międzynarodowe mistrzostwa wspólnego gołębnika

advertisement
MIĘDZYNARODOWE MISTRZOSTWA WSPÓLNEGO
GOŁĘBNIKA „GOSTYŃ 2016”
(FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY)
Imię i Nazwisko: ………………………………………….................................
Adres: …………………………………………………….................................
……………………………………………………………................................
Kod pocztowy: ………-……… Miejscowość:……………………………......
Telefon kom.: …………………………… Tel. Dom.: …………………..………
e-mail: ……………………………………………………
LISTA ZGŁOSZONYCH GOŁĘBI NA MISTRZOSTWA W. G. 2016 r.
Lp.
Numer rodowy gołębia
Barwa
Drużyna
1.
I
2.
I
3.
I
4.
I
5.
I
1.
II
2.
II
3.
II
4.
II
5.
II
.............................................................
Podpis i pieczątka lek. Weterynarii
Uwagi
..........................................................................
Podpis Hodowcy
Download