Projekt zagospodarowania terenu

advertisement
N
SEGMENT B
1 224
p.p.p = 80,04 m.n.p.m.
330 684 2
1 014 2
0
25
2
R 8,0
0
50
SEGMENT B
1 224
p.p.p
= 79,89 m.n.p.m.
p.p.p = 79,91 m.n.p.m.
p.p.p = 79,89 m.n.p.m.
684 2
684
R 4,0 R 4,0
R 4,0 R 4,0
R 4,0 R 4,0
330 684 2
1 014 2
1 224
684
2
2
684
R 4,0 R 4,0
p.p.p = 79,94 m.n.p.m.
R 8,0
R 4,0
0
25
R 22,0
2%
2%
500
R 2,0
0
25
R 4,0
0
25
0
25
10
158°
0
25
0
25
0
25
0
25
0
25
granica opracowania - granica działek
garaże istniejące
R 2,0
garaże projektowane
0
50
p.p.p = 79,85 m.n.p.m.
SEGMENT A
2
1 224
2
1 224
SEGMENT A
684
SEGMENT A
684
SEGMENT A
1 224
600 624
OZNACZENIA:
projektowane drogi i place wewnętrzne
projektowany chodnik
zieleń niska projektowana
0
53
1
zieleń wysoka iglasta
320
5
1 61
pnącza
R 7,0
wejścia do projektowanych garaży
istniejący wjazd
istniejące lampy - do likwidacji
nazwa rysunku:
PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
inwestor:
data:
luty 2011r.
Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko - Własnościowa
64-980 Trzcianka, os. Słowackiego 24
nr rysunku:
01
skala
1:500
tytuł projektu:
ROZBUDOWA ISTNIEJĄCYCH ZESPOŁÓW GARAŻY, PRZEBUDOWA DOJAZDÓW MANEWROWYCH
ORAZ BUDOWA NOWYCH STANOWISK POSTOJOWYCH DLA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH
W TRZCIANCE PRZY UL.ST. STASZICA, NA DZIAŁKACH O NR EW.: 2631, 2632/1, 2602
opracował:
mgr inż. arch. S.Kęcińska
projektował:
mgr inż. arch. T. Tylka
upr.nr. NN-8345/474/81
Download