GODZ

advertisement
GODZ.
PONIEDZIAŁEK
8.00-9.30
9.45-11.15
II ROK I° BAŁKANISTYKA
WTOREK
ŚRODA
Podstawy turystyki
mgr K. Giel
015
PIĄTEK
CZWARTEK
Zarys dziejów państw
Europy PołudniowoWschodniej
prof. dr hab. I.
Czamańska
W 281
Krąg literatury
bizantyńskiej
dr A. Kotłowska
10.15-11.45
015
Wstęp do teorii kultury
dr E. Szkudlarek
218
Lektoraty
Lektoraty
11.30-13.00
Wprowadzenie do
prawosławia
prof. I. Lis-Wielgosz
12.00-13.30
W 285
13.30-15.00
15.15-16.45
Filozofia
prof. P. Orlik
16.10-17.40
014
17.00-18.30
18.45-20.15
Wprowadzenie do islamu
prof. dr hab. Z. Pentek
17.50-19.20
W 81
Wprowadzenie do islamu
prof. dr hab. Z. Pentek
19.25-20.10
81
Język macedoński
mgr Z. Dimoski
13.20-14.50
Język macedoński
mgr Z. Dimoski
12.15-14.30
81
Wstęp do prawosławia
prof. I. Lis-Wielgosz
185
Język turecki
mgr R. Andrzejewski
128
Zróżnicowanie etnicznokulturowe Bałkanów
dr J. Bednarski
16.45-18.15
284
014
Redakcja pism
urzędowych
mgr Z. Dimoski
82
Download
Random flashcards
66+6+6+

2 Cards basiek49

Pomiary elektr

2 Cards m.duchnowski

2-2=0

2 Cards jogaf85537

Create flashcards