Pismo techniczne

advertisement
Pismo techniczne.
W rysunku technicznym powszechnie stosowane jest pismo dostępne w programach komputerowych.
Niestety poszczególne programy komputerowe niezbyt dokładnie i w zgodzie z polskimi normami
podchodzą do kwestii pisma technicznego. W tradycyjnym rysunku technicznym stosuje się pismo
znormalizowane proste lub pochyłe, dla którego określone są wszystkie wielkości charakterystyczne
pisma w odniesieniu do grubości linii pisma. Na grubość linii pisma wpływ ma przede wszystkim
wielkość arkusza rysunkowego.
Wielkości charakterystyczne dla pisma technicznego rodzaju B.
Oznaczenie
Wymiary w [mm]
h - wysokość wielkiej litery 1,8
2,5
3,5
5
7
10
14
20
c - wysokość małej litery
1,3
1,8
2,5
3,5
5
7
10
14
a - odstęp pomiędzy
literami
0,35
0,5
0,7
1
1,4
2
2,8
4
b - odstęp pomiędzy
wierszami
3,1
4,3
6
8,5
12
17
24
34
e - odstęp pomiędzy
wyrazami
1,1
1,5
2,1
3
4,2
6
8,4
12
d - grubość linii pisma
0,18
0,25
0,35
0,5
0,7
1
1,4
2,0
Kolorem żółtym oznaczyłem wymiary pisma, które będziemy stosować na arkuszach A 4.
Szerokości "g" liter i cyfr można wyrazić w postaci zależności od grubości linii pisma określonej
jako wartość "d". Ma to swoje uzasadnienie. Trudno byłoby na rysunku pisać pismem o wysokości
5 mm linią o grubości 2 mm.
Szerokości liter i cyfr wyrażone w postaci krotności wielkości "d"
1d
I, i
2d
l
3d
j, ł, 1
4d
J, c, ć, f, r, t
5d
C, Ć, E, F, L, b, d, e, g, h, k, n, o, p, q, s, u, v, x, y, z, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 0
6d
a, ę, Ę, B, D, G, Ł, H, K, N, O, P, R, S, T, U, Z, 4
7d
ą, A, M, Q, V, X, Y, m, w
8d
Ą
9d
W
Kształty liter - pismo techniczne proste rodzaju B
Download