II. Co mierzymy ważąc ?

advertisement
II. Co mierzymy ważąc ?
(podstawowe prawa mechaniki)
Do podanego wyrazu dopisz taki początek, by powstałe słowo oznaczało nazwę przyrządu
(zastanów się do pomiaru jakiego parametru służy ten przyrząd):
…………………………metr
…………………………metr
………………………...metr
…………………………metr
…………………………metr
………………………..metr
………………………..metr
1. Masa ciała to….
2. Ile wynosi Twój ciężar …..
3. Z jaką prędkością odjedzie chłopiec na deskorolce, gdy wyrzuci poziomo piłkę o
masie 2000 g z prędkością 108 km/h ?
4. Z jakim pędem porusza się samochód, gdy w czasie 0.1 min rozpędził się do 120
km/h pod wpływem siły 0.1 kN?
5. Z balonu wieżowca upuszczono woreczek z kluczami. Oblicz drogę przebytą
przez woreczek:
w pierwszej sekundzie ruchu
w dwóch sekundach ruchu
w drugiej sekundzie ruchu
6. Uzasadnij, dlaczego pole grawitacyjne można uważać za jednorodne.
7. Czy wektor prędkości samochodu jadącego po obwodzie trójkąta ze stałą
szybkością jest ciągle taki sam?
8. Akrobata skacze z wysoko lecącego helikoptera. Czy i jak zmienia się jego
przyspieszenie w czasie lotu?
9. Dlaczego książka leżąca na stole nie przyspiesza spontanicznie, mimo iż między
jej atomami działają niezliczone siły wzajemnych oddziaływań ?
10.
Odrzutowiec leci ze stałą szybkością 1000 km/h. Siła ciągu silników
wynosi 105 N. Jakie jest jego przyspieszenie? Jaka jest siła oporu powietrza?
11.
Sporządź wykres zależności wartości przyspieszenia ciała np. wózka od:
a. wartości wypadkowej siły przy stałej masie
b. masy przy stałej sile
12.
Wyjaśnij jak to możliwe, że okręt pasażerski może mieć taki sam pęd jak
kula karabinowa?
13.
Na pudełko ślizgające się bez tarcia działają 2 siły, jedna poziomo o
wartości 800 mN, a druga o wartości 2 N pod kątem 60o do poziomu. Z jakim
przyspieszeniem porusza się pudełko? Przedyskutuj dwa przypadki.
14.
Na ciało o masie 10 kg leżące na równi pochyłej o kącie nachylenia
30o działa oprócz siły ciężkości siła działająca równolegle do równi
o wartości 40 N. Jaką drogę pokona ciało w ciągu 2 s, jeżeli współczynnik
tarcia 0.1.
15.
Na ciało o masie 3 kg leżące na stole działa siła 6N pod kątem 30o. Oblicz
prędkość ciała po 3s.
16.
Dwuramienna waga szalkowa ma ramiona o różnej długości, co powoduje,
że ważone na niej przedmioty mają systematycznie zawyżoną bądź zaniżoną
masę. Przedmiot zważony na jednej szalce ma masę m1, natomiast na drugiej ma
masę m2. Jaką masę ma przedmiot?
17.
Skrzynia o masie 100 kg wciągana jest przy pomocy sznura po nachylonej
powierzchni o długości 10 m na wysokość 6 m. Sznur ułożony jest równolegle do
nachylonej płaszczyzny.
a. Znaleźć naprężenie sznurka, które jest potrzebne po to, aby wciągnąć
skrzynię ze stałą prędkością, jeżeli współczynnik tarcia przylegających do
siebie powierzchni = 0.2.
b. Z jakim przyspieszeniem będzie poruszać się skrzynia, gdy ciągniemy ją siłą
1000 N?
18.
Po wypukłym moście o promieniu krzywizny 100 m jedzie samochód ze
stałą prędkością 54 km/h. Masa samochodu wynosi 2000 kg. Oblicz siłę nacisku
samochodu w jego najwyższym punkcie. Jaka musiała by być prędkość
samochodu, aby stracił on kontakt z podłożem?
19.
Student o masie 50 kg jedzie na wrotkach z szybkością 5m/s. W pewnym
momencie wyrzuca piłkę tak, że jej prędkość wynosi 10 m/s i jest skierowana
przeciwnie do kierunku ruchu początkowego. Jaka jest jego szybkość po
wyrzuceniu piłki?
Download
Random flashcards
123

2 Cards oauth2_google_0a87d737-559d-4799-9194-d76e8d2e5390

66+6+6+

2 Cards basiek49

Prace Magisterskie

2 Cards Pisanie PRAC

słowka

2 Cards kksenia.kot1997

2-2=0

2 Cards jogaf85537

Create flashcards