Składnia a semantyka języków programowania

advertisement
Składnia a semantyka języków programowania.
Podstawą każdego języka jest słownik. Elementy słownika są zazwyczaj nazywane słowami –
symbolami. Cechą charakterystyczną języków jest to , że pewne ciągi słów są rozpoznawane
jako poprawne, dobrze zbudowane zdania języka a inne nie. O tym, które zdania są poprawne a,
które nie decyduje gramatyka – składnia języka. Składnią nazywamy zbiór reguł lub formuł ,
określający zbiór poprawnych zdań. Taki zbiór reguł nie tylko pozwala decydować czy dany
ciąg słów jest zdaniem, ale także dla tego konkretnego zdania określa jego strukturę, pomocną w
rozpoznaniu znaczenia zdania. Więc składnia i semantyka czyli znaczenie są blisko powiązane.
Znaczenie – semantyka
Składnia - struktura
Download
Random flashcards
123

2 Cards oauth2_google_0a87d737-559d-4799-9194-d76e8d2e5390

Motywacja w zzl

3 Cards ypy

Pomiary elektr

2 Cards m.duchnowski

Prace Magisterskie

2 Cards Pisanie PRAC

Create flashcards