PRZEKAźNIKI KONTROLNE Przekaźnik kontroli prądu AC/DC

advertisement
PRZEKAźNIKI KONTROLNE
Przekaźnik kontroli prądu AC/DC
• Wybór funkcji przekaźnika nadmiaru/niedomiaru prądu
• Wybór typu pracy z funkcją pamięci lub bez
• Trzy wersje dla różnych zakresów prądu
• Automatyczne rozpoznawanie AC/DC
EI
FUNKCJA:
Kontrola AC/DC bez funkcji pamięci:
Przekroczenie nastawionej wartości prądu powoduje zmianę stanu przekaźnika wyjściowego po czasie opóźnienia T1. Obniżenie
wartości prądu poniżej wartości ustawionej pomniejszonej o wartość histerezy lub zanik napięcia zasilania powoduje natychmiastowy
powrót przekaźnika do stanu początkowego.
Kontrola AC/DC z funkcją pamięci:
Przekaźnik zmienia stan po czasie T1 i pozostaje w tym położeniu. Kasowanie pamięci poprzez odłączenie zasilania modułu.
T1 - opóźnienie reakcji modułu
T2 - opóźnienie przy uruchomieniu (np. czas na rozruch silnika itp.)
Z funkcją pamięci
Bez funkcji pamięci
Zasilanie
Zasilanie
Wartość graniczna
Histereza
Wartość graniczna
Histereza
T2
T1
T2
T1
Wyjście - f. nadprąd.
T2
T1
T2
T1
Podzakresy: E1-M
E2-M
E3-M
Częstotliwość
mierzonego sygnału:
Histereza:
Powtarzalność:
Dokładność
nastaw:
Zakres T1:
Zakres T2:
Czas reakcji:
Wyjście:
Temperatura pracy:
Waga:
NR. KATALOG.
84871024
84871021
84871034
84871031
84871044
26852304
14 : 4
T2
T1
T1
T2
T1
T2
PODŁĄCZENIA
DANE TECHNICZNE
Pobór mocy:
Zakres pomiaru:
T1
Wyjście - f. podprąd.
Wyjście - f. podprąd.
Napięcie zasilania:
T2
Wyjście - f. nadprąd.
24,48,120,230 V - 50-60 Hz, ±15% -galw. izolow.
24 VDC -±15% - brak galw. izolacji
3 VA
EIL
EIH
EIT
2-500 mA
0,1 - 10 A
10 - 100 A
2 - 20 mA
0,1 - 1 A
10 - 100 A
10 - 100 mA
0,5 - 5 A
50 - 500 mA
1 - 10 A
40-500Hz
5-50% ustawionej wartości I
0.1% przy stałych parametrach
~
(+)
U
A1
U
~
E1 E2 E3
(+) (+) (+)
11
A1
E1
[+]
11
R
(-)
~
A2
M
[-]
12
R
14
A2
~
M
[-]
13
14
WYMIARY
±10%
0,1s-3s, ±10%
1s-20s, ±10%
500 ms
1 zestyk przełączny 8 A max. (AC)
-20°do +50°C
140 g
TYP
EIL.230A
EIL.24A
EIH.230A
EIH.24A
EIT.230A
transformator prądu
ZAKRES POMIARU
2 - 500mA
2 - 500mA
0,1 - 10A
0,1 - 10A
10 - 100A
ZAMÓWIENIA: TEL. 022-8632722 • FAX 022-8632724
PRZEKAźNIKI KONTROLNE
Przekaźnik kontroli prądu AC
• Pomiar prądu AC w zakresie od 1 do 20A
• Wbudowany transformator ułatwiający montaż
• Małe rozmiary
• Szeroki zakres napięć zasilania
• Wyjście przekaźnikowe
MCI
DANE TECHNICZNE
Napięcie zasilania:
Pobór mocy:
Powtarzalność:
Wejście:
Zakres pomiaru:
Zakres częstotliwości:
Histereza:
Dokładność skali
nastaw:
Prąd max.
Prad max <3 s:
Czasy opóźnień:
FUNKCJA
24VAC/DC/110....230VAC, 50/60 Hz ±15%
1 VA dla 24VAC
0,6 W - 24 VDC
9 VA - 240 VAC
0,45%
1 -20A
30 Hz - 400 Hz
- 15%
±10%
40 A
100 A
T1 - 500 ms max
T2 - 400 ms±50%
T3 - 120 ms±50%
Zasilanie
1
0
Wartość zasilania
Histereza
Wyjście
1
0
T1
T3
T2
Wyjście:
Przekaźnik:
Prąd max:
Prąd min.:
Wytrzymałość mech.:
Wytrzymałość elektr.:
Temp. pracy:
Zgodność z CE wg:
Masa:
1 zestyk zwierny
5A
10 mA
30x106 łączeń
105 łączeń
-20°do +60°C
LVD: 73/23/CEE, 93/68/CEE
EMC: 50081-1, 50082-2
80 g
WYMIARY
PODŁĄCZENIE
U
~
(+)
A1
11
(
I
(-) A2
~
NR. KATALOG.
84871102
TYP
MCI
A3
R
14
ZAKRES POMIARU
1 - 20A
ZAMÓWIENIA: TEL. 022-8632722 • FAX 022-8632724
14 : 5
PRZEKAźNIKI KONTROLNE
Przekaźnik kontroli prądu AC/DC
• Wyświetlacz LCD - wskazanie wartości bieżącej i nastaw,
stanu przekaźnika wyjściowego, typu
sygnału(AC czy DC) oraz trybu pracy
• Kontrola AC/DC - automatyczne rozpoznawanie
• Funkcja pamięci
• Oddzielne ustawianie progu zadziałania i histerezy
• Przełącznik funkcji nadmiaru/niedomiaru wartości mierzonej
HDI
FUNKCJA
Kontrola prądu z funkcją pamięci
T
Kontrola prądu bez funkcji pamięci
zasilanie
Pamięć
T
T
zasilanie
wartość graniczna
histereza
wartość graniczna
histereza
wyjście nadprąd.
wyjście nadprąd.
histereza
wart. graniczna
wyjście funkcji
niedomiaru
wyjście funkcji
niedomiaru
T
Pamięć
PODŁĄCZENIE
DANE TECHNICZNE
Napięcie zasilania:
Tolerancja:
Pobór mocy:
Zakres pomiaru:
24,120, 230 V - 50-60 Hz, - galw. izolowane
24 VDC - brak galw. izolacji,
zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją
0,85 - 1.1 x Un
3 VA (AC), 1 W (DC)
HDI-L
14 : 6
TYP
HDI-L
HDI-L
HDI-H
HDI-H
A1
E1 E2 E3
(+) (+) (+)
11
HDI-H
R
2 - 500 mA
0,1 - 10 A
Podzakresy: E1-M
2 - 20 mA
0,1 - 1 A
E2-M
10 - 100 mA
1 - 10 A
E3-M
50 - 500 mA
1 - 10 A
Zakres częstotliwość: 40 Hz- 500 Hz
Powtarzalność:
±0.1% przy stałych parametrach
Dokładność skali
nastaw:
±10%
Wyświetlacz LCD:
stan przekaźnika wyjściowego
tryb pracy (OVER/UNDER)
funkcja pamięci
typ sygnału (∼ lub =)
wartość mierzonego sygnału
Wyjście:
Przekaźnik:
1 zestyk przełączny
Prąd max:
5 A AC1
Prąd min.:
100 mA
Napięcie max.:
250 VAC/DC
Wytrzymałość mech. 30 x 106 łączeń
Temp. pracy:
-20°do +60°C
Zgodność z CE wg: LVD: 73/23/CEE, 93/68/CEE
EMC: 50081-1, 50082-2
Masa:
∼160 g
NR. KATALOG.
84871305
84871302
84871310
84871307
U
A2
M(-)
12
14
WYMIARY
NAPIĘCIE ZASILANIA
230 VAC
24 VAC
230 VAC
24 VAC
ZAKRES POMIARU
2-500 mA
2-500 mA
0,1-10 A
0,1-10 A
ZAMÓWIENIA: TEL. 022-8632722 • FAX 022-8632724
Download
Random flashcards
123

2 Cards oauth2_google_0a87d737-559d-4799-9194-d76e8d2e5390

ALICJA

4 Cards oauth2_google_3d22cb2e-d639-45de-a1f9-1584cfd7eea2

Motywacja w zzl

3 Cards ypy

66+6+6+

2 Cards basiek49

Pomiary elektr

2 Cards m.duchnowski

Create flashcards