ZAKRES I LITERATURA EGZAMINU DOKTORSKIEGO z FILOZOFII

advertisement
ZAKRES I LITERATURA
EGZAMINU DOKTORSKIEGO z FILOZOFII
dla osób, które nie uczęszczają na zajęcia na studiach doktoranckich.
Egzaminator: prof. dr hab. Barbara Tuchańska
Katedra Epistemologii i Filozofii Nauki
Kopcińskiego 16/18 pok. 21A, tel. 42-635-61-16
[email protected]
http://www.filozof.uni.lodz.pl/prac/bt/BT.htm
A. Zakres egzaminu stanowi problematyka ontologiczna i epistemologiczna wskazanych epok i
wymienionych koncepcji filozoficznych:
1. Filozofia starożytna i średniowieczna: filozofia jońska, koncepcja eleatów, atomistów,
Heraklita, Platona, Arystotelesa, stoików oraz epikurejczyków; neoplatonizm, panteizm;
koncepcje św. Augustyna i św. Tomasza.
2. Filozofia nowożytna: Odrodzenie; koncepcje Descartesa, Spinozy, Leibniza, Locke'a,
Berkeley'a i Hume'a; Oświecenie francuskie; koncepcja Kanta.
3. Filozofia współczesna: koncepcja Nietzschego, pozytywizm, egzystencjalizm.
****
B. Literatura podstawowa:
1. Władysław Tatarkiewicz: Historia filozofii (dow. wyd.), t. I, II.
2. Andrzej Miś: Filozofia współczesna. Główne nurty. Warszawa 1998.
Literatura uzupełniająca:
3. Adam Sikora: Spotkania z filozofią (dow. wyd.).
4. Atlas filozofii. Warszawa 1999.
5. Diane Collinson: Pięćdziesięciu wielkich filozofów. Poznań 1997.
Download