a)Wykaż ze trójkąt ABC, w którym kąt B jest dwa razy

advertisement
a)Wykaż ze trójkąt ABC, w którym kąt B jest dwa razy większy od kąta
A,a kąt C jest trzy razy większy od kąta A,jest trójkątem prostokątnym.
b)Stosunek miarów kątów trójkąta jest jak 1;4;5.Podaj miary tych kątów
a)
Kat przy wierzchołku A - 
Kat przy wie4rzchołku B - 2
Kąt przy wierzchołku C - 3
Suma miar kątów trójkąta
  2  3  180 
6  180  / : 6
  30 
2a  60 
3  90 
Trójkąt jest prostokątny
b)
kąt przy wierzchołku A - 
Kat przy wierzchołku B- 4
Kat przy wierzchołku C- 5 
  4  5  180 
10  180  / : 10
  18 
4  72 
5  90 
Download