Uchwała nr 77

advertisement
DYREKTOR
Z-CA DYREKTORA
HOSPICJUM
RADCA PRAWNY
PEŁNOMOCNIK DS.
SZJ
ODDZIŁY
SZPITALNE
CENTRALNA IZBA
PRZYJĘĆ
PRZYCHODNIA
SPECJALISTYCZNA
PRZYCHODNIA POZ
Dział Organizacji i
zarządzania
Pielęgniarka
epidemiologiczna
Dział Zamówień
Publicznych
Dział czystości –
salowe i sprzątaczki
Dział Kadr i Płac
Oddziałowa Oddziału
Chirurgicznego
Księgowość
Oddziałowa Oddziału
Wewnętrznego
Poradnia
Gastroenterologiczna
Dział rozliczeń i
statystyki medycznej
Oddziałowa oddziału
Laryngologicznego
Pracownia EKG
Poradnia GinPołożnicza
Poradnia
Rehabilitacyjna
Oddziałowa Anestezjo
i Bloku operacyjnego
Pracownia USG
SZKOŁA
RODZENIA
Poradnia
Gruźlicy i Ch płuc
Oddziałowa oddziału
dziecięcego
Pracownia
Endoskopowa
Archiwum
Dział Administracji
Oddział Wewnętrzny
O profilu:
chorób. wew.
kardiologiczna
gastroenterolog.
Poradnia
Alergologiczna
Oddział GinPołożniczy
Laboratorium
Centralne
Izba Przyjęć GinPołożnicza
Poradnia
Dermatologiczna
Bakteriologia
Poradnia
Kardiologiczna
Pododdział Patologii
Ciąży
Poradnia
Neurologiczna
Patomorfologia
Blok Porodowy
Poradnia
Onkologiczna
Poradnia Zdrowia
Psychicznego
Oddziałowa oddziału
Gin - Położniczego
Kotłownia
Oddziałowa oddziału
Urologicznego
Izba Przyjęć oddz.
chirurgicznego
Izba Przyjęć oddz.
laryngologicznego
Poradnia
Okulistyczna
Tlenownia
Oddziałowa oddziału
Ortopedycznego
Poradnia Chirurgiczna
Poradnia
Laryngologiczna
Poradnia Urazowo
Ortopedyczna
Magazyn
Oddziałowa SOR
Oddział Chirurgiczny
Oddział Chirurgii
Naczyniowej
Poradnia Medycyny
Pracy
Oddział
Laryngologiczny
Oddz. Anestezjologii i
Intensywnej Terapii
Dział Anestezjologii
Kuchnia
Oddziałowa ZOL i Op.
paliatywnej
Poradnia Chirurgii
naczyniowej
Informatyk
Sterylizacja
Blok Operacyjny
BHP
Pralnia
Oddział Intensywnej
Terapii
Oddział chirurgii
Urazowo-Ortopedycz
Oddział Dziecięcy
Izba Przyjęć oddz.
dziecięcego
Oddział
Noworodkowy
Oddział Urologiczny
Oddział Medycyny
Paliatywnej
Zakład Opiekuńczo
Leczniczy
Oddział
Kardiologiczny
Oddział
Chemioterapii
Szpitalny Oddział
Ratunkowy
Oddział Rehabilitacji
Kardiologicznej
Oddział Rehabilitacji
Ogólnoustrojowej
Poradnia Leczenia
Uzależnień
Poradnia
Urologiczna
Pora Poradnia
Medycyny Sportowej
Poradnia Paliatywna
DZIAŁ
REHABILITACJI I
APTEKA SZPITALNA
Pracownia
Radiologiczna
Izba Przyjęć oddz.
wewnętrznego
Sekcja Techniczna
Centralna
dezynfektornia łóżek
DIAGNOSTYKA
MEDYCZNA
ZOL
HOSPICJUM
gastroenterolog.
Download
Random flashcards
Motywacja w zzl

3 Cards ypy

Prace Magisterskie

2 Cards Pisanie PRAC

2-2=0

2 Cards jogaf85537

2+2=?

2 Cards jogaf85537

Create flashcards