wojsko polskie podczas powstania styczniowego

advertisement
Tryptyk o Józefie Elsnerze,
czyli farsa na Targówku w trzech
odsłonach
I. Józef Elsner – człowiek i
artysta,
czyli czy warto było?
Krótki życiorys
• 1 czerwca 1769 r. – Grodków, rodzina Anny Barbary Matzkin i
Jana Franciszka Michała Elsnera.
• 1780 – 1789 – nauka we Wrocławiu (gimnazjum i studia
teologiczne i medyczne), 1782 r. pierwsza kompozycja „AVE
MARIA”.
• 1789 – wyjazd do Brna, a następnie do Wiednia (studia
muzyczne).
• 1791 – 1792 – pobyt w Brnie (dyrygent orkiestry teatralnej,
nauczyciel skrzypiec, fortepianu i przedmiotów
teoretycznych).
• 1792 – 1799 – pobyt we Lwowie (kapelmistrz przy cesarskokrólewskim teatrze). 1795 – spotkanie Wojciecha
Bogusławskiego (1757 – 1829).
• 1796 – ślub z Klarą Abt, która po urodzeniu córki Karoliny
wkrótce umiera.
• 1799 – 1824 – Warszawa, kapelmistrz i dyrektor Teatru
Narodowego. 31 sierpnia 1799 r. – pierwszy występ opera
Martiniego „Drzewo Diany”.
• 23 czerwca 1802 r. – ślub z Karoliną Drozdowską (1784-1852),
z którą miał troje dzieci – prawdopodobnie żadne nie przeżyło
roku 1845.
• 22 sierpnia 1802 r. wystawienie duodramy „Echo”.
• 14 stycznia 1807 r. wystawienie opery „Andromeda” wraz z
„Kantatą” (muzyka napisana w miesiąc) na cześć Napoleona.
• 3 kwietnia 1818 r. wystawienie opery „Król Łokietek”.
• 1820 – 8 maja – order Św. Stanisława, 3 grudnia złoty
pierścień „Twórcy muzyki polskiej”
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
1830 – doszczętnie spłonął Elsnerów.
1830 – doszczętnie spłonął Elsnerów.
1831 – 1839 – odbudowa Elsnerowa.
Grudzień 1837 – Męka Jezusa Chrystusa, czyli Tryumf
Ewangelii”.
1837 i 1844 – Elsnerów pod wodą.
14 lutego 1845 r. – udar mózgu i paraliż prawej ręki.
Listopad 1846 r. – „Msza e-moll” op. 88 – pierwszy utwór
napisany lewą ręką.
24 czerwca 1852 r. – medal „na obchód złotego wesela”.
18 kwietnia 1854 r. – umiera Józef Elsner.
20 kwietnia 1854 r. – pogrzeb Józefa Elsnera.
Motto
(dedykacja na autografie „Kwartetu smyczkowego”)
• „Komu najsłuszniej, jeżeli nie pierwszemu
założycielowi muzyki naszej krajowej, należy hołd
każdego jej zwolennika? Gdy dziś ośmielam się złożyć
mu dowód najszczerszego uwielbienia i wdzięczności,
nie na słaby twór poczynającego, lecz na moje
uczucia chcę zwrócić uwagę. Niechże i to moje
dziełko nie wartością swoją lecz jego użytkiem
cennem się stanie”
Stanisław Moniuszko
Życiorys Elsnera pióra Bogusławskiego
• „[…] Jeżeli służyć swojej ojczyźnie jest powinnością,
jeżeli prac swoich dla niej nie żądać i nie odebrać
nagrody jest chlubnym dla każdego rodaka,
chlubniejszym zapewne jest dla cudzoziemca
zaszczytem pracować dla obcych bez nadziei
wdzięczności. Takim był Elsner. Nic on, oprócz
wewnętrznego zadowolenia, nie mógł mieć na celu w
początkowych swych trudach, kiedy kraj nasz pod
obcym był panowaniem. Nie nadskakiwał, nie szukał
względów i wtedy, kiedy już miał do nich nabyte
prawo […]”
II. A urząd swoje,
czyli co każdy obywatel wiedzieć ma
prawo, a niektórzy obowiązek.
Kolejność działań
• 1. Budżet – przyjęty przez Zarząd, komisje Rady Dzielnicy i
Radę m. st. Warszawy,
• 2. Plan wydatków z danego Działu – przyjęty przez Zarząd i
przedstawiony merytorycznej Komisji,
• 3. Zaangażowanie środków – podpisane przez pracowników
merytorycznych przy akceptacji budżetowej WBK,
• 4. Podpisanie umowy – dwóch członków Zarządu przy
kontrasygnacie Głównego Księgowego i parafach pracownika
merytorycznego i Radcy Prawnego,
• 5. Weryfikacja wykonania umowy – merytoryczny opis
otrzymanego rachunku przez pracowników merytorycznych
wydziałów i akceptacja wypłaty, bądź zwrot rachunku.
III. Słowo przeciw słowu,
czyli jak pozostać człowiekiem
(przygoda za jeden podpis)
Dziękuję za uwagę
Download