Miejsce Ziemi we wszechświecie

advertisement
Miejsce Ziemi we wszechświecie.
Wszechświat to wszystko, co istnieje- materia, przestrzeń, energia i czas. Jest to cały
otaczający nas świat nazywany kosmosem.
Nie wiadomo, czy wszechświat ma koniec, czy nie; nie możemy poznać jego rozmiarów.
Największe teleskopy pozwalają zobaczyć galaktyki odległe o 15 miliardów lat świetlnych.
Nie wiemy co istnieje dalej. Obecnie we wszechświecie są miliardy galaktyk i miliardy
gwiazd w każdej z nich, trudna do oszacowania liczba planet oraz mniejsze ciała niebieskie:
satelity, komety, planetoidy (asteroidy), meteory i planety karłowate.
Astronomowie łączą gwiazdy w grupy zwane galaktykami. Wszystko, co znajduje się w
galaktyce, krąży dookoła jej środka zwanego jądrem galaktyki. Słońce razem z 8 planetami
wchodzi w skład naszej galaktyki, zwanej Drogą Mleczną.
Spośród wszystkich ciał niebieskich Układu Słonecznego najważniejsze jest Słońce.
Przyciąga ono planety jak gigantyczny magnes i uniemożliwia im oddalanie się. Ziemia wraz
z siedmioma pozostałymi planetami okrąża Słońce. Dzisiaj już to wiemy, ale w starożytności i
średniowieczu uważano, że Ziemia jest nieruchoma i znajduje się w centrum wszechświata
zamknięta w ruchomej kopule niebieskiej. Taki model wszechświata przedstawił grecki
matematyk, astronom i geograf Klaudiusz Ptolemeusz. Był to geocentryczny model
wszechświata (Geo- Ziemia, centrum- środek).
Geocentryczny model budowy wszechświata.
Dopiero w 1543r. polski astronom Mikołaj Kopernik w dziele Pt. ,,O
obrotach sfer niebieskich” przedstawił heliocentryczny model wszechświata (Helios- Słońce,
centrum- środek). Wykazał, sprzeciwiając się poglądom epoki i Kościoła, że Ziemia obraca
się wokół własnej osi w ciągu 24 godzin i że wraz z innymi planetami krąży wokół Słońca,
które jest w centrum Układu Słonecznego.
Heliocentryczny model budowy wszechświata.
Planety Układu Słonecznego obracają się wokół własnej osi i krążą wokół Słońca po
eliptycznych orbitach. W odróżnieniu od gwiazd nie wysyłają światła, lecz odbijają światło
słoneczne. Najczęściej otoczone są drobnymi ciałami niebieskimi krążącymi wokół nichsatelitami.
W Układzie Słonecznym rozróżniamy planety wewnętrzne, które położone są bliżej Słońca i
zewnętrzne, leżące znacznie dalej od niego. Do planet wewnętrznych zaliczamy: Merkurego,
Wenus, Ziemię, Marsa, które zbudowane są głownie ze związków żelaza i skał. Planety
zewnętrzne to ,,gazowe olbrzymy”: Jowisz, Saturn, Uran, Neptun, zawierające przede
wszystkim wodór i hel.
Powyższy rysunek pokazuje jedynie schematyczne rozmieszczenie większych
ciał niebieskich w Układzie Słonecznym. Nie zostały tu zachowane proporcje ich wielkości
oraz odległości między nimi.
Oprócz planet i satelitów, w Układzie Słonecznym znajdują się komety, planetoidy
(asteroidy), meteory i planety karłowate.
Komety to ciała niebieskie obiegające Słońce, składające się z lodowego jądra otoczonego
pyłowo-gazową otoczką i warkocza, który pojawia się dopiero w odległości mniejszej niż
150-300 milionów kilometrów od Słońca.
Planetoidy (asteroidy) to ciała niebieskie krążące wokół Słońca, występujące w pasie
pomiędzy orbitami Marsa i Jowisza, mają średnice od kilku do 1000 kilometrów.
Meteory to niewielkie fragmenty materii międzyplanetarnej spalające się po wejściu w
atmosferę ziemską.
Planety karłowate to obiekty astronomiczne pośrednie między planetami, a małymi ciałami
niebieskimi, znajdujące się na orbicie wokół Słońca. Najbardziej znaną planetą karłowatą z
pięciu dotychczas odkrytych jest Pluton.
Nazwa
planety
Merkury
Wenus
Ziemia
Mars
Jowisz
Saturn
Uran
Neptun
Średnia
odległość od
Słońca w
mln km
58
108
150
230
780
1430
2900
4500
Czas obiegu
wokół
Słońca
Czas obrotu
wokół
własnej osi
Średnica w
km
88 dni
225 dni
365 dni
687 dni
12 lat
29,5 lat
84 lata
165 lat
59 dni
243 dni
24 godz.
25 godz.
10 godz.
10 godz.
17 godz.
16 godz.
4 900
12 100
12 800
6 800
143 000
120 000
52 500
49 500
Liczba
satelitów
0
0
1 (Księżyc)
2
63
56
27
13
Źródłó: ,,H. Młynkowiak, Z. Tomkiewicz, A.Pietrzak-,, ABC geografii”, wyd. ABC, Poznań 2009 plus Internet.
Download