Prezentacja

advertisement
Edukacja środowiskowa
Klasa trzecia
Autor:
Bożena Jakóbczyk
Wstęp
Budowa lasu jest zróżnicowana.
W zależności od nasłonecznienia i wilgotności
gleby, rosną różne rośliny.
Tam gdzie jest niewiele światła, ale jest bardzo
duża wilgotność, rośliny zielne są małe i drobne.
W nieco wyższej partii lasu, gdzie częściej
dociera słońce rosną krzewy i młode drzewa.
Najwyższe piętro lasu stanowią wysokie drzewa.
Warstwy lasu
wysokie
drzewa
podszyt
runo
leśne
Wysokie drzewa
Najwyższą warstwę lasu tworzą
wysokie drzewa: dęby, buki,
brzozy, sosny, jodły, modrzewie
i świerki.
Ich korony zatrzymują najwięcej
światła i opadów atmosferycznych.
W tej warstwie lasu ptaki znajdują
schronienie i budują gniazda.
Drzewa iglaste
SOSNA
Kora szarobrązowa. Igły
wyrastają po 2 z
krótkopędu. Szyszki są
kuliste.
JODŁA
Ma igły płaskie, od
spodu z 2 białymi
paskami. Szyszki stoją
ku górze, dojrzałe
rozsypują się.
Drzewa liściaste
BRZOZA
Ma białą korę.
Liście
kształtem
zbliżone do
trójkąta.
JARZĄB
Ma
charakterystyczne
czerwone
owoce zebrane
w baldachimy.
Podszyt
Średnią warstwę lasu, czyli podszyt
stanowią młode drzewa i krzewy,
takie jak:leszczyna, jałowiec,
czeremcha,czarny bez,kalina
i malina.
Żyje w nich dużo owadów
będących pokarmem dla ptaków.
Krzewy
CZARNY BEZ
Krzew o kremowych
kwiatach i czarnych
owocach.
CZEREMCHA
Krzew ma kwiaty białe,
zwisające zebrane w
grona.Owoce są czarne,
a później czerwone.
MALINA
Pędy ma pokryte
szczeciniastymi kolcami.
Owoce złożone są z
wielu czerwonych
kuleczek.
LESZCZYNA
Duży krzew liściasty.
Owoce leszczyny zwane
orzechami laskowymi są
pożywne i zdrowe.
Runo leśne
Najniższą warstwę, zwaną runem
leśnym, tworzą: paprocie, mchy,
borówki, wrzosy,grzyby
i rośliny zielne.
Rośliny te lubią cień i wilgoć.
W nich znajdują schronienie
żaby, zaskrońce i motyle.
Paprocie
ORLICA
Paproć o potrójnie pierzastych
liściach. Tworzy gęste zarośla.
PAPROTKA ZWYCZAJNA
Liście wyrastają pojedynczo
.Na spodniej stronie znajdują
się żółte zarodniki.
Mchy
MECH PŁONNIK
Mech luźny, nierozgałęziony.
Jeden z największych
mchów europejskich.
TORFOWIEC
Mech gąbczasty, barwy
bladozielonej do białawej.
Rośnie w zacienionych
miejscach.
Grzyby
BOROWIK
SZLACHETNY
MUCHOMOR
CZERWONY
Rośliny zielne
KONWALIA MAJOWA
Liście lancetowate, a
kwiaty białe, drobne, w
kształcie dzwoneczków.
PRZYLASZCZKA
Kwiaty ciemnoniebieskie
osadzone są pojedynczo
na prostych łodyżkach.
Inne rośliny runa leśnego
BORÓWKA CZARNA
Krzewinka o
rozgałęzionej łodydze.
Owocami są czarne
jagody.
WRZOS
Krzewinka o jasnofioletowych kwiatach
zebranych w grona.
Podsumowanie
WARSTWY LASU
wysokie drzewa
drzewa iglaste
drzewa liściaste
podszyt
runo leśne
młode drzewa
krzewy
mchy
paprocie
grzyby
rośliny zielne
WYSOKIE DRZEWA
drzewa iglaste
drzewa liściaste
sosna
brzoza
jodła
jarząb
KRZEWY
malina
czeremcha
leszczyna
czarny bez
RUNO LEŚNE
mchy
płonnik
paprocie
torfowiec
paprotka
orlica
grzyby
borowik szlachetny
muchomor czerwony
rośliny zielne
inne rośliny
konwalia
przylaszczka
wrzos
borówka
Download
Random flashcards
123

2 Cards oauth2_google_0a87d737-559d-4799-9194-d76e8d2e5390

bvbzbx

2 Cards oauth2_google_e1804830-50f6-410f-8885-745c7a100970

2-2=0

2 Cards jogaf85537

Create flashcards