Schematy blokowe

advertisement
INŻYNIERIA BIOMEDYCZNA – PODSTAWY PROGRAMOWANIA.
Zadanie 1.
Program dokonujący dzielenia dwóch liczb.
Start
wczytaj(a,b)
N
b=0
T
wyświetl('Błąd dzielenia przez "0"')
wynik:=a/b
wyświetl(wynik)
Stop
begin
readln(a,b);
if b=0 then
writeln('Błąd dzielenia przez "0"')
else
begin
wynik:=a/b;
writeln('Wynik z dzielenia: ', wynik:4:2);
end;
end.
Strona 1/6
INŻYNIERIA BIOMEDYCZNA – PODSTAWY PROGRAMOWANIA.
Strona 2/6
Zadanie 2.
Program wyznaczający moduł (wartość bezwzględną) liczby.
Start
wczytaj(liczba)
N
liczba<0
T
liczba:= –liczba
wyświetl(liczba)
Stop
begin
readln(liczba);
if liczba<0 then
liczba:=-liczba;
writeln('Moduł z liczby: ', liczba);
end.
INŻYNIERIA BIOMEDYCZNA – PODSTAWY PROGRAMOWANIA.
Strona 3/6
Zadanie 3.
Program wyznaczający sumę liczb podawanych z klawiatury tak długo, aż użytkownik
nie wprowadzi liczby zero.
Start
suma:=0;
wczytaj(a)
suma:=suma+a;
N
a=0
T
wyświetl(suma)
Stop
begin
suma:=0;
repeat
readln(a);
suma:=suma+a;
until a=0;
writeln('Suma liczb: ', suma);
end.
INŻYNIERIA BIOMEDYCZNA – PODSTAWY PROGRAMOWANIA.
Strona 4/6
Zadanie 4.
Program wyznaczający całkowitą potęgę zadanej na wejściu liczby.
Przykładowe wejście: a = 5, n = 4, oczekiwany wynik 54.
Start
wczytaj(a,n)
N
a=0
i:=0;
wynik:=a;
i<n-1
T
wynik:=1;
N
T
wyświetl(wynik)
wynik:=wynik*a;
i:=i+1;
Stop
begin
readln(a,n);
if n=0 then
wynik:=1
else
begin
i:=0;
wynik:=a;
while i<n-1 do
begin
wynik:=wynik*a;
i:=i+1;
end;
end;
writeln('Wynik potęgowania: ', wynik);
end.
INŻYNIERIA BIOMEDYCZNA – PODSTAWY PROGRAMOWANIA.
Strona 5/6
Zadanie 5.
Program wyznaczający największą liczbę, jaka została podawana z klawiatury
Liczby podawane są tak długo, aż użytkownik nie wprowadzi liczby zero.
Start
wczytaj(a)
max:=a;
a<>0
N
T
N
a>max
T
max:=a;
wyświetl(max)
wczytaj(a)
Stop
begin
readln(a);
max:=a;
while a<>0 do
begin
if a>max then
max:=a;
readln(a);
end;
writeln('Największa podana liczba: ', max);
end.
INŻYNIERIA BIOMEDYCZNA – PODSTAWY PROGRAMOWANIA.
Strona 6/6
Zadanie 6.
Program sprawdzający, czy suma dwóch podanych liczb jest parzysta.
Start
wczytaj(a, b)
suma:=a+b;
N
suma mod 2 = 0
wyświetl('Nieparzysta')
wyświetl('Parzysta')
Stop
begin
readln(a,b);
suma:=a+b;
if suma mod 2 = 0 then
writeln('Suma liczb jest parzysta.')
else
writeln('Suma liczb nie jest parzysta.');
end.
T
Download