Telefony komórek organizacyjnych Urzędu Skarbowego w

advertisement
Telefony komórek organizacyjnych
Urzędu Skarbowego w Chrzanowie
centrala: 32 625 71 00
fax: 32 32 627 62 62
e-mail: [email protected]
Skrót komórki
OB - 1
OB- 2
OB- 3
OB - 4
PP - 1
PP- 2
Nr pokoju
Telefon bezpośredni
Pierwszy Dział Obsługi Bezpośredniej (Informacja podatkowa, zaświadczenia)
sala obsługi
32 625 71 10
sala obsługi
32 625 71 09
4
32 625 70 44
5
32 625 70 45
7
32 625 71 12
8
32 625 70 49
Zaświadczenia o niezaleganiu
107
32 625 70 07
Kancelaria
109
32 625 70 09
Kancelaria
Kierownik działu
Drugi Samodzielny Referat Obsługi Bezpośredniej ( Ewidencja i rejestracja podatników)
309
32 625 70 26
310
32 625 70 93
320
32 625 70 92
Kierownik referatu
Trzeci Samodzielny Referat Obsługi Bezpośredniej
305
32 625 71 06
306
32 625 71 07
307
32 625 71 05
Kierownik referatu
Czwarty Dział Obsługi Bezpośredniej
202
32 625 70 11
Kierownik działu
203
32 625 70 13
Obsługa wniosków VZM
203
32 625 70 60
Rejestracja kas fiskalnych
204
32 625 70 36
Czynności sprawdzające – VAT
205
32 625 70 12
Czynności sprawdzające – VAT
206
32 625 70 16
Czynności sprawdzające – rozliczenia unijne, VAT
218
32 625 70 22
Czynności sprawdzające – podatek dochodowy
219
32 625 70 23
Czynności sprawdzające – VAT
221
32 625 70 34
Czynności sprawdzające – podatek dochodowy
221
32 625 70 27
Czynności sprawdzające – podatek dochodowy
Pierwszy Dział Postępowań Podatkowych
212
32 625 70 37
213
32 625 70 72
213a
32 625 70 25
214
32 625 70 73
223
32 625 70 21
227
32 625 70 35
228
32 625 70 62
Kierownik działu
Drugi Samodzielny Referat Postępowań Podatkowych
120
32 625 70 42
Spadki i darowizny oraz czynności cywilnoprawne Trzebinia
121
32 625 70 43
Spadki i darowizny oraz czynności cywilnoprawne Libiąż, Alwernia i Babice
122
32 625 71 01
PCC; spadki i darowizny oraz czynności cywilnoprawne Chrzanów
123
32 625 71 02
Kierownik referatu
EA
SW
KP
RP
SN
KS
AP
Dział Egzekucji Administracyjnej
318
32 625 70 33
319a
32 625 70 66
319
32 625 70 74
401
32 625 70 52
401a
32 625 70 30
409
32 625 70 82
409a
32 625 70 83
410
32 625 70 84
411
32 625 70 81
Kierownik działu
Samodzielny Referat Spraw Wierzycielskich
207
32 625 70 18
208
32 625 70 24
209
32 625 70 15
220
32 625 70 32
224
32 625 70 14
Kierownik referatu
ulgi w spłacie
Działa Kontroli Podatkowej
402
32 625 70 54
402a
32 625 70 53
403
32 625 70 55
404
32 625 70 56
405
32 625 70 57
406
32 625 70 51
Kierownik działu
Dział Rachunkowości
304
32 625 70 65
312
32 625 70 61
313
32 625 70 71
314
32 625 70 68
Zakres literowy: A B U W Z
314a
32 625 70 63
Zakres literowy: N O P R S Ś Sz T
315
32 625 70 17
Kierownik działu, zakres literowy: I J K
316
32 625 70 69
Zakres literowy: L Ł M
317
32 625 70 70
Zakres literowy: C D E F G H
Samodzielne Wieloosobowe Stanowisko Pracy Sekretariat
105
32 625 70 05
106
32 625 70 19
115a
32 625 70 08
Samodzielne Wieloosobowe Stanowisko Pracy ds. Karnych Skarbowych
225
32 625 70 31
226
32 625 70 85
Samodzielne Wieloosobowe Stanowisko Pracy ds.Analiz i Planowania
302
32 625 70 04
303
32 625 71 11
Download