Wiersze i komentarze na Rocznicę I Komunii św

advertisement
WIERSZE I KOMENTARZE NA ROCZNICĘ
I KOMUNIIŚWIĘTEJ
WERSJA I
Pieśń na wejście
Znak krzyża i pozdrowienie.
PROŚBA DZIECI
Rok temu przeżywaliśmy najpiękniejszy dzień I Komunii św. Wtedy Pan Jezus
pod postacią chleba po raz pierwszy przyszedł do naszych serc. Był to dzień
wielkiej radości dla nas, dla naszych rodzin, dla naszej parafii i dla całego
Kościoła.
Od tego czasu minął już rok, przez który klękaliśmy przed ołtarzem, by przyjąć
do swego serca żywego Boga Jezusa Chrystusa naszego najlepszego Przyjaciela.
Dziś przychodzimy, aby radosnym sercem dziękować Jezusowi za dar
Eucharystii dla Kościoła, za dzień naszej I Komunii św, za każdą Komunię
świętą, którą przyjęliśmy.
Chcemy prosić dziś Boga Ojca, Syna i Ducha św. aby dał nam łaskę wytrwania
w wierze aż do śmierci, byśmy żyjąc każdego dnia w obecności Jezusa, stawali
się coraz bardziej do Niego podobni.
MODLITWA WIERNYCH
1. Módlmy się za naszego Ojca św. Franciszka, aby Pan Bóg wspierał go
swoją łaską i pomagał mu otwierać umysły i serca ludzi na Bożą miłość.
Ciebie prosimy…
2. Módlmy się za naszego Księdza Proboszcza, aby Pan Bóg wynagradzał
mu trud swoją miłością i sprawił, by jego życie było radosnym
świadectwem obecności Boga w świecie. Ciebie prosimy…
3. Módlmy się za dzieci całego świata, które obchodzą rocznicę I Komunii
świętej, aby czystością serca okazywały Panu Bogu miłość i wdzięczność
za dar Eucharystii. Ciebie prosimy…
4. Módlmy się za naszych rodziców, rodzeństwo, chrzestnych, aby Pan Bóg
obdarzał ich potrzebnymi łaskami i siłami w chrześcijańskim wychowaniu
dzieci.
5. Módlmy się za naszych wychowawców, nauczycieli i wszystkich, którzy
uczyli nas kochać Jezusa, aby zawsze byli wzorem Chrystusowej miłości.
Ciebie prosimy…
6. Módlmy się za nas tu zebranych, abyśmy kochali Ciebie Boże i bliźnich
całym sercem, całą duszą i całym umysłem. Ciebie prosimy…
PROCESJA Z DARAMI
Dz. 1
Dziś do Twego Stołu Panie
Dary nasze przynosimy
Z nimi serca szczere Ci składamy
By dla Ciebie zawsze biły
Dz. 2
Chcemy Jezu jak najczęściej
Karmić się Twym Świętym Ciałem
I zachować więź duchową
Bo Ty jesteś Winnym Krzewem
Dz. 1. Do ołtarza przynosimy
ŚWIATŁO : które jest znakiem naszej wiary otrzymanej na chrzcie
świętym. Prosimy Cię Boże Trójjedyny spraw, by wzrastała i rozwijała
się w każdym z nas.
KWIATY:, dziękujemy Ci Boże Trójjedyny za dar życia i miłość
naszych kochanych rodziców. Przyjmij je na Twoją chwałę i spraw, aby
w naszych rodzinach panowała jedność i miłość na wzór Trójcy Świętej.
KSIĄŻECZKI PIERWSZOPIATKOWE: dziękujemy Ci, Boże
Trójjedyny za Twoje miłosierdzie, które otrzymujemy w sakramencie
pokuty oraz za umocnienie w sakramencie Eucharystii.
CHLEB owoc pracy rąk naszych rodziców zachęcający do jedności i
dzielenia się z innymi. Boże Trójjedyny, dziękujemy Ci za dar chleba
powszedniego.
WODA I WINO. Dziękujemy Ci, Boże Trójjedyny, za Sakrament
Ołtarza, za nieustanną ofiarę Syna Bożego i uświęcenie przez Ducha
Świętego.
NASI RODZICE PRZYNOSZĄ nowy Mszał, który posłuży do
odprawiania Mszy świętych. w naszej parafii. Jest to wyraz
wdzięczności za nasz pełny udział w Ofierze Jezusa Chrystusa przez
miniony rok.
Pieśń na ofiarowanie.
PRZED KOMUNIĄ ŚW.
Panie Jezu, za chwilę przyjdziesz do mojego serca. Wierzę mocno, że w
małej Hostii, którą mi kapłan poda Ty jesteś żywy i prawdziwy, Pan mój i
najdroższy Przyjaciel. Jestem niegodny, abyś wszedł do mojego serca, ale
Ty wiesz Jezu, jak bardzo Cię kocham.
Pieśń na komunię.
PO KOMUNII ŚW.
Kochany Jezu
W ten dzień radosny i wielki
W pierwszej komunii rocznicę
Kieruję Jezu do Ciebie
Swe prośby, swe obietnice.
Niech one będą słowami
Wszystkich tu dzieci zebranych
Nauczycieli, pasterza
i naszych rodziców kochanych.
Dzięki Ci Jezu Chryste
Że nas tak kochasz bez miary
Ciągle łaskami nagradzasz
Składasz nam w sercach swe dary,
Błogosław nam dobry Jezu
Na życie pełne wiary
Błogosław nam zawsze we wszystkim
I przyjm codzienne ofiary
A Ty o Matko Jezusa
Strzeż bieli serca naszego
I prowadź przez drogi życia
Aż do bram szczęścia wiecznego.
złożenie bukietu żywych kwiatów przed Tabernakulum
PRZED BŁOGOSŁAWIEŃSTWEM
Pobłogosław nas o Chryste
Naszych Ojców, nasze Mamy
Niech dla Ciebie serca czyste
Całe życie zachowamy.
Naszego drogiego księdza proboszcza, obdarzaj łaskami
I Ducha Świętego siedmioma darami
Aby w Twej Winnicy długo pracował
I dorodny owoc swej pracy zebrał.
Pobłogosław Jezu trud nauczycieli
Aby w nas nadzieję przyszłości widzieli
Aby światło wiedzy nam przekazywali
I Polskę jak Matkę kochać nauczali
Niechaj dobry Pan Bóg wszystkim wynagrodzi
Za piękne granie i śpiewanie, za wystrój kościoła
I za służbę długim życiem darzy
I nie gasnącym uśmiechem na twarzy.
Download