Czy Polsce grozi tsunami?

advertisement
WSTĘP DO
SEJSMOLOGII
Marek GRAD
Wydział Fizyki
Instytut Geofizyki UW
Wstęp
1. Sejsmiczność Ziemi
2. Fale tsunami
3. Własności sprężyste skał
4. Fale sejsmiczne
5. Modele źródła sejsmicznego, prekursory i
prognozowanie trzęsień ziemi
6. Sejsmologia i budowa wnętrza Ziemi
7. Sejsmologia strukturalna
8. Sejsmologia i tektonika globalna
______________________________________________________________________
Kod ERASMUS 1103-499_Wstęp do sejsmologii, 3 pkt ECTS, semestr zimowy
Trzęsieni ziemi
Kobe, 1995
Mechanizm trzęsienia ziemi i tsunami
prędkość fali tsunami cg ≈ cf ≈ (gh)½
fale S
fale P
P(kont)
fale objętościowe P i S, załamane, odbite, przemienne, fale powierzchniowe ...
Tomografia sejsmiczna - Hodografy i anomalie rozkładu prędkości fal P w
płaszczu Ziemi - cięcie równikowe
Metody sejsmiczne w badaniach skorupy ziemskiej
(Grad, Tiira i ESC Working Group, GJI, 2009)
Wykład w ramach specjalizacji
„Geofizyka w Geologii”
San Andreas
Koniec WDS
Download
Random flashcards
Create flashcards