mgr Karolina Wilman

advertisement
CV
mgr Karolina Wilman
E-mail: [email protected]
Telefon: (+48 61) 65 50 219
Zakład Genetyki Patogenów i Odporności Roślin
Zespół Interakcji Roślina-Mikroorganizm
Specjalizacja: biosynteza mikotoksyn, identyfikacja molekularna i morfologiczna grzybów
patogenicznych, grzyby patogeniczne roślin strączkowych
Profil badawczy
Badania dotyczą identyfikacji grzybów patogenicznych zasiedlających groch siewny i łubin
wąskolistny. Analizy obejmują identyfikację molekularną w oparciu o sekwencje czynników
translacyjnych i transkrypcyjnych, morfologiczną ocenę zarodników, identyfikację mikotoksyn
przy zastosowaniu spektrometrii mas.
Metody:



odczyt i analiza sekwencji wybranych fragmentów genomu,
biosynteza mikotoksyn in vitro,
identyfikacja mikotoksyn przy pomocy HPLC/MS
Projekty badawcze krajowe i międzynarodowe

MRiRW
Tytuł projektu: Identyfikacja grzybów chorobotwórczych występujących na nasionach
roślin strączkowych oraz oznaczanie ich metabolitów o właściwościach toksycznych i
antyżywieniowych.
Kierownik: P. Kachlicki
Wykonawca: Karolina Wilman
Okres realizacji: 2011-2015
Zainteresowania / Hobby:
historia, film
Download