Rzeka "Czarna Staszowska" odcinek nizinny

advertisement
www.kotuszow.pl
Rzeka "Czarna Staszowska" odcinek nizinny
CZARNA STASZOWSKA – odcinek nizinny poniżej zb. Chańcza
(woda nizinna – PZW Tarnobrzeg)
Rzeka Czarna Staszowska odwadnia południowo-wschodnie
obszary Gór Świętokrzyskich. Jej długość wynosi 61,6 km. Powierzchnia zlewni ma 1358,5 km2. Czarna
uchodzi do Wisły na 222 km jej biegu. Obejmuje ona głównie południowe stoki Pasma Orłowińskiego.
Rzeka ta ma dwa obszary źródliskowe, jeden z nich znajduje się na torfowisku „Białe Ługi”
na wysokości 255 m. n.p.m., a drugi w okolicach Drugni na wysokości około 280 m. n.p.m. Oba
strumienie łączą się w okolicy Smykowa i następnie płyną w kierunku Rakowa gdzie utworzono na
Czarnej Staszowskiej sztuczny zbiornik „Chańcza”, do którego uchodzi Łagowica. Łagowica
(powierzchnia zlewni 197,3 km2) ma źródła na północnych stokach Wału Małacentowskiego. W okolicach
Łagowa przyjmuje lewostronny dopływ - Wszachówkę, która odwadnia południowe stoki Szczytniaka.
Łagowica przełamuje się przez Pasmo Orłowińskie i Wygiełzowskie i wraz ze swoimi dopływami odwadnia
zbocza tych pasm.Poniżej film z holu klenia z rzeki Czanej
Poniżej zbiornika „Chańcza” rzeka płynie początkowo wolnym nurtem, aby przyspieszyć
na wysokości pierwszego zakrętu i zmienić się w górski potok (kamieniste dno) przez kilkaset metrów.
Około 1 km poniżej zapory rzeka napotyka most drogowy w miejscowości Korytnica. Na odcinku od
zapory do mostu wędkowanie jest zakazane.
Poniżej mostu w Korytnicy Czarna Staszowska często meandruje, płynąc wzdłuż korytarza z drzew i
krzewów. Dalsze sąsiedztwo rzeki stanowią łąki. Po przepłynięciu kliku kilometrów (2,5 w prostej linii)
wpływa na teren miejscowości Kotuszów. Tu znajduje się kolejny most (dojazd do mostu od przystanku
PKS w Kotuszowie polną drogą wzdłuż strugi).
Kolejny most znajduje się bliżej miejscowości Kurozwęki (dojazd polnymi drogami). Łączy on drogę
Kotuszów-Kurozwęki z miejscowością Wola Osowa. Od tego miejsca (a nawet trochę wcześniej) rzeka
została zmieniona. Jest wyraźnie głębsza, a drzewa zostały wycięte. To efekt próby regulacji rzeki, jaka
miała miejsce po powodzi. Kilkaset metrów za mostem rzeka rozdwaja się przepływając w części przez
upust wodny.
Ukształtowanie i rodzaj dna Czarnej Staszowskiej na odcinku od mostu w Korytnicy do mostu
„Wolskiego” jest urozmaicone. Przeważa piasek, miejscami spotkamy niewielkie
kamieniska lub żwir oraz glinę. Głębokość rzeki wynosi od 30 cm do dołków o głębokości dochodzącej do
2 m. Prawie przez cały czas rzeka płynie w tunelu z roślinności, przez co nie zawsze dociera światło
słoneczne. Często można spotkać niewielkie wysepki. W rzece dużo podmyć, zwalonych drzew (często
przez bobry). Oprócz tych ssaków w rejonie rzeki można spotkać wydrę (niestety), kunę leśną, łasicę,
lisa, zające, sarny (wodopój), dzika. Bogaty jest również świat awifauny (m.in. widziałem bociana
czarnego, czaplę, zimorodka i typowe ptactwo wodne). Rybostan:
Gatunek
dużo
mało
rzadko
sporadycznie
jazgarz
X
jelec
X
karaś
X
karp
X
kiełb
X
kleń
X
leszcz
X
miętus
X
okoń
X
płoć
X
pstrąg potokowy
X
pstrąg tęczowy
X
sandacz
X
sum
X
szczupak
X
ukleja
X
węgorz
X
wzdręga
X
Zgodnie z najnowszą typologią uwzględniającą założenia Ramowej Dyrektywy Wodnej nr 2000/60/WE
rzeka Czarna Staszowska w rejonie Kotuszowa znajduje się w Jednolitej Części Wód (JCW) o nazwie
„Czarna od zbiornika Chańcza do ujścia” rzeki o nadanym kodzie europejskim
PLRW2000921789 należąc do typu „17” – „potok nizinny
piaszczysty”.
Jak łowić. Dla wędkarzy przyjezdnych, bez znajomości rzeki, wędkowanie może być nieco utrudnione
(zarośla). Wędkujący na spławik mają szansę na dorodną płoć (do 35 cm), jelca, niewielkiego leszcza,
kiełbia, okonia, pięknego jazia (jaź bierze na groch po uprzednim zanęceniu – zwłaszcza w marcu i
kwietniu). Oprócz grochu najskuteczniejszą przynęta pod spławik są larwy chruścika (kłódki) oraz
czerwone robaczki „gnojaki”. Kleniowi można spróbować podrzucić wiśnię. Zdobyczą nr 1
dla spinningistów jest przede wszystkim pstrąg potokowy, który występuje co prawda sporadycznie, ale
można go złowić (przeważnie na woblerki). Na woblerki biorą także klenie (o świcie), jazie, okonie, jelce i
http://kotuszow.aplus.pl
Kreator PDF
Utworzono 18 July, 2017, 16:45
www.kotuszow.pl
ostatnio sporadycznie szczupaki. Efektywne łowienie na spinning wymaga raczej brodzenia. W lecie
często spotykamy się z braniami w momencie zetknięcia woblerka z powierzchnią wody, ale zaciąć jest
bardzo trudno – to klenie i jelce łapią „owady” spadające z drzew. Oprócz ww.
gatunków ryb łupem wędkarzy padły również w Czarnej Staszowskiej: pstrągi tęczowe, sandacze, karpie,
karasie, wzdręgi, węgorze, miętusy, a nawet sum.
Najlepszymi miesiącami do połowu są maj, czerwiec i sierpień. Największymi rybami złowionymi
do tej pory są: szczupak 8,5 kg, sum 18 kg, karp 8,5 kg, pstrąg potokowy 2,6 kg, płoć 42 cm, kleń 63
cm, jaź 50 cm, miętus 45 cm. Regulamin łowiska na 2011
Gospodarzem rzeki Czarnej Staszowskiej na odcinku „kotuszowskim”, tj. od mostu w
Korytnicy do ujście jest Okręg PZW w Tarnobrzegu, ul. Przy Zalewie 2, tel./fax: (0-15) 822 46 47. Adres
strony: http://www.pzwtarnobrzeg.pl/
Od 1 stycznia 2011r. na wodach płynących obowiązuje nowy Regulamin Amatorskiego Połowu Ryb. (
R.A.P.R ) wydany na mocy Uchwały Nr 83 Zarządu Głównego Polskiego Związku Wędkarskiego z dnia 10
grudnia 2010.
Na terenie Okręgu PZW w Tarnobrzegu obowiązuje zakaz połowu metodą trollingową.
Wymiary ochronne ryb spotykanych w Czarnej Staszowskiej na odcinku poniżej mostu drogowego w
Korytnicy:
- jaź do 25 cm
-jelec do15cm
- karp brak wymiaru
- kleń do 25 cm
- lin do 25 cm
- miętus do 25 cm
- okoń do 15 cm
- pstrąg potokowy do 35 cm
- sandacz do 50 cm
- szczupak do 50 cm
- węgorz do 50 cm
- wzdręga do 15 cm
http://kotuszow.aplus.pl
Kreator PDF
Utworzono 18 July, 2017, 16:45
Download
Random flashcards
123

2 Cards oauth2_google_0a87d737-559d-4799-9194-d76e8d2e5390

bvbzbx

2 Cards oauth2_google_e1804830-50f6-410f-8885-745c7a100970

Motywacja w zzl

3 Cards ypy

Pomiary elektr

2 Cards m.duchnowski

2+2=?

2 Cards jogaf85537

Create flashcards