Załącznik do wniosku na usunięcie drzew lub

advertisement
Załącznik do wniosku na usunięcie drzew lub krzewów
Gatunek
drzewa lub
krzewu i
Odmiana
Wiek
Nr
geodezyjny
działki i
obręb
Obwód
Odległość
drzewa na
od
wysokości
budynku
130 cm lub
lub drogi
powierzchnia
krzewu w m2
Odległość
od granic
działki
Przyczyna usunięcia
Uwagi organu
……………………. (powielić tabelę tyle razy ile jest to konieczne)
Download
Random flashcards
ALICJA

4 Cards oauth2_google_3d22cb2e-d639-45de-a1f9-1584cfd7eea2

Prace Magisterskie

2 Cards Pisanie PRAC

2-2=0

2 Cards jogaf85537

Create flashcards