Pochodne węglowodorów – powtórzenie wiadomości

advertisement
Pochodne węglowodorów – powtórzenie wiadomości.
Grupy funkcyjne
alkoholowa (hydroksylowa, wodorotlenowa)
R– OH
kwasowa (karboksylowa) estrowa (mostek tlenowy)
R – COOH
R1 – O – R2
1. Jakie i ile znanych Ci grup funkcyjnych znajduje się we wzorze:
O
NH2
OH OH
COOH
O
CH3 – C – C – O – C – C – C – O – C – C
OH O = C H O
OH
…………………………………………
…………………………………………
OH
…………………………………………
COOH
2. Dlaczego alkohole nie wykazują właściwości zasad?
3. Nazwij związki
CH3COOCH3 –
CH3COONa –
C2H5OH –
C17H35COOC2H5 –
C15H31COOK –
CH3 – CH2 – COOH –
4. Czym się różnią:
– kwasy o krótkich łańcuchach od kwasów o długich łańcuchach
– kwasy organiczne od nieorganicznych?
5. Reakcje kwasów organicznych z zasadami to reakcje:……………………………………
Reakcje kwasów tłuszczowych z zasadami to reakcje:……………………………………
Reakcje kwasów organicznych z alkoholami to reakcje: ……………………………………
6. Przyporządkuj Nazwy związków do odpowiednich grup:
stearynian butylu, mrówczan potasu, palmitynian wapnia, stearynian sodu, octan butylu, azotan (III)
metylu, oleinian potasu, octan żelaza, oleinian baru, mrówczan etylu, propionian magnezu, maślan
propylu.
sole
mydła
estry
7. Napisz równania reakcji dysocjacji
CH3COOH →
HCOOH→
CH3CH2COOH →
C3H5COOH →
Download