŜ jakiekolwiek kuracje. Szczegóły na ten temat
wyjaśnia we wspaniały sposób ksiąŜeczka Droga do Chrystusa, którą gorąco
polecam, i którą moŜna znaleźć pod niŜej podanym adresem internetowym:
http://nadzieja.pl/ksiazki/droga/01_bezwarunkowa_milosc.html
Serdecznie zachęcam do uwaŜnej lektury tej ksiąŜki, gdyŜ właściwe zrozumienie i
akceptacja przedstawionych tam prawd doprowadzi do nowonarodzenia, a tym
samym do uzyskania odpowiedniej motywacji oraz sił niezbędnych do
przeprowadzenia radykalnych zmian w stylu Ŝycia, co jest podstawą, bez której nie
ma mowy o trwałym uwolnieniu się od chorób.
Serdecznie zachęcam takŜe do zapoznania się z lekturą ksiąŜki Wielki Bój, po
przeczytaniu której w moim Ŝyciu doszło do nowonarodzenia i przemian, których
wcześniej o własnych silach nie byłem w stanie osiągnąć:
http://www.czasdecyzji.pl/viewpage.php?page_id=7
KORESPONDENCYJNA SZKOŁA „KSB” POLECA
BEZPŁATNY KURS „ZDROWIE i RODZINA”
Bezpłatne lekcje KSB otrzymasz podając swój adres na stronie
http://www.kursybiblijne.pl/index.php?ot=ksboff
Download
Random flashcards
66+6+6+

2 Cards basiek49

Prace Magisterskie

2 Cards Pisanie PRAC

2+2=?

2 Cards jogaf85537

Create flashcards