Wybrane zagadnienia z fizyki kwantowej i statystycznej

advertisement
Zagadnienia z zakresu „Wybrane zagadnienia fizyki kwantowej i statystycznej” dla
kandydatów na studia doktoranckie fizyki.
1. Eksperymenty prekwantowe: promieniowanie ciała doskonale czarnego, efekt fotoelektryczny,
promienie X;
2. Model atomu Bohra, liczby kwantowe, zasada korespondencji;
3. Falowe własności materii: fale De Brogile’a, zasada nieokreśloności, interpretacja kopenhaska;
4. Równanie Schroedingera, obserwable, stany stacjonarne, rozwiązania r. Schr. dla studni i bariery
potencjału, oscylatora, tunelowanie, degeneracja;
5. Atom wodoru, liczby kwantowe, efekt Zeemana, spin, reguły wyboru, superpozycja stanów;
6. Atomy wieloelektronowe, zakaz Pauliego, układ okresowy, moment pędu, oddziaływanie spinorbita, reguły Hunda;
7. Molekuły, typy wiązań chemicznych, powłoki elektronowe, stany drgające i rotacyjne;
8. Paradoksy i zastosowania mechaniki kwantowej: stany splątane, EPR, kot Schroedingera,
twierdzenia Bella, kryptografia i komputery kwantowa;
9. Przestrzeń fazowa, ergodyczność, równanie Liouville'a;
10. Zespoły statystyczne – mikrokanoniczny, kanoniczny, wielki rozkład kanoniczny;
11. Rozkłady Maxwella i Maxwella-Boltzmana;
12. Elementy fizyki statystycznej układów kwantowych (operator statystyczny, równanie von
Neumanna, zespoły statystyczne) .
Literatura:



C. Cohen-Tannoudji, B. Diu, F. Laloe; Quantum mechanics, John Wiley & Sons, New York 1977;
Kacper Zalewski; Wykłady z nierelatywistycznej mechaniki kwantowej;
http://www.youtube.com/playlist?list=PLlhOYvtSn-ftimnL0_y5ObF5C62U2NUxv
Download
Random flashcards
ALICJA

4 Cards oauth2_google_3d22cb2e-d639-45de-a1f9-1584cfd7eea2

66+6+6+

2 Cards basiek49

2-2=0

2 Cards jogaf85537

2+2=?

2 Cards jogaf85537

Create flashcards