Prezentacja - ELEKTRO-TECH

advertisement
Monitorowanie i archiwizacja
parametrów pracy procesu
galwanicznego
PHU Elektro-Tech Sp.J.
W. Krotowski W. Gawlik
Monitorowanie
Możliwość obserwacji parametrów pracy
urządzeń na monitorze komputera
(Odczyt parametrów tylko w czasie rzeczywistym)
Archiwizacja
Zapis monitorowanych parametrów na
dyskach komputera
(Możliwość dostępu do parametrów pracy urządzeń w dowolnym momencie po
zakończeniu procesu, możliwość przetwarzania danych)
Cele procesu monitorowania i
archiwizacji
 możliwość obserwacji parametrów pracy i stanu monitorowanych
urządzeń z jednego stanowiska
 stworzenie dodatkowego stanowiska z miernikami parametrów
pracy urządzeń
 ułatwienie nadzoru nad prowadzonym procesem produkcyjnym
 uproszczenie kontroli realizacji założeń technologicznych
 możliwość odtworzenia parametrów procesu produkcyjnego
 możliwość wydruku atestów potwierdzających realizację założeń
technologicznych
 możliwość przeprowadzania analiz na podstawie zapisanych
parametrów
Założenia
• Dostarczyć gotowy produkt dostosowany do współpracy z
urządzeniami w galwanizerni
• Nie wymagać od użytkowników umiejętności programowania
• Dostarczyć produkt dający się rozbudowywać o możliwość
monitorowania parametrów kolejnych urządzeń
• Ograniczyć ingerencję w monitorowane urządzenia do minimum
• Umożliwić rozszerzenie produktu o funkcje sterowania parametrami
urządzeń
Monitorowanie i archiwizacja
parametrów pracy i stanu
urządzeń w galwanizerni nie
wymaga remontów,
modernizacji czy specjalnego
przystosowania urządzeń
Zapis monitorowanych parametrów
Lp. Czas (sek) T dd (C) T da (C) T p (C) T ga (C) T gd (C) T prz (C) Mieszanie U dd (V) U da (V)
1
0
38
38,5
40,5
41,5
42
40,2
1
0
0
2
10
38
38,5
40,5
41,5
42
40,2
1
0,3
0,3
3
20
38
38,5
40,5
41,5
42
40,2
1
0,6
0,6
4
30
38
38,5
40,5
41,5
42
40,2
1
0,9
0,9
5
40
38
38,5
40,5
41,5
42
40,2
1
1,2
1,3
6
50
38
38,5
40,5
41,5
42
40,2
1
1,5
1,6
7
60
38
38,5
40,5
41,5
42
40,2
1
1,9
1,9
8
70
38
38,5
40,5
41,5
42
40,2
1
2,2
2,2
9
80
38
38,5
40,5
41,5
42
40,2
1
2,5
2,6
10
90
38
38,5
40,5
41,5
42
40,2
1
2,8
2,9
11
100
38
38,5
40,5
41,5
42
40,3
1
3,1
3,2
12
110
38
38,5
40,5
41,5
42
40,3
1
3,4
3,5
13
120
38
38,5
40,5
41,5
42
40,3
1
3,8
3,9
14
130
38
38,5
40,5
41,5
42
40,3
1
4,1
4,2
15
140
38
38,5
40,5
41,5
42
40,3
1
4,4
4,5
16
150
38
38,5
40,5
41,5
42
40,3
1
4,7
4,8
17
160
38
38,5
40,5
41,5
42
40,3
1
5
5,1
18
170
38
38,5
40,5
41,5
42
40,3
1
5,3
5,5
19
180
38
38,5
40,5
41,5
42
40,3
1
5,6
5,8
20
190
38
38,5
40,5
41,5
42
40,3
1
6
6,1
21
200
38
38,5
40,5
41,5
42
40,3
1
6,3
6,4
22
210
38
38,5
40,5
41,5
42
40,3
1
6,6
6,8
23
220
38
38,5
40,5
41,5
42
40,4
1
6,9
7,1
24
230
38
38,5
40,5
41,5
42
40,4
1
7,2
7,4
25
240
38
38,5
40,5
41,5
42
40,4
1
7,5
7,7
26
250
38
38,5
40,5
41,5
42
40,4
1
7,9
8,1
27
260
38
38,5
40,5
41,5
42
40,4
1
8,2
8,4
28
270
38
38,5
40,5
41,5
42
40,4
1
8,5
8,7
29
280
38
38,5
40,5
41,5
42
40,4
1
8,8
9,1
30
290
38
38,5
40,5
41,5
42
40,4
1
9,1
9,4
31
300
38
38,5
40,5
41,5
42
40,4
1
9,5
9,7
32
310
38
38,5
40,5
41,5
42
40,4
1
9,8
10
33
320
38
38,5
40,5
41,5
42
40,4
1
10,1
10,4
U p (V)
0
0,3
0,6
1
1,3
1,6
1,9
2,3
2,6
3
3,3
3,6
4
4,3
4,6
5
5,3
5,6
5,9
6,3
6,6
6,9
7,3
7,6
7,9
8,3
8,6
8,9
9,3
9,6
10
10,3
10,6
U ga (V) U gd (V) U prz (V) I prz (V)
0
0
0
0
0,3
0,3
0
0
0,6
0,7
0
0
1
1
1
6
1,3
1,4
1,3
0
1,7
1,7
1,6
6
2
2
1,9
7
2,3
2,4
2,3
7
2,7
2,8
2,6
7
3
3,1
3
7
3,4
3,5
3,3
7
3,7
3,8
3,5
8
4,1
4,2
4
11
4,4
4,5
4,3
13
4,7
4,8
4,6
14
5,1
5,2
5
17
5,4
5,5
5,3
18
5,8
5,9
5,5
19
6,1
6,2
5,9
21
6,4
6,6
6,2
24
6,8
6,9
6,5
26
7,1
7,3
6,8
28
7,5
7,6
7,3
32
7,8
8
7,6
35
8,1
8,3
7,8
36
8,5
8,7
8,3
42
8,8
9
8,6
44
9,2
9,4
8,9
47
9,5
9,7
9,2
52
9,9
10,1
9,5
55
10,2
10,5
9,9
60
10,5
10,8
10,3
61
10,9
11,2
10,5
64
Wykres zmian napięcia w
czasie
Napięcie
60
50
Napięcie dolne dopuszczalne
40
Napięcie dolne alarmow e
Napięcie zadane
30
Napięcie górne alarmow e
Napięcie górne dopuszczalne
20
Napięcie rzeczyw iste
10
Czas
343
324
305
286
267
248
229
210
191
172
153
134
115
96
77
58
39
20
1
0
Wykres zmian prądu w czasie
Prąd rzeczywisty
350
300
250
200
Prąd rzeczyw isty
150
100
50
Czas
358
341
324
307
290
273
256
239
222
205
188
171
154
137
120
103
86
69
52
35
18
1
0
Wykres zmian napięcia w czasie
Napięcie
60
50
Napięcie dolne dopuszczalne
40
Napięcie dolne alarmow e
Napięcie zadane
30
Napięcie górne alarmow e
Napięcie górne dopuszczalne
20
Napięcie rzeczyw iste
10
Czas
343
324
305
286
267
248
229
210
191
172
153
134
115
96
77
58
39
20
1
0
Wykres zmian prądu w czasie
Prąd rzeczyw isty
400
350
300
250
Prąd rzeczyw isty
200
150
100
50
Czas
358
341
324
307
290
273
256
239
222
205
188
171
154
137
120
103
86
69
52
35
18
1
0
Zmiany temperatury w czasie
Temperatura
43
42
41
Temperatura
Temperatura
Temperatura
Temperatura
Temperatura
Temperatura
40
39
38
37
36
35
1
22
43
64
85 106 127 148 169 190 211 232 253 274 295 316 337 358
Czas
dolna alarmow a
dolna alarmow a
zadana
górna alarmow a
górna dopuszczalna
rzeczyw ista
Stan monitorowanego urządzenia
Mieszanie
1,2
1
0,8
0,6
Mieszanie
0,4
0,2
Czas
353
337
321
305
289
273
257
241
225
209
193
177
161
145
129
113
97
81
65
49
33
17
1
0
Efekty monitorowania i archiwizacji
parametrów pracy urządzeń w galwanizerni
•
•
•
•
•
•
Ułatwia zarządzanie
Umożliwia odczyt parametrów pracy wszystkich
urządzeń w jednym miejscu (ekran monitora)
System jest wysokiej klasy układem pomiarowym
Pokazuje charakterystykę zmian parametrów w czasie
trwania procesu
Informuje o stanach nieprawidłowych natychmiast po
ich wystąpieniu
Możliwość przetwarzania mierzonych parametrów na
wartości pochodne (np. ładunek elektryczny)
PHU Elektro-Tech Sp.J.
W. Krotowski W. Gawlik
58-260 Bielawa
ul. Chrobrego 24/1
Download