Czy można uzyskać idealną strukturę w strefie wpływu

advertisement
Fundusze Europejskie – dla rozwoju Polski Wschodniej
Korzystna struktura
krystaliczna
w strefie wpływu ciepła
Przygotował
Dr Łukasz Madej
Regionalna Izba Gospodarcza, ul. 1-go Sierpnia 26 b, 37-450 Stalowa Wola, tel. 15 844 03 57
Fundusze Europejskie – dla rozwoju Polski Wschodniej
Złącze spawane
spoina
obszar materiału spawanego,
który uległ stopieniu
linia wtopienia
materiał spawany
materiał spawany
strefa wpływu ciepła
Regionalna Izba Gospodarcza, ul. 1-go Sierpnia 26 b, 37-450 Stalowa Wola, tel. 15 844 03 57
Fundusze Europejskie – dla rozwoju Polski Wschodniej
Strefa wpływu ciepła – SWC
• Część złącza, w której nastąpiły zmiany strukturalne w wyniku
oddziaływania ciepła spawania.
• Głębokość strefy wpływu ciepła zależy od metody oraz techniki
spawania.
• Zmiany mikrostruktury i właściwości SWC są wynikiem przemian
alotropowych, przemian fazowych oraz odkształcenia sieci
krystalograficznej. W metalu nagrzanym powyżej pewnej
charakterystycznej dla niego temperatury następuje rozrost ziaren,
tym większy, im wyższa jest temperatura i dłuższy czas jej
oddziaływania.
• W czasie nagrzewania, w niektórych materiałach mogą wystąpić
procesy wydzieleniowe, na przykład węglików metali, oraz
powstawać nowe fazy międzymetaliczne.
Regionalna Izba Gospodarcza, ul. 1-go Sierpnia 26 b, 37-450 Stalowa Wola, tel. 15 844 03 57
Fundusze Europejskie – dla rozwoju Polski Wschodniej
Strefa wpływu ciepła – SWC
Regionalna Izba Gospodarcza, ul. 1-go Sierpnia 26 b, 37-450 Stalowa Wola, tel. 15 844 03 57
Fundusze Europejskie – dla rozwoju Polski Wschodniej
Korzystna struktura SWC
Idealna struktura SWC
=
Struktura materiału
rodzimego
Regionalna Izba Gospodarcza, ul. 1-go Sierpnia 26 b, 37-450 Stalowa Wola, tel. 15 844 03 57
Fundusze Europejskie – dla rozwoju Polski Wschodniej
Jak uzyskać korzystną strukturą w
strefie wpływu ciepła?
• Odpowiednio dobrana obróbka cieplna
• Obniżenie energii liniowej spawania
Regionalna Izba Gospodarcza, ul. 1-go Sierpnia 26 b, 37-450 Stalowa Wola, tel. 15 844 03 57
Fundusze Europejskie – dla rozwoju Polski Wschodniej
Energia liniowa spawania
E – energia liniowa spawania [J/m],
U – napięcie łuku [V],
I – natężenie prądu spawania [A],
V – prędkość spawania [m/s],
P – moc cieplna [W].
Regionalna Izba Gospodarcza, ul. 1-go Sierpnia 26 b, 37-450 Stalowa Wola, tel. 15 844 03 57
Fundusze Europejskie – dla rozwoju Polski Wschodniej
Obniżanie energii liniowej spawania
Metody
niskoenergetyczne
• Mała moc cieplna
Metody
wysokoenergetyczne
• Duża moc cieplna
• Duża prędkość spawania
Regionalna Izba Gospodarcza, ul. 1-go Sierpnia 26 b, 37-450 Stalowa Wola, tel. 15 844 03 57
Fundusze Europejskie – dla rozwoju Polski Wschodniej
Metody niskoenergetyczne
• Cold Metal Transfer – CMT
• Intelligent Arc Control – IAC
• Cold Arc
Regionalna Izba Gospodarcza, ul. 1-go Sierpnia 26 b, 37-450 Stalowa Wola, tel. 15 844 03 57
Fundusze Europejskie – dla rozwoju Polski Wschodniej
CMT – Cold Metal Transfer
Regionalna Izba Gospodarcza, ul. 1-go Sierpnia 26 b, 37-450 Stalowa Wola, tel. 15 844 03 57
Fundusze Europejskie – dla rozwoju Polski Wschodniej
CMT
• Spawanie łukiem zwarciowym
• Posuw drutu jest wykorzystywany do
sterowania procesem
• Drut podawany jest w kierunku jeziorka
i jest okresowo cofany
• Częstotliwość cofania – ok. 70 Hz
Regionalna Izba Gospodarcza, ul. 1-go Sierpnia 26 b, 37-450 Stalowa Wola, tel. 15 844 03 57
Fundusze Europejskie – dla rozwoju Polski Wschodniej
CMT
Regionalna Izba Gospodarcza, ul. 1-go Sierpnia 26 b, 37-450 Stalowa Wola, tel. 15 844 03 57
Fundusze Europejskie – dla rozwoju Polski Wschodniej
CMT
• Niskie natężenie prądu zwarcia
• Niska moc cieplna
• Prędkość
spawania
dochodząca
do 2÷3 m/min
• Przenoszenie metalu odbywa się praktycznie
bez przepływu prądu
• Spawanie odbywa się praktycznie bez
rozprysków
Regionalna Izba Gospodarcza, ul. 1-go Sierpnia 26 b, 37-450 Stalowa Wola, tel. 15 844 03 57
Fundusze Europejskie – dla rozwoju Polski Wschodniej
CMT
• Wąska strefa wpływu ciepła
• Mniejsze
odkształcenia
materiałów
niż
w
konwencjonalnych
• Wysoka jakość spoiny
spawanych
metodach
Regionalna Izba Gospodarcza, ul. 1-go Sierpnia 26 b, 37-450 Stalowa Wola, tel. 15 844 03 57
Fundusze Europejskie – dla rozwoju Polski Wschodniej
CMT
Regionalna Izba Gospodarcza, ul. 1-go Sierpnia 26 b, 37-450 Stalowa Wola, tel. 15 844 03 57
Fundusze Europejskie – dla rozwoju Polski Wschodniej
Zastosowanie CMT
• Cienkie
blachy
ze
stali
niestopowych,
niskostopowych
i
wysokostopowych
nierdzewnych (nawet 0,3 mm)
• Łączenie cienkich blach aluminiowych ze
stalowymi
• Lutospawnie metodą MIG
Regionalna Izba Gospodarcza, ul. 1-go Sierpnia 26 b, 37-450 Stalowa Wola, tel. 15 844 03 57
Fundusze Europejskie – dla rozwoju Polski Wschodniej
Zastosowanie CMT
• Wykonywanie spoin przetopowych w każdej pozycji
• Uzyskiwanie pełnego przetopu przy dużych odstępach
pomiędzy łączonymi elementami (nawet 5 mm)
Regionalna Izba Gospodarcza, ul. 1-go Sierpnia 26 b, 37-450 Stalowa Wola, tel. 15 844 03 57
Fundusze Europejskie – dla rozwoju Polski Wschodniej
IAC – Intelligent Arc Control
Regionalna Izba Gospodarcza, ul. 1-go Sierpnia 26 b, 37-450 Stalowa Wola, tel. 15 844 03 57
Fundusze Europejskie – dla rozwoju Polski Wschodniej
IAC – Intelligent Arc Control
•
•
•
•
•
Spawanie łukiem zwarciowym
Zwiększone natężenie prądu podczas zwarcia
Zmniejszone natężenie podczas jarzenia łuku
Niska moc cieplna
Niska energia liniowa spawania
Regionalna Izba Gospodarcza, ul. 1-go Sierpnia 26 b, 37-450 Stalowa Wola, tel. 15 844 03 57
Fundusze Europejskie – dla rozwoju Polski Wschodniej
Natężenie prądu
IAC
Regionalna Izba Gospodarcza, ul. 1-go Sierpnia 26 b, 37-450 Stalowa Wola, tel. 15 844 03 57
Czas
Fundusze Europejskie – dla rozwoju Polski Wschodniej
Rys.
Porównanie
przebiegu
natężenia
prądu
w czasie dla klasycznego spawania MIG i procesu IAC.
spawania
[1]
A – jarzenie łuku
B – zwarcie
[1] J. L. Skovfo - Zmniejszenie zjawiska rozprysku i obniżenie energii liniowej w spawaniu łukiem krótkim.
Regionalna Izba Gospodarcza, ul. 1-go Sierpnia 26 b, 37-450 Stalowa Wola, tel. 15 844 03 57
Fundusze Europejskie – dla rozwoju Polski Wschodniej
[1]
Przerwanie zwarcia w klasycznym spawaniu MIG
Przerwanie zwarcia w spawaniu IAC
[1] J. L. Skovfo - Zmniejszenie zjawiska rozprysku i obniżenie energii liniowej w spawaniu łukiem krótkim.
Regionalna Izba Gospodarcza, ul. 1-go Sierpnia 26 b, 37-450 Stalowa Wola, tel. 15 844 03 57
Fundusze Europejskie – dla rozwoju Polski Wschodniej
[1]
[1] J. L. Skovfo - Zmniejszenie zjawiska rozprysku i obniżenie energii liniowej w spawaniu łukiem krótkim.
Regionalna Izba Gospodarcza, ul. 1-go Sierpnia 26 b, 37-450 Stalowa Wola, tel. 15 844 03 57
Fundusze Europejskie – dla rozwoju Polski Wschodniej
Zastosowanie IAC
• Wykonywanie warstw przetopowych
• Spawanie cienkich blach (nawet 0,3 mm)
Regionalna Izba Gospodarcza, ul. 1-go Sierpnia 26 b, 37-450 Stalowa Wola, tel. 15 844 03 57
Fundusze Europejskie – dla rozwoju Polski Wschodniej
Cold Arc
Regionalna Izba Gospodarcza, ul. 1-go Sierpnia 26 b, 37-450 Stalowa Wola, tel. 15 844 03 57
Fundusze Europejskie – dla rozwoju Polski Wschodniej
Cold Arc
• Spawanie łukiem zwarciowym
• Przebieg napięcia jak przy konwencjonalnym
łuku zwarciowym
• Raptowne zmniejszanie natężenia prądu w
okresach pomiędzy zwarciami
• Niska moc cieplna
• Wąska strefa wpływu ciepła
Regionalna Izba Gospodarcza, ul. 1-go Sierpnia 26 b, 37-450 Stalowa Wola, tel. 15 844 03 57
Fundusze Europejskie – dla rozwoju Polski Wschodniej
Cold Arc
• Mniejsze zmiany struktury
• Niewielkie odkształcenia
Regionalna Izba Gospodarcza, ul. 1-go Sierpnia 26 b, 37-450 Stalowa Wola, tel. 15 844 03 57
Fundusze Europejskie – dla rozwoju Polski Wschodniej
Zastosowanie Cold Arc
• Cienkie
blachy
ze
stali
niestopowych,
niskostopowych i wysokostopowych (nawet 0,3
mm)
• Stopy aluminium
Regionalna Izba Gospodarcza, ul. 1-go Sierpnia 26 b, 37-450 Stalowa Wola, tel. 15 844 03 57
Fundusze Europejskie – dla rozwoju Polski Wschodniej
Metody niskoenergetyczne,
a zanieczyszczenie środowiska
Wielkość emisji pyłu jest przy metodach IAC,
CMT, ColdArc nawet kilkukrotnie mniejsza w
porównaniu do konwencjonalnych metod
spawania łukowego w osłonie gazów.
Regionalna Izba Gospodarcza, ul. 1-go Sierpnia 26 b, 37-450 Stalowa Wola, tel. 15 844 03 57
Fundusze Europejskie – dla rozwoju Polski Wschodniej
[2]
Rys. Emisja pyłu przy spawaniu stali austenitycznej w osłonie 98 % Ar + 2 % O2.
[2] J. Matusiak, J. Wyciślik – Zagrożenia w środowisku pracy przy spawaniu i lutospawaniu łukowym metodami
niskoenergetycznymi.
Regionalna Izba Gospodarcza, ul. 1-go Sierpnia 26 b, 37-450 Stalowa Wola, tel. 15 844 03 57
Fundusze Europejskie – dla rozwoju Polski Wschodniej
[2]
Rys. Emisja NOx przy spawaniu stali austenitycznej w osłonie 98 % Ar + 2 % O2.
[2] J. Matusiak, J. Wyciślik – Zagrożenia w środowisku pracy przy spawaniu i lutospawaniu łukowym metodami
niskoenergetycznymi.
Regionalna Izba Gospodarcza, ul. 1-go Sierpnia 26 b, 37-450 Stalowa Wola, tel. 15 844 03 57
Fundusze Europejskie – dla rozwoju Polski Wschodniej
[2]
Rys. Emisja CO przy spawaniu stali austenitycznej w osłonie 98 % Ar + 2 % O2.
[2] J. Matusiak, J. Wyciślik – Zagrożenia w środowisku pracy przy spawaniu i lutospawaniu łukowym metodami
niskoenergetycznymi.
Regionalna Izba Gospodarcza, ul. 1-go Sierpnia 26 b, 37-450 Stalowa Wola, tel. 15 844 03 57
Fundusze Europejskie – dla rozwoju Polski Wschodniej
[2]
Rys. Emisja pyłu przy spawaniu stali austenitycznej metodą ColdArc w osłonie różnych gazów.
[2] J. Matusiak, J. Wyciślik – Zagrożenia w środowisku pracy przy spawaniu i lutospawaniu łukowym metodami
niskoenergetycznymi.
Regionalna Izba Gospodarcza, ul. 1-go Sierpnia 26 b, 37-450 Stalowa Wola, tel. 15 844 03 57
Fundusze Europejskie – dla rozwoju Polski Wschodniej
Metody wysokoenergetyczne
• Spawanie laserowe
• Spawanie wiązką elektronów
Regionalna Izba Gospodarcza, ul. 1-go Sierpnia 26 b, 37-450 Stalowa Wola, tel. 15 844 03 57
Fundusze Europejskie – dla rozwoju Polski Wschodniej
Regionalna Izba Gospodarcza, ul. 1-go Sierpnia 26 b, 37-450 Stalowa Wola, tel. 15 844 03 57
Fundusze Europejskie – dla rozwoju Polski Wschodniej
Regionalna Izba Gospodarcza, ul. 1-go Sierpnia 26 b, 37-450 Stalowa Wola, tel. 15 844 03 57
Fundusze Europejskie – dla rozwoju Polski Wschodniej
Spawanie laserowe
• Niska energia liniowa spawania
• Silnie zogniskowana wiązka lasera o dużej mocy
(gęstości energii ok. 1 MW/cm2, można uzyskać gęstości
nawet powyżej 1011 W/cm2)
• Niewielka objętość przetopionego materiału
• Szerokość spoiny od 0,2 do 13 mm
• Wąska strefa wpływu ciepła
[3]
[3] O.A. Idowu, O.A. Ojo, M.C. Chaturvedi – Effect of heat input on heat affected zone cracking in
laser welded ATI Allvac 718Plus superalloy.
Regionalna Izba Gospodarcza, ul. 1-go Sierpnia 26 b, 37-450 Stalowa Wola, tel. 15 844 03 57
Fundusze Europejskie – dla rozwoju Polski Wschodniej
Spawanie laserowe
• Szybkie odprowadzanie ciepła i stygnięcie
spoiny
• Minimalne
odkształcenia
i
naprężenia
spawalnicze
• Stabilność pracy
• Bardzo dobra spawalność metalurgiczna i
technologiczna
• Wysoka jakość złączy spawanych
Regionalna Izba Gospodarcza, ul. 1-go Sierpnia 26 b, 37-450 Stalowa Wola, tel. 15 844 03 57
Fundusze Europejskie – dla rozwoju Polski Wschodniej
Spawanie laserowe
• Ograniczona obróbka wykańczająca
• Łatwa obsługa urządzeń
• Ograniczenie
szkodliwego
oddziaływania na obsługę
• Ograniczenie
szkodliwego
oddziaływania na środowisko
Regionalna Izba Gospodarcza, ul. 1-go Sierpnia 26 b, 37-450 Stalowa Wola, tel. 15 844 03 57
wpływu
wpływu
Fundusze Europejskie – dla rozwoju Polski Wschodniej
Spawanie laserowe
•
•
•
•
•
Lasery gazowe
Lasery na ciele stałym YAG
Lasery diodowe dużej mocy – HPDL
Lasery włóknowe
Spawanie hybrydowe
Regionalna Izba Gospodarcza, ul. 1-go Sierpnia 26 b, 37-450 Stalowa Wola, tel. 15 844 03 57
Fundusze Europejskie – dla rozwoju Polski Wschodniej
Spawanie hybrydowe
• Laser + TIG
• Laser + MIG/MAG
Regionalna Izba Gospodarcza, ul. 1-go Sierpnia 26 b, 37-450 Stalowa Wola, tel. 15 844 03 57
Fundusze Europejskie – dla rozwoju Polski Wschodniej
Spawanie hybrydowe: Laser + MAG
• Laser-leading
• MAG-leading
[7]
[7] X. Cao, P. Wanjara, J. Huang, C. Munro, A. Nolting – Hybrid fiber laser – Arc welding of thick section high
strength low alloy steel.
Regionalna Izba Gospodarcza, ul. 1-go Sierpnia 26 b, 37-450 Stalowa Wola, tel. 15 844 03 57
Fundusze Europejskie – dla rozwoju Polski Wschodniej
HSLA-65
[7]
C = 0,1 %
Mn = 1,1÷1,65 %
Si = 0,1÷0,4 %
Ni = 0,4 %
Cr = 0,2 %
Cu = 0,35 %
Mo = 0,08 %
Ti = 0,007÷0,020 %
N = 0,012 %
S = 0,01
[7] X. Cao, P. Wanjara, J. Huang, C. Munro, A. Nolting – Hybrid fiber laser – Arc welding of thick section high
strength low alloy steel.
Regionalna Izba Gospodarcza, ul. 1-go Sierpnia 26 b, 37-450 Stalowa Wola, tel. 15 844 03 57
Fundusze Europejskie – dla rozwoju Polski Wschodniej
Laser
MAG
[7]
FI
M
B
B
M
[7] X. Cao, P. Wanjara, J. Huang, C. Munro, A. Nolting – Hybrid fiber laser – Arc welding of thick section high
strength low alloy steel.
Regionalna Izba Gospodarcza, ul. 1-go Sierpnia 26 b, 37-450 Stalowa Wola, tel. 15 844 03 57
Fundusze Europejskie – dla rozwoju Polski Wschodniej
Hybryda – Laser-leading
Hybryda – MAG-leading
[7]
FI
B
B
FI
[7] X. Cao, P. Wanjara, J. Huang, C. Munro, A. Nolting – Hybrid fiber laser – Arc welding of thick section high
strength low alloy steel.
Regionalna Izba Gospodarcza, ul. 1-go Sierpnia 26 b, 37-450 Stalowa Wola, tel. 15 844 03 57
Fundusze Europejskie – dla rozwoju Polski Wschodniej
Laser leading
[7]
[7] X. Cao, P. Wanjara, J. Huang, C. Munro, A. Nolting – Hybrid fiber laser – Arc welding of thick section high
strength low alloy steel.
Regionalna Izba Gospodarcza, ul. 1-go Sierpnia 26 b, 37-450 Stalowa Wola, tel. 15 844 03 57
Fundusze Europejskie – dla rozwoju Polski Wschodniej
MAG leading
[7]
[7]
[7] X. Cao, P. Wanjara, J. Huang, C. Munro, A. Nolting – Hybrid fiber laser – Arc welding of thick section high
strength low alloy steel.
Regionalna Izba Gospodarcza, ul. 1-go Sierpnia 26 b, 37-450 Stalowa Wola, tel. 15 844 03 57
Fundusze Europejskie – dla rozwoju Polski Wschodniej
Spawanie hybrydowe: Laser + MAG
• Mniejsza twardość
•
•
•
•
HSLA-65 – 210 HV
SWC (MAG) – 280 HV
SWC (Laser) – 320÷360 HV
SWC (Hybryda) - 240÷280 HV
Regionalna Izba Gospodarcza, ul. 1-go Sierpnia 26 b, 37-450 Stalowa Wola, tel. 15 844 03 57
Fundusze Europejskie – dla rozwoju Polski Wschodniej
Spawanie hybrydowe: Laser + MAG
•
•
•
•
•
Niska energia liniowa
Wąska spoina
Wąska strefa wpływu ciepła
Duża głębokość wtopienia
Mniejsze odkształcenia spawalnicze
Regionalna Izba Gospodarcza, ul. 1-go Sierpnia 26 b, 37-450 Stalowa Wola, tel. 15 844 03 57
Fundusze Europejskie – dla rozwoju Polski Wschodniej
Spawanie hybrydowe: Laser + MAG
•
•
•
•
•
•
Duża tolerancja na dokładność złożenia elementów
Wysoka wytrzymałość
Niższa prędkość chłodzenia
Mniejsza podatność na pęknięcia na gorąco
Mniejsza podatność na pęknięcia wodorowe
Porowatość poniżej 1%
Regionalna Izba Gospodarcza, ul. 1-go Sierpnia 26 b, 37-450 Stalowa Wola, tel. 15 844 03 57
Fundusze Europejskie – dla rozwoju Polski Wschodniej
Spawanie
hybrydowe
[8]
[7] C. Li, K. Muneharua, S. Takao, H. Kouji – Fiber laser-GMA hybrid welding of commercially pure titanium.
Regionalna Izba Gospodarcza, ul. 1-go Sierpnia 26 b, 37-450 Stalowa Wola, tel. 15 844 03 57
Fundusze Europejskie – dla rozwoju Polski Wschodniej
Spawanie wiązką elektronów
• Źródłem ciepła jest energia kinetyczna elektronów
rozpędzonych
do
bardzo
dużych
prędkości,
poruszających się w próżni.
• W porównaniu do metod konwencjonalnych spawanie
elektronowe zapewnia dotarcie do trudno dostępnych
miejsc materiału oraz nieporównywalnie większą
prędkość wykonania spoiny (do 100 mm/s).
• Zastosowanie wiązki elektronów do łączenia materiałów
pozwala na przeprowadzenie procesu zarówno przed
obróbką cieplną elementów, jak i po ostatecznej
obróbce.
Regionalna Izba Gospodarcza, ul. 1-go Sierpnia 26 b, 37-450 Stalowa Wola, tel. 15 844 03 57
Fundusze Europejskie – dla rozwoju Polski Wschodniej
Spawanie wiązką elektronów
• Uzyskana spoina jest bardzo wąska, czysta,
błyszcząca i regularna, a jej własności są
porównywalne do otaczającego je materiału.
• Stosunek szerokości do głębokości spoiny od
1:10 do nawet 1:50.
• Praktycznie brak strefy wpływu ciepła.
• Brak potrzeby ukosowania (złącza na I)
• Duży zakres grubości łączonych elementów
(nawet 60 mm)
Regionalna Izba Gospodarcza, ul. 1-go Sierpnia 26 b, 37-450 Stalowa Wola, tel. 15 844 03 57
Fundusze Europejskie – dla rozwoju Polski Wschodniej
Spawanie wiązką elektronów
[9]
[9] C.A. Huang, T.H. Wang, C.H. Lee, W.C. Han – Hybrid fiber laser – A study of the heat-affected zone (HAZ) of
an Inconel 718 sheet welded with electron-beam welding (EBW).
Regionalna Izba Gospodarcza, ul. 1-go Sierpnia 26 b, 37-450 Stalowa Wola, tel. 15 844 03 57
Fundusze Europejskie – dla rozwoju Polski Wschodniej
Spawanie wiązką elektronów
[9]
[9] C.A. Huang, T.H. Wang, C.H. Lee, W.C. Han – Hybrid fiber laser – A study of the heat-affected zone (HAZ) of
an Inconel 718 sheet welded with electron-beam welding (EBW).
Regionalna Izba Gospodarcza, ul. 1-go Sierpnia 26 b, 37-450 Stalowa Wola, tel. 15 844 03 57
Fundusze Europejskie – dla rozwoju Polski Wschodniej
Spawanie wiązką elektronów
[9]
[9] C.A. Huang, T.H. Wang, C.H. Lee, W.C. Han – Hybrid fiber laser – A study of the heat-affected zone (HAZ) of
an Inconel 718 sheet welded with electron-beam welding (EBW).
Regionalna Izba Gospodarcza, ul. 1-go Sierpnia 26 b, 37-450 Stalowa Wola, tel. 15 844 03 57
Fundusze Europejskie – dla rozwoju Polski Wschodniej
Spawanie wiązką elektronów
• Spawanie metali o różnych właściwościach fizykochemicznych
• Brak materiału dodatkowego (spoiwo, topniki, gazy)
• Większa wydajność
• Eliminacja odkształceń spawalniczych
Regionalna Izba Gospodarcza, ul. 1-go Sierpnia 26 b, 37-450 Stalowa Wola, tel. 15 844 03 57
Fundusze Europejskie – dla rozwoju Polski Wschodniej
Warunki spawania wiązką elektronów
• Bardzo dokładne pozycjonowanie wiązki (dokładność
±0,1 mm)
• Stabilizowanie wiązki podczas spawania
• Eliminacja szczątkowych pól magnetycznych elementów
oprzyrządowania
Regionalna Izba Gospodarcza, ul. 1-go Sierpnia 26 b, 37-450 Stalowa Wola, tel. 15 844 03 57
Fundusze Europejskie – dla rozwoju Polski Wschodniej
Wady spawania wiązką elektronów
• Powstawanie struktur hartowniczych
• Porowatość
• Spawanie w próżni powoduje intensywne uwalnianie
pierwiastków o dużej prężności par, np. cynku
Regionalna Izba Gospodarcza, ul. 1-go Sierpnia 26 b, 37-450 Stalowa Wola, tel. 15 844 03 57
Fundusze Europejskie – dla rozwoju Polski Wschodniej
Zastosowanie spawania wiązką elektronów
•
•
•
•
•
•
Stale niskowęglowe (uspokojone)
Stale nierdzewne
Stale utwardzone wydzieleniowo
Stopy miedzi (nie zawierające cynku)
Stopy aluminium
Stopy tytanu, ołowiu, molibdenu, tantalu
Regionalna Izba Gospodarcza, ul. 1-go Sierpnia 26 b, 37-450 Stalowa Wola, tel. 15 844 03 57
Fundusze Europejskie – dla rozwoju Polski Wschodniej
Dziękuję za uwagę
Regionalna Izba Gospodarcza, ul. 1-go Sierpnia 26 b, 37-450 Stalowa Wola, tel. 15 844 03 57
Download