Sylabus podstawy stosunków międzynarodowych

advertisement
Sylabus podstawy stosunków międzynarodowych.doc
(38 KB) Pobierz
Dr Monika Szkarłat
Dyżury: środy, godz. 13.00-14.30, pok. 97z, czwartki, godz. 15.00-16.30, pok. 201
[email protected]
PODSTAWY STOSUNKÓW MIĘDZYNARODOWYCH
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
Pojęcie i istota stosunków międzynarodowych jako sfery rzeczywistości społecznej
M. Pietraś, Istota i ewolucja międzynarodowych stosunków politycznych, [w:] M. Pietraś (red.), Międzynarodowe
stosunki polityczne, Lublin 2006.
A. Czarnocki, Czynniki międzynarodowych stosunków politycznych, [w:] M. Pietraś (red.),
Międzynarodowe stosunki polityczne, Lublin 2006.
T. Łoś-Nowak, Stosunki międzynarodowe. Teorie, systemy, uczestnicy, Wrocław 2006, s. 37-44.
R. Kuźniar, Stosunki międzynarodowe – istota, uwarunkowania, badanie, [w:] E. Haliżak, R. Kuźniar (red.),
Stosunki międzynarodowe. Geneza, struktura, dynamika, Warszawa 2006.
Stosunki międzynarodowe jako dyscyplina naukowa: nurty badawcze w stosunkach
międzynarodowych
T. Łoś-Nowak, Stosunki międzynarodowe. Teorie, systemy…, s. 50-124.
J. Czaputowicz, Teorie stosunków międzynarodowych. Krytyka i systematyzacja, Warszawa 2007, rozdz. I.
Społeczność międzynarodowa i uczestnicy stosunków międzynarodowych
I. Popiuk-Rysińska, Uczestnicy stosunków międzynarodowych, ich interesy i oddziaływania, [w:] E. Haliżak, R.
Kuźniar (red.), Stosunki międzynarodowe-geneza, struktura….
T. Łoś-Nowak (red), Współczesne stosunki międzynarodowe, Wrocław 2010, rozdz. III.
A. Dumała, Uczestnicy transnarodowi – podmioty niezależne, czy kontrolowane przez państwa?, [w:] E. Haliżak,
I. Popiuk – Rysińska (red.), Państwo we współczesnych stosunkach międzynarodowych, Warszawa 1995.
M. Pietraś, K. Piórko, Podmioty transnarodowe, [w:] M. Pietraś (red.), Międzynarodowe stosunki…
P. Willetts, Aktorzy transnarodowi i organizacje międzynarodowe w polityce globalnej, [w:] J. Baylis, S. Smith
(red.), Globalizacja polityki światowej. Wprowadzenie do stosunków międzynarodowych, Kraków 2008.
Państwo jako uczestnik stosunków międzynarodowych
S. P. Sałajczyk, Zmierzch Lewiatana? Spór o pozycję państwa w stosunkach międzynarodowych, [w:] E. Haliżak,
I. Popiuk- Rysińska (red.), Państwo we współczesnych…
D. Kondrakiewicz, Państwo, [w:] M. Pietraś (red.), Międzynarodowe stosunki…
M. Pietraś., Hybrydowość późnowestfalskiego ładu międzynarodowego, [w:] M. Pietraś, K. Marzęda (red.),
Późnowestfalski ład międzynarodowy, Lublin 2008.
R. Jackson, R. Sorensen, Wprowadzenie do stosunków międzynarodowych. Teorie i kierunki badawcze, Kraków
2006, s. 298-310.
Polityka zagraniczna państwa
T. Łoś-Nowak (red), Współczesne stosunki…, rozdz. IV.
R. Zięba (red.), Wstęp do teorii polityki zagranicznej państwa, Toruń 2004, rozdz. I-II.
Teoria adaptacji politycznej państwa i teoria ról międzynarodowych
Z. J. Pietraś, Procesy adaptacji politycznej, Lublin 1990.
Z. J. Pietraś, Teoria adaptacji politycznej, [w] A. Ziętek, K. Stachurska (red.), Adaptacja wartości europejskich
w państwach islamu, Lublin 2004.
R. Zięba (red.), Wstęp do teorii polityki…, rozdz. X.
Z. J. Pietraś, Pojęcie i klasyfikacja ról międzynarodowych, Lublin 1989.
System międzynarodowy
T. Łoś-Nowak (red), Współczesne stosunki…, rozdz. V.
VIII.
IX.
X.
XI.
Tendencje w rozwoju stosunków międzynarodowych: współzależność, transnarodowość,
procesy globalizacji, instytucjonalizacja
J. Kukułka, Teoria stosunków międzynarodowych, Warszawa 2000, rozdz. XIV i XVI.
M. Pietraś, Paradygmat globalizacji in statu nascendi, [w:] R. Kuźniar (red.), Porządek międzynarodowy u progu
XXI wieku, Warszawa 2005.
M. Pietraś, Reżimy międzynarodowe, [w:] M. Pietraś (red.), Międzynarodowe stosunki…
Teorie integracji międzynarodowej
S. Parzymies, Analiza krytyczna teorii integracji europejskiej, [w:] R. Kuźniar (red.), Porządek międzynarodowy....
J. Czaputowicz, Teorie stosunków…, rozdz. IX.
Wartości międzynarodowe i świadomość międzynarodowa
Prognozowanie międzynarodowe
J. Kukułka, Teoria stosunków…, rozdz. XVII.
A. Chodubski, Prognostyka jako wyzwanie metodologiczne w badaniu stosunków międzynarodowych, „Annales
UMCS” 2009, sectio K, vol. XVI, nr 2.
Plik z chomika:
Sebastian10
Inne pliki z tego folderu:


Teoria polityki 4.jpg (237 KB)
 WSPiP sylabus CA.docx (13 KB)
 Program zjęć SM 15-16 Demografia.doc (25 KB)
 METODOLOGIA BADAŃ SM.docx (17 KB)
Łoś-Nowak Współczesne stosunki międzynarodowe.rtf (2570 KB)
Inne foldery tego chomika:

Dokumenty
Galeria
 Prywatne

Zgłoś jeśli naruszono regulamin







Strona główna
Aktualności
Kontakt
Dla Mediów
Dział Pomocy
Opinie
Program partnerski




Regulamin serwisu
Polityka prywatności
Ochrona praw autorskich
Platforma wydawców
Copyright © 2012 Chomikuj.pl
Download
Random flashcards
bvbzbx

2 Cards oauth2_google_e1804830-50f6-410f-8885-745c7a100970

Motywacja w zzl

3 Cards ypy

66+6+6+

2 Cards basiek49

Pomiary elektr

2 Cards m.duchnowski

Create flashcards