Rodzaj odpadów Okres Nieruchomości w zabudowie

advertisement
Rodzaj odpadów
Okres
1
2
zmieszane
inne odpady nieulegające biodegradacji
szkło opakowaniowe z wyłączeniem opakowań po
środkach ochrony roślin, środkach medycznych
i truciznach
opakowania z tworzyw sztucznych z wyłączeniem
opakowań po środkach ochrony roślin, środkach
medycznych i truciznach, metal, opakowania
wielomateriałowe
Nieruchomości w zabudowie
jednorodzinnej lub zagrodowej
3
Inne nieruchomości
zamieszkałe
4
Nieruchomości na których nie
zamieszkują mieszkańcy
5
Cmentarze komunalne
6
dla części niezamieszkałej
nieruchomości - co najmniej
jeden raz w tygodniu
przez
cały rok
jeden raz w tygodniu
przez
cały rok
________
przez
cały rok
przez
cały rok
co najmniej raz w tygodniu
_______
_______
________
co najmniej dwa razy w
tygodniu
jeden raz na dwa tygodnie
co najmniej jeden raz w miesiącu
co najmniej jeden raz w miesiącu
co najmniej jeden raz w
miesiącu
jeden raz na dwa tygodnie
co najmniej jeden raz w miesiącu
co najmniej jeden raz w miesiącu
co najmniej jeden raz w
miesiącu
co najmniej jeden raz w miesiącu
co najmniej jeden raz w
miesiącu
- dla zabudowy jednorodzinnej :
jeden raz w tygodniu,
- dla zabudowy wielorodzinnej:
szesnaście razy
w roku, w terminach
uzgodnionych z podmiotem
odbierającym odpady
co najmniej dwa razy w
tygodniu
jeden raz w miesiącu, w
terminach uzgodnionych z
podmiotem odbierającym
odpady
jeden raz w miesiącu, w
terminach uzgodnionych z
podmiotem odbierającym
odpady
co najmniej dwa razy w
tygodniu
________
cztery razy w roku w terminach
uzgodnionych z podmiotem
odbierającym odpady”
dla części zamieszkałej
nieruchomości - co najmniej dwa
razy w tygodniu
co najmniej jeden raz w miesiącu
papier
przez
cały rok
jeden raz na dwa tygodnie
1.IV.30.XI.
jeden raz w tygodniu
1.XII 31.III
jeden raz w miesiącu, w
terminach uzgodnionych z
podmiotem odbierającym odpady
szesnaście razy
w roku, w terminach
uzgodnionych z podmiotem
odbierającym odpady
odpady zielone
naturalne choinki
1.I. 28.II.
jeden raz w tygodniu
dwa razy w tygodniu
- dla zabudowy jednorodzinnej :
jeden raz w tygodniu,
- dla zabudowy wielorodzinnej:
dwa razy w tygodniu
odpady wielkogabarytowe
przez
cały rok
cztery razy w roku w terminach
uzgodnionych z podmiotem
odbierającym odpady
dwadzieścia cztery razy
w roku
cztery razy w roku w terminach
uzgodnionych z podmiotem
odbierającym odpady
Download
Random flashcards
123

2 Cards oauth2_google_0a87d737-559d-4799-9194-d76e8d2e5390

ALICJA

4 Cards oauth2_google_3d22cb2e-d639-45de-a1f9-1584cfd7eea2

66+6+6+

2 Cards basiek49

Pomiary elektr

2 Cards m.duchnowski

Create flashcards