źródło wiary - Rzymsko- Katolicka Parafia Świętych Apostołów

advertisement
Niedzielna Msza święta -- obowiązkiem każdego
chsześcijanina.
1. Dobranoc, Głowo święta Jezusa mojego,
Któraś była zraniona do mózgu samego.
Dobranoc Kwiecie różany, Dobranoc Jezu kochany,
dobranoc!
2. Dobranoc, włosy święte, mocno potargane,
Które były najświętszą Krwią zafarbowane.
3. Dobranoc, szyjo święta, w łańcuch uzbrojona,
Bądź po wszystkie wieczności mile pochwalona.
4. Dobranoc ręce święte, na krzyż wyciągnione,
Jako struny na lutni, gdy są wystrojone.
5. Dobranoc, boku święty, z którego płynęła
Krew najświętsza, by grzechy człowieka obmyła.
6. Dobranoc, Serce święte, włócznią otworzone,
Bądź po wszystkie wieczności mile pozdrowione.
7. Dobranoc, nogi święte, na wylot przeszyte,
I tępymi gwoździami do krzyża
----------------------------------------------------------------------------------------------------Pismo „Źródło wiary” – Salezjańska parafia ryzmskokatolicka pw. Św.
Apostołów Piotra i Pawła w Przemyślanach k-Lwowa ul.
Czupernosowska 3.
Tel./fax +38 032 632 23 28; www. Przemyslany-sdb.com; [email protected]
Ks. Piotr Smolka – z dopisem na odbudowę wieży Kościoła w Przemyślanach
na Ukrainie
Bank PKO S.A. Grupa PKO S.A. II Oddział w Krakowie nr konta:
62124014441111001008304659
ŹRÓDŁO
WIARY
przybite.
8. Dobranoc, Krzyżu święty, z którego złożony,
Jezus; w prześcieradło białe uwiniony.
9. Dobranoc, grobie święty, najświętszego Ciała,
Który Matka Bolesna łzami oblewała.
Niech Ci będzie cześć w wieczności,
Za Twe męki, zelżywości, Mój Jezu!
W TROSCE O BOŻE ŻYCIE.
Wielki Tydzień.
Miłosierny Jezu mój
Przez Bolesne Rany Twoje
Przebacz wszystkie grzechy moje.
Niech Najświętsza Twoja Krew
Zmyje z mego życia grzech.
29. III. -- Niedziela Palmowa.
3. IV. -- Wielki Czwartek.
4. IV. -- Wielki Piątek.
5. IV. -- Wielka Sobota.
KALENDARZ LITURGICZNY – WIELKI TYDZIEŃ.
W tym roku w naszym kościele Rekolekcje Wielkopostne
głosił Ksiądz Józef Nuckowski.
W imieniu wszystkich parafian chcemy podzieńkować
mu za słowo Boże które On przemawiał do nas, za naukę dla
młodzierzy, rodziców i małrzeństw, za posługę kapłańską w
konfesjonale.
Dokładnie nad konfesjonałem, zawieszony był na ścianie wielki,
gipsowy krzyż. Człowiek wzniósł nań swe spojrzenie. I właśnie w tym
momencie gipsowy Chrystus z krzyża ożywił się, podniósł swoje
ramię i uczynił znak przebaczenia:
- Rozgrzeszam cię z twojej winy...
Niech Pan Bóg wynagrodzi Wam i wspiera
na drodze kapłańskiej, niech chronie Was
od wszystkiego złego, a Matka Boża
Wspomorzycielka Wiernych ma Was
zawsze w swej Matczynej opiece. Niech
ziarna, które Wy siejecie wydadzą
plon obfity.
Każdy z nas związany jest z Bogiem, pewną nitką.
Kiedy popełniamy grzech, ta nić się przerywa.
Ale kiedy ubolewamy nad naszą winą Bóg zawiązuje na nitce supełek
i w ten sposób staję się ona krótsza.
Przebaczenie zbliża nas do Boga.
Wielka Sobota.
Jest dniem spoczynku Pana
Przebaczenie.
Pewien dobry czkolwiek słaby chrześcijanin spowiadał się, jak
zwykle, u swojego proboszcza. Jego spowiedzi przypominały zepsutą
płytę: zawsze te same uchybienia, a przede wszystkim ten sam
poważny grzech.
- Koniec tego! - powiedział mu pewnego dnia zdecydowanym
tonem proboszcz.
- Nie możesz żartować sobie z Boga. Naprawdę ostatni już raz
rozgrzeszam cię z tego przewinienia. Pamiętaj o tym!
Ale po piętnastu dniach człowiek znów przyszedł do spowiedzi
wyznając ten sam grzech. Spowiednik naprawdę stracił cierpliwość:
- Uprzedzałem cię, że nie dam ci rozgrzeszenia. Tylko w ten
sposób się nauczysz...
Poniżony i zawstydzony mężczyzna podniósł się z klęczek.
w Grobie. To nie jest dzień żałoby, ale powinien być wypełniony
zadumą nad cudem zmartwychwstania. Jutro już będą śpiewy Alleluja,
dzwony, petardy, goście, stół suto zastawiony - taka atmosfera nie
sprzyja zadumie.
Liturgija Wigilii Paschalnej. Jest to najbardziej uroczysty wieczór
w roku liturgicznym. Składa się ona z czterech części. Liturgii
światła, w czasie której kapłan przed Kościołem poświęca ogień,
odpala paschał, wnosi uroczyście światło do ciemnego kościoła i
śpiewa Orędzie Paschalne. W drugiej części są czytane fragmenty
Pisma Świętego, w których rozważamy, co Bóg uczynił dla nas od
początku świata. Podczas liturgii chrzcielnej kapłan dokonuje
poświęcenia wody, a wierni odnawiają przyrzeczenia chrzcielne.
Odnowieni biorą udział w Mszy Paschalnej, podczas której zabrzmią
wszystkie dzwony i dzwonki.
Com przyrzekł Bogu przy chrzcie raz,
Dotrzyma
pragnę szczerze.
Kościoła słucha
w każdy czas
I w świętej wytrwa
wierze.
O Panie Boże, dzięki Ci,
Żeś mi Kościoła otwarł drzwi,
W nim ży
, umiera
pragnę.
W Kościele tym jest z Ciałem, Krwią
Bóg pod osłoną chleba.
Swym Ciałem karmi duszę mą,
by żyła w nim dla nieba.
W to wierzy
zawsze mocno chcę,
Bo tego Kościół uczy mnie.
W nim ży
, umiera
pragnę.
Kochani Parafianie i Przyjaciele Przemyślan.
Dzisiejszą Uroczystością Niedzieli Palmowej wchodzimy w
najważniejszy okres Roku Liturgicznego, wspominając uroczysty
wjazd do Jerozolimy Pana Jezusa, który zmierza, aby wypełnić wolę
Boga Ojca względem nas grzesznych ludzi.
Czy nie jesteśmy i my podobni do ówczesnych ludzi, którzy dzisiaj
potrafią wołać Hosanna Synowi Dawidowemu, a za pare dni wołać
ukrzyżuj Go, na Krzyż z Nim. Nie chcemy nieść Go za Boga, bo
pieniędze, żądze światowe na grzechy są naszym bożkiem, któremu
chcemy się kłaniać.
A Jezus mówi nie można dwóm panom służyć. Więc warto Bracia i
Siostry dobrze przeżyć ten ostatni okres Wielkiego Postu i zastanowić
się Kim jest dla mnie i dla Ciebie Jezus Chrystus?
Jezus w Wielki Czwartek ustanowił Sakrament Kapłaństwa i
Sakrament Eucharystii. Znajdźmy czas, aby przyjść na wieczorną
Mszę Świętą o godz. 18.00 i podziękować Jezusowi za Sakrament
Miłości, w którym On – Bóg nie zostawił nas sierotami.
Wielki Piątek – Dzień śmierci Pana Jezusa: « nie ma większej
Miłości, gdy ktoś oddaje życie za nas na Krzyżu» dobrowolnie, aby
nas zbawić. Jak Ja i Ty odpowiemy na Miłość Jezusa w tych dniach?
Wielka Sobota – Dzień Żałoby i zadumy nad naszym życiem,
które tak szybko przemija. Jezus umarł raz tylko za nas, ale On żyje i
chce abyśmy o Nim nie zapominali. Przyjdźmy na godz. 21.00 na
Wiegilę Paschalną, po której nastąpi Rezurekcja, uroczysta procesja –
ogłaszająca światu Zmartwychwstanie Pana Jezusa.
Niedziela Zmartwychwstania. Kochani Bracia i Siostry radując
się w tym dniu wspaniałym, ze zwycięstwa Chrystusa nad piekłem,
szatanem i śmiercią, radujmy się szczerze, dzieląc się w naszych
rodzinach poświęconym jajkiem i zasiadając do świątechnego stołu
zaprośmy Chrystusa, by został z nami na zawsze. Przyjdźmy na
uroczystą Msze Świętą w Niedzielę Zmartwychwstania o godz. 10.00
czy 12.00 jeszcze raz dziękując Jezusowi, który za nas cierpiał, umarł i
Zmartwychwstał i prośmy Go aby umocnił naszą wiarę, nadzieję i
miłość do Niego i naszych Braci i Sióstr żyjących koło nas i w
naszym kraju zatroskanych o los Ukrainy.
Niech Zmartwychwstały Chrystus obdarzy Was Kochani
Parafianie i Przyjaciele prawdziwym pokojem, a my bądźmy w tym
radosnym czasie Świąt Wielkanocnych świadkami Chrystusa
umęczonego ale i Zmartwychwstałego.
Ks. Piotr Smolka.
W czasie Ostatniej
Wieczerzy Chrystus ustanowił Najświętszy Sakrament jako Ofiarę i
Komunię. Odprawił na oczach Apostołów pierwszą Mszę świętą i
rozdał im eucharystyczny Chleb jako Komunię świętą. Po raz pierwszy
Apostołowie usłyszeli wtedy: "Bierzcie i jedzcie, to jest Ciało moje.
(...) Pijcie z niego wszyscy, bo to jest moja Krew Przymierza, która za
wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. (...) To czyńcie na
moją pamiątkę". Wielki Czwartek to dzień pierwszej Komunii świętej
Apostołów. Na tę pamiątkę kapłan odprawia Mszę świętą w kolorze
białym, radosnym. Odmawia również świąteczne Gloria (opuszczane
przez cały Wielki Post).
Ostatnia Wieczerza Chrystusa z Apostołami, ustanowienie
Eucharystii i sakramentu kapłaństwa. Chrystus umywa nogi
Apostołom i wskazuje na zdrajcę, wygłasza do uczniów przemówienie
i modli się do Ojca za nimi, zapowiada swoją mękę i śmierć. Udaje się
na Górę Oliwną do ogrodu Getsemani i tam w oczekiwaniu na
siepaczy przeżywa mękę konania i krwawego potu. Tajemnica
aresztowania Chrystusa zamyka ten dzień.
Trzeba przyznać, że żaden dzień w życiu Pana Jezusa nie został
tak dokładnie przedstawiony przez Ewangelistów, jak Wielki Czwartek
i Wielki Piątek. Możemy po prostu iść za Chrystusem Panem krok w
krok i śledzić pilnie tok wydarzeń.
Czcigodni ks. Edward Mackiewicz, ks. Piotr Smolka i
ks. Cezary Czerwiński.
Z okazji Wielkiego Czwartku, pamiątki ustanowienia kapłaństwa,
pragniemy Wam życzy
by droga, na którą zaprosił Was Chrystus – Najwyższy Kapłan
była dla Was drogą ku świętości.
Życzymy Wam gorących serc, abyście stając przy człowieku w jego
ziemskiej wędrówce podnosili to, co słabe, prostowali to, co powikłane
i wzbudzali nadzieję. Matka Chrystusa, Matka Kapłanów swą
macierzyńską miłością niechaj broni, osłania i czuwa nad Wami.
Szczęść Boże!
Wielki Piątek jest
dniem smutku i żałoby. Przyszedł na ziemię Syn Boży, "leczył
wszystkie choroby i słabości" synów ludzkich; tłumy zdumiewały się,
widząc, że "niemi mówią, ułomni są zdrowi, chromi chodzą,
niewidomi widzą"; w Niedzielę Palmową rzesze na Jego widok wołały
pełne entuzjazmu "hosanna", aby zaledwie w kilka dni potem
ochrypłymi głosami wołać: "Na krzyż z Nim!", "Krew Jego na nas i na
dzieci nasze". Każda śmierć jest tragedią, cóż dopiero śmierć Syna
Bożego, zamordowanego przez tych, dla których zbawienia tak wiele
uczynił. Zbrodnia była tak straszliwą i jedyną, że nawet martwa
przyroda została nią wstrząśnięta: "Słońce się zaćmiło", zasłona
przybytku rozdarła się na dwoje z góry na dół; ziemia zadrżała i skały
zaczęły pękać, groby się otworzyły i wiele ciał świętych, którzy
umarło, powstało.
Wielki Piątek to jednak dzień także wielkiej radości i zwycięstwa.
Dokonało się przecież od tysięcy lat zapowiadane zbawienie rodzaju
ludzkiego; wielkie pojednanie Boga z rodzajem ludzkim, nieba z
ziemią; dzień powszechnego przebaczenia. Tego dnia Bóg darował
nam wszystkie występki, skreślił zapis dłużny... To właśnie, co było
naszym przeciwnikiem, usunął z drogi, przygwoździwszy do krzyża.
Na tajemnicę Wielkiego Piątku należy patrzeć poprzez brzask poranka
Wielkiej Nocy. Te dwa dni stanowią całość, są świadectwem
najwymowniejszym, że to nie zło jest wieczne - ale dobro; śmierć jest
ostatecznie zwyciężona przez życie, fałsz - przez prawdę, noc - przez
dzień.
Dzień Męki i Śmierci Chrystusa. Niech będzie w naszym domu
cisza pozwalająca przeżyć Misterium Męki i Śmierci Jezusa. O
godzinie 15.00, godzinie śmierci Pana Jezusa, uklęknijmy z dziećmi na
chwilę przed domowym ołtarzykiem. Może to właśnie będzie
najodpowiedniejszy moment, by przedłożyć Bogu największą prośbę
rodziny. Jeżeli jest to możliwe, warto tego dnia uczestniczyć w
parafialnej Drodze Krzyżowej.
Niech Zmartwychwstały Chrystus obdarzy Was Kochani
Parafianie i Przyjaciele prawdziwym pokojem, a my bądźmy w tym
radosnym czasie Świąt Wielkanocnych świadkami Chrystusa
umęczonego ale i Zmartwychwstałego.
Ks. Piotr Smolka.
Kochani Parafianie i Przyjaciele Przemyślan.
Dzisiejszą Uroczystością Niedzieli Palmowej wchodzimy w
najważniejszy okres Roku Liturgicznego, wspominając uroczysty
wjazd do Jerozolimy Pana Jezusa, który zmierza, aby wypełnić wolę
Boga Ojca względem nas grzesznych ludzi.
Czy nie jesteśmy i my podobni do ówczesnych ludzi, którzy dzisiaj
potrafią wołać Hosanna Synowi Dawidowemu, a za pare dni wołać
ukrzyżuj Go, na Krzyż z Nim. Nie chcemy nieść Go za Boga, bo
pieniędze, żądze światowe na grzechy są naszym bożkiem, któremu
chcemy się kłaniać.
A Jezus mówi nie można dwóm panom służyć. Więc warto Bracia i
Siostry dobrze przeżyć ten ostatni okres Wielkiego Postu i zastanowić
się Kim jest dla mnie i dla Ciebie Jezus Chrystus?
Jezus w Wielki Czwartek ustanowił
Sakrament Kapłaństwa i Sakrament Ewcharystii. Znajdźmy czas, aby
przyjść na wieczorną Mszę Świętą o godz. 18.00 i podziękować
Jezusowi za Sakrament Miłości, w którym On – Bóg nie zostawił nas
sierotami.
Wielki Piątek – Dzień śmierci Pana Jezusa: « nie ma większej
Miłości, gdy ktoś oddaje życie za nas na Krzyżu» dobrowolnie, aby
nas zbawić. Jak Ja i Ty odpowiemy na Miłość Jezusa w tych dniach?
Wielka Sobota – Dzień Żałoby i zadumy nad naszym życiem,
które tak szybko przemija. Jezus umarł raz tylko za nas, ale On żyje i
chce abyśmy o Nim nie zapominali. Przyjdźmy na godz. 21.00 na
Wiegilę Paschalną, po której nastąpi Rezurekcja, uroczysta procesja –
ogłaszająca światu Zmartwychwstanie Pana Jezusa.
Niedziela Zmartwychwstania. Kochani Bracia i Siostry radując
się w tym dniu wspaniałym, ze zwycięstwa Chrystusa nad piekłem,
szatanem i śmiercią, radujmy się szczerze, dzieląc się w naszych
rodzinach poświęconym jajkiem i zasiadając do świątechnego stołu
zaprośmy Chrystusa, by został z nami na zawsze. Przyjdźmy na
uroczystą Msze Świętą w Niedzielę Zmartwychwstania o godz. 10.00
czy 12.00 jeszcze raz dziękując Jezusowi, który za nas cierpiał, umarł i
Zmartwychwstał i prośmy Go aby umocnił naszą wiarę, nadzieję i
miłość do Niego i naszych Braci i Sióstr żyjących koło nas i w
naszym kraju zatroskanych o los Ukrainy.
Poznaj historię zmian tego te
Download