MISTRZOSTWA RACHUNKOWE

advertisement
KLAS PIERWSZYCH
ROK SZKOLNY 2010/2011
FINAŁ
FIANLIŚCI
I EDYCJI MISTRZOSTW
RACHUNKOWYCH
1. Dawid Zabawa 1a
2. Wojciech Kwaśniewicz 1b
3. Martyna Rodak 1a
4. Emilia Łucka 1a
Klaudia Kolasa 1a
5. Angelika Brzostowiecka 1a
Piotr Szaynowski 1c
6. Bartosz Krutnik 1d
7. Nikola Osowska 1b
8. Dawid Czaja 1b
FINAŁ
CZĘŚĆ 1
ZADANIE 1

Oblicz w pamięci:
2,7 : 9  1
Zadanie 2

Oblicz w pamięci:
3   3
3
Zadanie 3

Oblicz w pamięci :
2,4  57  77
13  7  (8)
Zadanie 4

Oblicz w pamięci :
13  7  (8)
Zadanie 5

Oblicz w pamięci:
0,3  0,25  8
WYNIKI CZĘŚĆI 1
2,7 : 9  1
Wynik
 0,7
3   3
3
Wynik
30
2,4  57  77
Wynik
 48
13  7  (8)
Wynik
69
0,3  0,25  8
Wynik
 1,7
FINAŁ
CZĘŚĆ 2
Zadanie 6

Oblicz w pamięci:
 3,7  2,85  4,7  4,85
Zadanie 7

Oblicz w pamięci:
1

2    4    20 
2

Zadanie 8

Oblicz w pamięci:
1 2
 0,2  100  4 
2 3
Zadanie 9

Oblicz:
28,5   3,2  0,8
2
Zadanie 10

Oblicz:
1 2
 2,6 : 0,26   8
2
WYNIKI CZĘŚĆI 2
 3,7  2,85  4,7  4,85
Wynik
-1
1

2    4    20 
2

Wynik
92
1 2
 0,2   100  4 
2 3
Wynik
17
28,5   3,2  0,8
2
Wynik
57
1 2
 2,6 : 0,26   8
2
Wynik
22
22
FINAŁ
Część 3
Krótkie pytania
1. Jaka cyfra,
dopisana na końcu
liczby, powiększa ją
dziesięć razy?
Odp. Zero
2. Jakim
systemem liczenia
posługujemy się
na co dzień?
Odp.
Dziesiątkowym.
3. Co jest elementem
neutralnym dodawania?
Odp. Zero
4. Ile to jest miliard dzielone
przez milion?
Odp. Tysiąc
5. Znajdź liczbę
przeciwną do
odwrotności
liczby -0,5?
Odp. Dwa
6. Co jest
elementem
neutralnym dla
dzielenia?
Odp. Jeden
7. Ile wynosi suma
liczb przeciwnych?
Odp. Zero
8. Ile wynosi
iloczyn liczb
odwrotnych?
Odp. Jeden
9. Wynikiem
jakiego działania
jest iloraz?
Odp. Dzielenia
10. Jakie działanie w
matematyce jest
niewykonalne?
Odp.
Dzielenie
przez zero.
KONKURS OPRACOWAŁA I PRZEPROWADZIŁA
URSZULA PODHAJSKA
Download