Tematy prac lic i mgr

advertisement
Proponowane
zagadnienia
prac
eksperymentalnych
licencjackich i magisterskich

Konstrukcja bakteryjnych wektorów plazmidowych

Mutageneza białka psbA i CP43

Określenie poziomu ekspresji genów wybranych białek z
kukurydzy

Pomiary aktywności fotosyntetycznej mutantów C. merolae

Utlenianie substratów oddechowych w izolowanych komórkach
roślin C4

Aktywność enzymów antyoksydacyjnych podczas aklimatyzacji
do barwy światła

Charakterystyka
chloroplastowej
ATPazy
podczas
krótkotrwałych efektów działania światła czerwonego i dalekiej
czerwieni

Indukcja
„state
transitions”
w
chloroplastach
grochu
w
warunkach działania jonów Pb2+

Degradacja
białka
D1
w
chloroplastach
mezofilowych
kukurydzy w warunkach działania jonów Pb2+

Fosforylacja białek fotoukładu II a stres oksydacyjny

Opracowanie
metody
oczyszczania
systemów
antenowych
LHCII u roślin C4

Wpływ efektorów metabolicznych na aktywność karboksylazy
PEP w liściach Panicum maximum (podtyp PEP-CK)
OPIEKUNOWIE PRAC
Dr Anna Drożak
Dr Tomasz Krupnik
Prof. dr hab. Elżbieta Romanowska
Dr Maksymilian Zienkiewicz
Dr Wioleta Wasilewska
Download
Random flashcards
123

2 Cards oauth2_google_0a87d737-559d-4799-9194-d76e8d2e5390

Prace Magisterskie

2 Cards Pisanie PRAC

słowka

2 Cards kksenia.kot1997

Create flashcards